• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Filozofia - historia - historia filozofii Filozoficzne konteksty polskiej historiografii filozofii XX wieku

ebook

Format:

Filozofia - historia - historia filozofii Filozoficzne konteksty polskiej historiografii filozofii XX wieku

Mirosław Tyl

Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski

Cena: 40.00 brutto

Cena poprzednia: 44.10 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Filozofia - historia - historia filozofii
Podtytuł
Filozoficzne konteksty polskiej historiografii filozofii XX wieku
Autor
Mirosław Tyl
Język
polski
Wydawnictwo
Uniwersytet Śląski
ISBN
978-83-8012-560-5
Seria
Prace Naukowe UŚ; Filozofia
Rok wydania
2012 Katowice
Wydanie
1
Liczba stron
442
Format
pdf
Spis treści
Spis treści Wprowadzenie / 7 R o z d z i a ł p i e r w s z y Problem filozoficznej historii filozofii / 15 Granice rozumienia przeszłości i archetypy historiografii filozofii / 15 Kantowski projekt filozoficznej historii filozofii / 26 Aprioryczna historia filozofii w ujęciu Hegla / 33 Historyzacja filozofii i nowy sens filozoficzności historii filozofii / 47 R o z d z i a ł d r u g i Maurycy Straszewski, Wincenty Lutosławski — kryzys, historyzacja i przyszłości filozofii / 53 Jubileusz i kryzys filozofii / 55 Historyzacja jako filozofia dziejów filozofii. Perspektywy interpretacyjne / 57 Filozof i filozofia — „żywoty równoległe”. W poszukiwaniu pewności / 61 Prawa rozwoju filozofii / 64 Lutosławski — do czego i jak potrzeba historii filozofii? / 72 Historia filozofii i nowe dążenia filozofów / 75 Metoda — chronologia i dynamika myśli / 77 Uwagi końcowe / 78 R o z d z i a ł t r z e c i Bogumił Jasinowski — historia filozofii w poszukiwaniu filozofii prawdziwej / 87 Spór o filozofię / 89 Perennis quaedam ex philosophiae historia evolvitur philosophia / 94 Metodologia historii filozofii — od rekonstrukcji myśli historycznej do układu idealnego systemu / 102 Uwagi końcowe / 112 R o z d z i a ł c z w a r t y Ludwik Chmaj — historia filozofii między sektaryzmem a ewolucjonizmem... / 115 Praktyka badawcza a kryzys teorii / 118 Klasyczne paradygmaty / 121 Problem naukowości historii filozofii / 124 Dylematy historiografii filozofii / 125 Doświadczenie fundamentalne a kultura i dyskurs — historia filozofii w poszukiwaniu genezy i zasady rozwoju filozofowania / 128 Uwagi końcowe / 137 R o z d z i a ł p i ą t y Władysław Tatarkiewicz i Tadeusz Kroński — bezstronność wobec dogmatyzmu / 143 „Front filozoficzny” i Leninowskie zasady badań historycznych filozofii / 148 O „Historii filozofii” W. Tatarkiewicza jako praktyka działań frontu filozoficznego / 153 Między analizą immanentną a osądem historii — w stronę Historii filozofii / 158 Uwagi końcowe / 169 R o z d z i a ł s z ó s t y Leszek Kołakowski — historiografia jako projekt, dzieje jako konstrukcja historiografii / 177 Niekonsekwentny dogmatyk / 179 Tradycja i potrzeba historycznej relatywizacji / 182 Le Dieu caché... i problemy epistemologii historycznej Luciena Goldmanna / 189 Jednostka i nieskończoność... Rewindykacja podmiotowości i antynomie metodologii historycznej / 195 Problem historyzmu / 203 Rewizjonizm i historia filozofii / 211 Historiografia ekspresjonistyczna / 221 Uwagi końcowe / 229 R o z d z i a ł s i ó d m y Zbigniew Kuderowicz — historiografia filozofii wobec wartości zagrożonych / 235 Dogmatyzm marksistowskiej historiografii filozofii i perspektywy alternatyw badawczych / 238 Etos historyka filozofii / 242 Funkcjonalna definicja filozofii / 247 Filozofia jako obrona wartości zagrożonych i perspektywy marksistowskiej historiografii filozofii / 252 Uwagi końcowe / 255 R o z d z i a ł ó s m y Marek Siemek — dzieje filozofii XIX i XX wieku w świetle idei transcendentalizmu / 265 Antynomia historycznego dyskursu filozofii / 268 Potrzeba transcendentalnej filozofii kultury / 273 Dialektyczna historia filozofii / 277 Interpretacja jako rekonstrukcja idealnego kształtu myśli / 284 Różnica epistemologiczna / 288 Genealogia transcendentalizmu / 295 Idea transcendentalizmu i dzieje filozofii pokantowskiej / 298 Uwagi końcowe / 303 R o z d z i a ł d z i e w i ą t y Stefan Swieżawski — strona filozofii klasycznej / 309 W obliczu kryzysu filozofii / 312 Historyczna metoda filozofowania / 318 Jedność filozofii / 321 Problem filozoficznych możliwości historiografii filozofii / 326 Warunek możliwości historiografii problemów / 331 Problem kwestionariusza / 334 Na Herkulesowych rozstajach — historia philosophiae ancilla philosophiae / 342 Filozofia historii filozofii / 345 Uwagi końcowe / 350 R o z d z i a ł d z i e s i ą t y Barbara Skarga — od historii filozofii do metafizyki / 357 Problemy historiografii filozofii / 360 Między Comte’em a Bergsonem / 365 Studium przekształceń formacji intelektualnej pozytywizmu — między historią a archeologią wiedzy / 370 W polu teoretycznym archeologii wiedzy / 377 Metafizyka / 388 Uwagi końcowe / 393 Zakończenie / 397 Bibliografia / 407 Indeks osobowy / 423 Résumé / 431 Zusammenfassung / 433
Krótkie streszczenie: Książka jest historyczno-problemowym studium ukazującym na wybranych przykładach, w jaki sposób polscy historycy filozofii i filozofowie XX wieku realizowali filozoficzne cele w ramach badań historycznofilozoficznych. Refleksja nad przeszłością filozoficzną nie musi bowiem stanowić celu samego w sobie, lecz określając swe punkty wyjścia i zadania w kontekście aktualnej sytuacji filozofii, może odsłaniać i podejmować dziś ważną problematykę filozoficzną, stając się w ten sposób formą filozoficznej wypowiedzi. Tak rozumiane filozoficzne zaangażowanie historii filozofii przedstawia autor w ramach dwóch nakładających się na siebie płaszczyzn tematycznych. Pierwsza – na podstawie analizy ukierunkowanej na filozoficzne treści – ukazuje strukturę, genezę i funkcję koncepcji studium dziejów filozofii, które opracowali tacy między innymi badacze, jak: Maurycy Straszewski, Ludwik Chmaj, Leszek Kołakowski, Marek J. Siemek, Stefan Swieżawski, Barbara Skarga. Druga zaś poszukuje filozoficznego wymiaru samych studiów historycznofilozoficznych, które na podstawie opracowanych koncepcji badawczych prowadzili ich twórcy.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt