• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Historia Kościoła Katolickiego na Śląsku, t. 3, cz. 4

ebook

Format:

Historia Kościoła Katolickiego na Śląsku, t. 3, cz. 4

Józef Mandziuk

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UKSW

Produkt aktualnie niedostępny

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Historia Kościoła Katolickiego na Śląsku, t. 3, cz. 4
Autor
Józef Mandziuk
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ISBN
978-83-7072-612-6
Seria
Historia Kościoła Katolickiego na Śląsku
Rok wydania
2010 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
496
Format
pdf
Spis treści
Rozdział VI. RZĄDY KARDYNAŁA ADOLFA BERTRAMA (1914-1945) 11
§ 1. Sprawy społeczne, ekonomiczne, kulturalne i religijne na Śląsku w latach międzywojennych 12
a. Lata I wojny światowej 12
b. Pod rządami Republiki Weimarskiej 17
c. W świetle swastyki hitlerowskiej 23
d. Wydarzenia II wojny światowej 37
§ 2. Nowe granice diecezji wrocławskiej 58
a. Stosunek kardynała Adolfa Bertrama do plebiscytu 59
b. Od delegatury górnośląskiej przez administrację apostolską do diecezji katowickiej 66
c. Problem Śląska Cieszyńskiego 77
§ 3. Powstanie metropolii wrocławskiej 81
§ 4. Postać kardynała Adolfa Bertrama – arcybiskupa-metropolity wrocławskiego 84
§ 5. Biskupi pomocniczy 97
§ 6. Centralne urzędy kurialne 102
§ 7. Znaczenie kapituły katedralnej 106
§ 8. Duchowieństwo diecezjalne 111
a. Problematyka życia duchowieństwa parafialnego 112
b. Wychowanie i wykształcenie kleru parafialnego 116
§ 9. Monastycyzm w (archi)diecezji wrocławskiej w latach 1914-1945 122
1. Męskie zakony i zgromadzenia zakonne 123
a. Zakony mniszo-klerycko-mendykanckie 123
b. Męskie zgromadzenia zakonne 138
aa. Śląskie kongregacje męskie pamiętające „erę” kardynała Jerzego Koppa 138
bb. Nowo przybyłe męskie zgromadzenia zakonne 143
2. Żeńskie wspólnoty życia konsekrowanego 153
a. Stare zakony żeńskie 154
b. Dziewiętnastowieczne zgromadzenia żeńskie 160
c. Nowe żeńskie kongregacje zakonne 185
d. Wielkie żeńskie zgromadzenia proweniencji śląskiej 191
aa. Elżbietanki szare 191
bb. Marianki 206
cc. Jadwiżanki 214
§ 10. Śląscy misjonarze w czasach nowożytnych 218
§ 11. Kościelne struktury administracyjne 236
§ 12. Budownictwo sakralne 245
§ 13. Cmentarze katolickie 258
§ 14. Duszpasterstwo parafialne 265
a. Ruch liturgiczny na Śląsku 266
b. Problem języka w duszpasterstwie parafialnym 270
c. Działalność katechetyczno-kaznodziejska 278
d. Duszpasterstwo pielgrzymkowe 285
e. Listy pasterskie kardynała Adolfa Bertrama 292
f. Wizytacje kanoniczne 295
§ 15. Problemy duszpasterskie wśród robotników zarobkowych, przymusowych i jeńców wojennych 298
a. Duszpasterstwo polskich robotników sezonowych 299
b. Przebłyski duszpasterstwa wśród robotników przemysłowych i jeńców wojennych 301
§ 16. Śląscy duszpasterze polonijni 305
§ 17. Wrocławskie synody diecezjalne 312
§ 18. Problematyka szkolno-wychowawcza 315
a. Katolickie szkolnictwo powszechne i średnie 315
b. Fakultet Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego 319
aa. Instytuty uczelniane 319
bb. Grono profesorskie 322
cc. Studenci 330
§ 19. Organizacje kościelne 331
a. Akcja Katolicka 332
b. Śląski ruch młodzieżowy Quickborn 338
c. Stowarzyszenia kościelne 342
d. Bractwa religijne 345
§ 20. Caritas (archi)diecezjalna 348
§ 21. Sytuacja śląskiego protestantyzmu. Początki ekumenizmu 352
a. Relacje między śląskimi katolikami a protestantami 352
b. Postawa śląskiego kościoła ewangelickiego wobec polityki rasistowskiej NSDAP 355
c. Pierwociny śląskiego ekumenizmu 358
§ 22. Ludność żydowska na Śląsku w czasach pruskich 362
a. Problematyka śląskich gmin żydowskich na Śląsku pruskim 362
b. Prześladowanie Żydów w III Rzeszy hitlerowskiej 366
c. Ostateczna eksterminacja śląskiej ludności żydowskiej w latach II wojny światowej 372
§ 23. Bohaterowie śląskiego katolicyzmu doby nowożytnej 378
a. Święta Edyta Stein – s. Teresa Benedykta od Krzyża – męczennica karmelitańska 378
b. Błogosławieni 384
c. Świątobliwi 393
Źródła i opracowania 405
Indeks osobowy 451
Indeks miejscowości 473
Spis tabel 489
Inhaltsverzeichnis 493
Krótkie streszczenie: Kolejna część serii o tym samym tytule. Tym razem wzięte są pod uwagę czasy nowożytne, lata 1914-1945.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt