• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Historia magistra vitae est …. Studia z dziejów społeczno-politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Cabanowi z okazji 45-lecia pracy naukowej

ebook

Format:

Historia magistra vitae est …. Studia z dziejów społeczno-politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Cabanowi z okazji 45-lecia pracy naukowej

Wydawnictwo: Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Cena: 26.00 brutto

Cena poprzednia: 33.21 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Historia magistra vitae est …. Studia z dziejów społeczno-politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Cabanowi z okazji 45-lecia pracy naukowej
Język
polski
Wydawnictwo
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ISBN
978-83-7133-673-7
Rok wydania
2016
Liczba stron
370
Format
pdf
Spis treści
Przedmowa 9
Bibliografia prac Profesora Wiesława Cabana. Uzupełnienie za lata
2011-2016 11

LUCYNA KOSTUCH, „Ci, którzy się na tym znają...” Znawcy zwierząt
w starożytnej Grecji 17
BEATA WOJCIECHOWSKA, De medicamentis ex animalibus w Speculum
naturale Wincentego z Beauvais (1194-1264) 29
KRZYSZTOF BRACHA, Dekalog w kaznodziejstwie polskim późnego
średniowiecza. Sermo de praeceptis z rękopisu Biblioteki Narodowej
w Warszawie z XV wieku 39
KATARZYNA JUSTYNIARSKA-CHOJAK, Książki w mieszczańskich
inwentarzach pośmiertnych z terenu Małopolski (XVI-XVII wiek) 57
SZYMON KAZUSEK, Od Kresów Wschodnich do rubieży zachodnich. Kilka
uwag o funkcjonowaniu systemu celnego w Polsce XVI wieku 67
JACEK PIELAS, Decyzje i czynności opiekunów Władysława Dominika
Zasławskiego-Ostrogskiego w świetle postanowień zjazdu tutorów
z sierpnia 1626 roku. Z badań nad praktyką opieki nad nieletnimi
w środowisku szlachty koronnej w dobie staropolskiej 85
WALDEMAR KOWALSKI, Na cóż plewić? Wacław Potocki
o kaznodziejstwie swych czasów 99
JERZY SZCZEPAŃSKI, Generał Jan Baptysta Komarzewski i kopalnie
Miedzianej Góry 109
KATARZYNA RYSZEWSKA, Michał Grabowski (1804-1863) jako pionier
polskiej archeologii na Ukrainie 121
MARIUSZ NOWAK, „Romantyczny zryw serca” czy program
polsko-rosyjskiej ugody politycznej? O potrzebie reinterpretacji
Listu szlachcica polskiego do ks. Metternicha Aleksandra
Wielopolskiego 131
DOMINIKA BURDZY, O wypadkach zaszłych w mieście Sandomierzu.
Dominikanie z klasztoru przy kościele św. Jakuba w przededniu
powstania styczniowego 139
JACEK LEGIEĆ, Aleksandra Giejnsa plan wskrzeszenia niepodległej Polski
po powstaniu styczniowym 151
LIDIA MICHALSKA-BRACHA, Mateusz Gralewski o roli postyczniowej
emigracji, o Galicji i o sobie samym w listach do przyjaciół
z lat 1871-1892 167
BARBARA SZABAT, Żydzi w guberni kieleckiej według Pierwszego
powszechnego spisu ludności Cesarstwa Rosyjskiego z 1897 roku 183
STANISŁAW WIECH, Młodość i pierwsze lata służby warszawskiego
generała-gubernatora Iosifa Hurki 203
MARTA PIENIĄŻEK-SAMEK, Piotra Nizińskiego portrety biskupów
kieleckich 219
JERZY Z. PAJĄK, Krakowski Biskupi Komitet Pomocy dla dotkniętych
klęską wojny (1915-1918) 227
MAREK PRZENIOSŁO, Członkowie Polskiej Komisji Likwidacyjnej
i Tymczasowego Komitetu Rządzącego – dwóch ośrodków władzy
polskiej w Galicji (1918-1919) 247
JÓZEF SMOLIŃSKI, Amerykańscy piloci w walce o południowo-wschodnie
kresy (1919-1920) 257
REGINA RENZ, Z życia kulturalnego miasteczek międzywojennej
Kielecczyzny 267
EDYTA MAJCHER-OCIESA, Realizacja rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z 21 czerwca 1932 roku o ograniczeniu
nadmiernych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach na przykładzie
województwa kieleckiego 279
HANNA WÓJCIK-ŁAGAN, Powstanie styczniowe – paradygmat
świadomości historycznej młodych Polaków na przykładzie jednego
podręcznika do historii z lat trzydziestych XX wieku 289
MIECZYSŁAW B. MARKOWSKI, Rejon A (Kielecki) Centralnego Okręgu
Przemysłowego na łamach „Gazety Kieleckiej” (1937-1939) 299
JERZY GAPYS, Działalność dobroczynna ziemiaństwa na terenie dystryktu
krakowskiego 1939-1945. Kierunki, formy i zakres 309
ANITA MŁYNARCZYK-TOMCZYK, „Bohaterowie powstania styczniowego
sto lat później” – pokłosie setnej rocznicy wydarzeń
z lat 1863–1864 w wybranych aspektach 335
RYSZARD GRYZ, Milenijne „kontrimprezy”. Władze Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej wobec obchodów Sacrum Poloniae
Millennium 349
WŁODZIMIERZ BATÓG, Strajk na Uniwersytecie Harvarda jako model
studenckiego protestu politycznego w latach sześćdziesiątych
XX wieku 367
SYLWIA KONARSKA-ZIMNICKA, Mariaż historii z socjologią,
czyli subiektywne rozważania nad sentencją Historia magistra
vitae est 377
Krótkie streszczenie: Księga jubileuszowa dedykowana wybitnemu historykowi Profesorowi Wiesławowi Cabanowi, którego prace naukowe wniosły wiele do poznania i zrozumienia historii XIX w., szczególnie genezy, przebiegu i skutków powstania styczniowego, stosunków polsko-rosyjskich XIX w. i początków XX w. W książce zawarte jest ponad dwadzieścia artykułów o zróżnicowanej tematyce historycznej, autorstwa naukowców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ponadto zamieszczono bibliografię prac Profesora Cabana za lata 2011-2016.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt