• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Historia Wrocławia

ebook

Format:

Historia Wrocławia

Eduard Mühle

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 53.00 brutto

Cena poprzednia: 59.00 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Historia Wrocławia
Autor
Eduard Mühle
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-18655-5
Rok wydania
2016 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
352
Format
epub, mobi
Spis treści
Wstęp 9 I. Gród wczesnośredniowieczny (lata 50. X w. – lata 30. XIII w.) 13 Katedra romańska 13 Początki grodu na Ostrowie Tumskim 15 Punkt wyjścia do ekspansji piastowskiej 16 Palatium książęce i centrum okręgu grodowego 19 Wrocławski możny – palatyn Petrus 22 Wczesne miasto policentryczne 26 II. Książęce miasto lokacyjne (lata 30. XIII w. – lata 30. XIV w.) 34 Rynek 34 Panowanie książęce i lokacja miasta 39 Organizacja topograficzno-przestrzenna miasta lokacyjnego 44 Wrocławski książę – Henryk IV Probus 48 Podstawy gospodarki miejskiej 52 Umocnienie autonomii komunalnej 56 III. Patrycjuszowska metropolia handlowa (lata 30. XIV w. – lata 20. XVI w.) 61 Ratusz 61 Kupcy i rzemieślnicy 66 Wrocławski patrycjusz – Kaspar Popplau 74 Starostwo czeskie i husyci 79 Tożsamość miasta, oświata i nauka 86 Życie Kościoła, pobożność i prześladowanie Żydów 91 IV. Centrum luteranizmu (lata 20. XVI w. – lata 30. XVII w.) 96 Fortyfikacje miejskie 96 Luterańska reformacja w radzie 100 Wrocławski humanista – Johannes Crato von Crafftheim 109 Polityka miasta w okresie konfesjonalizacji 115 V. Na celowniku kontrreformacji (lata 30. XVII w. – lata 40. XVIII w.) 122 Kolegium jezuickie i stary uniwersytet 122 Ograniczona rekatolicyzacja 129 Życie codzienne i gospodarka miasta 135 Żona rzemieślnika z Wrocławia – Anna Ursula Becker 139 VI. Pruskie miasto rezydencjonalne (lata 40. XVIII w. – lata 70. XIX w.) 144 Kościół Dworski i pałac królewski 144 Prusyfikacja fryderycjańska 148 Wolność gospodarcza i modernizacja przemysłowa 155 Pionier gospodarki wrocławskiej – Gustav Heinrich Ruffer 161 Urbanizacja i powstanie city 168 Zmiany społeczne i ruchy polityczne 175 VII. Regionalne centrum modernizmu (lata 70. XIX w. – lata 30. XX w.) 182 Hala Stulecia 182 I wojna światowa i rewolucja 187 Polityka komunalna i rozwój miasta 192 Wrocławski deputowany – Adolf Heilberg 200 Komercja i kryzys 206 Kultura i nauka 210 VIII. Bastion niemieckiego Wschodu (1933–1945) 218 Nowa Rejencja 218 Pod rządami nazistów 220 Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego – Hermann Aubin 227 Wojna i upadek 231 IX. Stolica Ziem Odzyskanych 236 Kościuszkowska Dzielnica Mieszkaniowa (KDM) 236 Nowy polski początek 240 Socjalistyczna codzienność 249 Wrocławski artysta – Henryk Tomaszewski 258 Opozycja i Solidarność 262 Koniec Rzeczpospolitej Ludowej 272 X. Postsocjalistyczne miasto 275 Transformacja polityczna i gospodarcza 275 Odkrycie przeszłości 280 Odnowienie miasta i Sky Tower 284 Wykaz skrótów 288 Przypisy 289 Spis ilustracji i fotografii 333 Indeks nazwisk 337 Indeks topograficzny 346
Krótkie streszczenie: Książka ukazuje ponad tysiącletnią historię polityczną, gospodarczą i społeczną Wrocławia, jak również różne oblicza tego miasta. Opowiada o jego dziejach - od archeologicznie uchwytnych początków u zarania X w. aż do współczesności.
Autor skupia się na zasadniczych cechach struktury Wrocławia i najistotniejszych aspektach jego historii, przedstawiając je na przykładzie najważniejszych budowli i osobistości z danej epoki. Każdy rozdział przybliża daną epokę najpierw przez spojrzenie na jeden z wrocławskich zabytków architektury, a następnie przez objaśnienie jej najważniejszych cech i omówienie. Opis zostaje pogłębiony przez przypomnienie życia i dokonań wybranej postaci historycznej.
Książka porusza także złożone kwestie tożsamości zarówno samego miasta, jak i jego mieszkańców. „Po 1945 r. było ono bardzo zniszczone, a jego ludność w latach 1945-1948 uległa kompletnej wymianie, nie oznacza to jednak, że należy wątpić w jego tożsamość historyczną - jakkolwiek mogły to sugerować indywidualne historie migracji niemieckich „starych wrocławian” i polskich „nowych wrocławian” w latach 1945-1990 (a nawet jeszcze później). Już przed 1945 r. historię Wrocławia znaczyły radykalne cezury – zniszczenia, nowe założenia topograficzne, migracje, zmiany władzy, transformacje gospodarcze i społeczne. Wszystkie one w dużym stopniu zmieniały oblicze miasta. A jednak zachowało ono nie tylko swoje miejsce, ale i swoją tożsamość”.
Eduard Mühle (ur. 1957) profesor historii. Studia ukończył w 1986 r., pracę doktorską obronił na westwalskim uniwersytecie Wilhelman w Münster w 1990 r. gdzie pełnił funkcję profesora historii Europy Środkowowschodniej i Wschodniej oraz dyrektora Wydziału Historii Wschodnioeuropejskiej. Dyrektor Instytutu Herdera w Marburgu w latach 1995-2002. Dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie od 2008 r. W 2014 r. otrzymał nagrodę za zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej. Jest autorem wielu publikacji dotyczących historii Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności historii niemieckiej historiografii.
Prezentacja wideo produktu: Historia Wrocławia

Pobierz fragment

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt