• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 2 Prawne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

ebook

Format:

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 2 Prawne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 9.00 brutto

Cena poprzednia: 12.81 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 2 Prawne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa
Autorzy
Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN
978-83-7462-447-3
Rok wydania
2014
Liczba stron
144
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzenie 5
Agnieszka Choromańska
Zadania i obowiązki grup dyspozycyjnych w projekcie ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka w procesie karnym 7
Tasks and Responsibilities of Uniformed Public Service Officers in the Project of Victim and Witness Protection Act
Dorota Mocarska
Karnomaterialna odpowiedzialność funkcjonariuszy Policji za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków 29
Penal Responsibility of Police Officers for Exceeding their Powers or Duties
Izabela Nowicka
Przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza grup dyspozycyjnych — linia orzecznicza 45
Assault on the Uniformed Public Service Officer — Jurisprudence
Monika Porwisz
Przestępczość, nauka a policja 65
Crime, Science and the Police
Agnieszka Sadło-Nowak
Prawne i instytucjonalne formy współdziałania Policji ze strażą miejską/gminną w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego 83
Legal and Institutional Forms of Cooperation of the Police with the Municipal Guard in the System of Internal Security
Jacek Krysiak
Policja Państwowa, Milicja Obywatelska, Policja. Motywowanie i karanie — zarys 95
State Police, Civic Militia, Police. Motivating
and Punishing — Outline
Anna Świerczewska-Gąsiorowska
Propozycje funkcjonariuszy Policji zmierzające do podniesienia efektywności ścigania i zwalczania wymuszeń rozbójniczych 115
Proposals of Police Officers Tending to Higher Effectiveness in Prosecution of Predatory Extortion
Mirosław Tokarski
Grupy dyspozycyjne sił zbrojnych RP w świetle obowiązującego prawa 125
Uniformed Public Services of the Polish Armed Forces in the Light of Current Polish Law
Krótkie streszczenie: Bezpieczeństwo od zarania ludzkości było przedmiotem zainteresowania człowieka, społeczeństwa i organizacji państwowych, głównie
w wymiarze doktrynalnym i praktycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa wymagało od państwa powołania i utrzymania wielu instytucji wykonawczych
z odpowiednimi kompetencjami. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa, niezależnie od ich źródeł, mogą wystąpić obecnie w każdej sytuacji, miejscu i czasie, koniecznością jest utrzymywanie części tych wyspecjalizowanych instytucji w ciągłej zdolności do reagowania. Instytucje te w swoich ramach do bezpośrednich działań powołują grupy dyspozycyjne, które są różnie ujmowane i interpretowane w literaturze, ale ich wspólnym
celem jest bezpośrednia, bezzwłoczna ochrona i obrona społeczeństwa przed wszelkimi zagrożeniami, niezależnie czy są to grupy militarne,
paramilitarne, cywilne czy ochotnicze. Specyfiką tych grup jest to, że ich członkami są zazwyczaj osoby wyróżniające się poświęceniem i zaangażowaniem w realizację zadań w sytuacjach trudnych, wymagających odwagi, poświęcenia i dyspozycyjności. Ze względu na trudne warunki działania wymagają one specyficznych procedur, doboru personelu i sposobów przygotowania.
Jednym z bardzo istotnych aspektów tego bezpieczeństwa jest odpowiednie przygotowanie wszystkich podmiotów do efektywnej realizacji
przypisanych im zadań.
Bezpieczeństwo było również od wieków przedmiotem poznania naukowego, ale dopiero kilka lat temu doczekało się w Polsce wyodrębnienia jako samodzielna dyscyplina naukowa. Wydarzenie to zintensyfikowało badania naukowe związane z wszelkimi aspektami poznania naukowego
bezpieczeństwa, w tym zapoczątkowało porządkowanie języka jego opisu, tworzenie specyficznych metodyk poznania, usprawnianie funkcjonowania wszelkich podmiotów bezpieczeństwa i kierowanie nimi. Owocem tego jest liczący się dorobek naukowy związany zarówno z aspektami teoretycznymi, jak i praktycznymi grup dyspozycyjnych.
Niniejsza trzytomowa publikacja jest zarówno wyrazem samodzielnej aktywności przedstawicieli polskich środowisk naukowych, jak i tej pod
auspicjami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie posiadającej znaczący dorobek badawczy, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od wielu lat prowadzone są tu badania związane z wieloma aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz publikuje się ich wyniki.
Właśnie przygotowaniu służb dyspozycyjnych do działań w sytuacjach kryzysowych poświęcony jest niniejszy zbiór opracowań, artykułów i referatów
konferencyjnych, zawierający wyniki badań znaczących ośrodków naukowych w Polsce. Stanowi on ważny głos naukowców w rozwoju nauk o bezpieczeństwie.
W niniejszym tomie przedstawione zostały prawne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt