• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Historia magistra vitae est. Wyd. 3 Podręcznik do języka łacińskiego dla studentów historii

ebook

Format:

Historia magistra vitae est. Wyd. 3 Podręcznik do języka łacińskiego dla studentów historii

Aleksandra Golik-Prus

Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski

Cena: 15.00 brutto

Cena poprzednia: 16.80 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Historia magistra vitae est. Wyd. 3
Podtytuł
Podręcznik do języka łacińskiego dla studentów historii
Autor
Aleksandra Golik-Prus
Języki
łaciński, polski
Wydawnictwo
Uniwersytet Śląski
ISBN
978-83-8012-541-4
Seria
Podręczniki i Skrypty UŚ; Historia
Rok wydania
2012 Katowice
Wydanie
3
Liczba stron
194
Format
pdf
Spis treści
SPIS TREŚCI PRZEDMOWA / 9 WSTĘP / 11 PODSTAWOWA TERMINOLOGIA GRAMATYCZNA WRAZ ZE SKRÓTAMI / 13 CZĘŚĆ I LECTIO PRIMA Alfabet, wymowa, iloczas, akcent / 17 LECTIO SECUNDA VEL ALTERA Deklinacja I. Czasownik sum, esse, fui — indicativus praesentis, imperfecti, futuri I activi; imperativus i infinitivus praesentis activi czasownika esse / 20 LECTIO TERTIA Podstawowe formy czasownika. Koniugacja 1 — infinitivus praesentis activi; indicativus praesentis, imperfecti, futuri I activi; imperativus praesentis activi. Accusativus cum infinitivo (ACI) / 24 LECTIO QUARTA Dativus possessivus. Deklinacja II. Koniugacja 2 — infinitivus praesentis activi; indicativus praesentis, imperfecti, futuri I activi; imperativus praesentis activi / 27 LECTIO QUINTA Koniugacja 3 — infinitivus praesentis activi; indicativus praesentis, imperfecti, futuri I activi; imperativus praesentis activi. Accusativus cum infinitivo / 31 LECTIO SEXTA Koniugacja 3 — czasowniki zakończone na -ι˘. Zaimki określające: is, ea, id; idem, eadem, idem oraz ipse, ipsa, ipsum. Przyimki. Accusativus cum infinitivo / 33 LECTIO SEPTIMA Koniugacja 4 — infinitivus praesentis activi; indicativus praesentis, imperfecti, futuri I activi; imperativus praesentis activi. Infinitivus praesentis passivi. Powtórzenie odmiany rzeczowników I i II deklinacji. Wyjątki rodzajowe / 38 LECTIO OCTAVA Zaimki osobowe i dzierżawcze. Powtórzenie wiadomości / 42 LECTIO NONA Indicativus perfecti, plusquamperfecti, futuri II (exacti) activi; infinitivus perfecti activi. Accusativus cum infinitivo / 45 LECTIO DECIMA Deklinacja III. Typ spółgłoskowy — rzeczowniki deklinacji III. Koniugacja 1 — indicativus praesentis, imperfecti, futuri I passivi; imperativus i infinitivus praesentis passivi / 49 LECTIO UNDECIMA Deklinacja III. Typ samogłoskowy — rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone w nom. s. na -e, -al, -ar. Przymiotniki o jednym zakończeniu. Przysłówki w stopniu równym / 52 LECTIO DUODECIMA Deklinacja III. Typ samogłoskowy — przymiotniki o trzech zakończeniach. Koniugacja 2 — indicativus praesentis, imperecti, futuri I passivi; imperativus i infinitivus praesentis passivi / 56 LECTIO TERTIA DECIMA Deklinacja III. Typ samogłoskowy — przymiotniki o dwóch zakończeniach. Superlativus przymiotników i przysłówków. Genetivus partitivus. Koniugacja 3 — indicativus praesentis, imperfecti, futuri I passivi; imperativus i infinitivus praesentis passivi / 59 LECTIO QUARTA DECIMA Liczebniki. Ablativus temporis / 63 LECTIO QUINTA DECIMA Deklinacja III. Typ mieszany. Participium praesentis activi. Gerundium. Koniugacja 4 — indicativus praesentis, imperfecti, futuri I passivi; imperativus i infinitivus praesentis passivi / 68 LECTIO SEXTA DECIMA Coniunctivus — funkcje. Koniugacja 1 — coniunctivus praesentis activi i passivi oraz czasownika esse. Comparativus przymiotników i przysłówków. Ablativus comparativus / 73 LECTIO SEPTIMA DECIMA Koniugacje 2—4 — coniunctivus praesentis activi i passivi. Stopniowanie nieregularne przymiotników i przysłówków / 77 LECTIO DUODEVICESIMA Nominativus cum infinitivo (NCI) / 79 LECTIO UNDEVICESIMA Deklinacja IV. Participia: perfecti passivi, futuri activi, futuri passivi (gerundivum) / 82 LECTIO VICESIMA Indicativus perfecti, plusquamperfecti, futuri II passivi; infinitivus perfecti passivi / 86 LECTIO VICESIMA PRIMA (PRIMA ET VICESIMA) Verba deponentia. Zaimek wskazujący hic, haec, hoc; iste, ista, istud; ille, illa, illud / 90 LECTIO VICESIMA ALTERA (ALTERA ET VICESIMA) Deklinacja V. Ablativus absolutus / 94 LECTIO VICESIMA TERTIA (TERTIA ET VICESIMA) Infinitivus futuri activi i passivi. Konstrukcje ACI oraz NCI — powtórzenie / 97 LECTIO VICESIMA QUARTA (QUARTA ET VICESIMA) Składnia nazw miast. Zaimek względny qui, quae, quod oraz przeczący: nemo, nihil / 101 LECTIO VICESIMA QUINTA (QUINTA ET VICESIMA) Koniugacje 1—4 — coniunctivus imperfecti activi i passivi. Czasownik esse — coniunctivus imperfecti activi. Consecutio temporum. Zdania pytajne niezależne i zależne (zaimkowe i partykułowe) / 104 LECTIO VICESIMA SEXTA (SEXTA ET VICESIMA) Coniunctivus perfecti, plusquamperfecti activi. Funkcje koniunktiwu w zdaniach głównych / 108 LECTIO VICESIMA SEPTIMA (SEPTIMA ET VICESIMA) Czasowniki possum, fero, fio — nieregularności odmiany. Zdania złożone współrzędnie / 112 LECTIO DUODETRICESIMA Zdania okolicznikowe warunku / 116 LECTIO UNDETRICESIMA Coniunctivus perfecti, plusquamperfecti passivi. Zdania okolicznikowe celu i podrzędne dopełnieniowe / 118 LECTIO TRICESIMA Coniugatio periphrastica passiva. Zdania okolicznikowe czasu / 121 LECTIO TRICESIMA PRIMA (UNA ET TRICESIMA) Coniugatio periphrastica activa. Zdania okolicznikowe skutku i podrzędne podmiotowe / 123 LECTIO TRICESIMA ALTERA (ALTERA ET TRICESIMA) Czasowniki coepi, memι˘ni, odi. Imperativus futuri activi i passivi. Zdania okolicznikowe przyczyny / 125 LECTIO TRICESIMA TERTIA (TERTIA ET TRICESIMA) Czasownik eo. Zdania okolicznikowe przyzwolenia / 128 LECTIO TRICESIMA QUARTA (QUARTA ET TRICESIMA) Czasowniki volo, nolo, malo. Zdania okolicznikowe porównania / 132 LECTIO TRICESIMA QUINTA (QUINTA ET TRICESIMA) Odmiana czasowników złożonych. Powtórzenie materiału. Zdania zaimkowe względne / 135 CZĘŚĆ II TABLICE GRAMATYCZNE / 141 KALENDARZ RZYMSKI / 145 TEKSTY — WYBÓR / 148 LITERATURA / 181 SŁOWNICZEK / 183
Krótkie streszczenie: Skrypt jest adresowany do studentów historii studiów dziennych i zaocznych, którzy rozpoczynają naukę języka łacińskiego. Układ materiału ma umożliwić zdobycie praktycznej umiejętności rozumienia tekstów omawianych również na zajęciach z nauk pomocniczych historii. Materiał gramatyczny obejmuje najistotniejsze zagadnienia z fonetyki, fleksji i składni, a uwagę skoncentrowano na jego wielokrotnych repetycjach i wprowadzeniu pewnych nowych zagadnień gramatycznych nie na zasadzie jednokrotnego całościowego przedstawienia, lecz w sposób cząstkowy.
Skrypt składa się z dwóch części – I zawiera materiał gramatyczny (poparty fragmentami tekstów łacińskich), część II to tablice gramatyczne, poszerzony wybór tekstów.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt