• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918-1939

ebook

Format:

Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918-1939

Józef Dębiński

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Cena: 72.00 brutto

Cena poprzednia: 80.00 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918-1939
Autor
Józef Dębiński
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN
978-83-231-2400-9
Rok wydania
2010 Toruń
Wydanie
1
Liczba stron
878
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 11
Wstęp 15
Rozdział I. Terytorium diecezji - obszar i ludność 21
1. Historyczno-terytorialny kształt diecezji 21
2. Charakterystyka ludności i regionów 54
Rozdział II. Formacja intelektualno-ascetyczna duchowieństwa 75
1. Przygotowanie do kapłaństwa 76
1.1. Edukacja przedseminaryjna 76
1.2. Studia seminaryjne 91
2. Dokształcanie teologiczne duchownych 175
2.1. Studia akademickie 176
2.2. Egzaminy aprobacyjne i konkursowe (wikariuszowskie i proboszczowskie) 189
2.3. Konferencje, kursy, zjazdy i spotkania 195
Rozdział III. Udział duchowieństwa w zarządzaniu diecezją 208
1. Biskupi diecezjalni i ich sufragani 209
1.1. Biskup Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki 209
1.2. Biskup Władysław Paweł Krynicki 217
1.3. Biskup Karol Mieczysław Radoński 221
1.4. Biskup Wojciech Owczarek 226
1.5. Biskup Michał Kozal 229
2. Urzędnicy kurialni 231
3. Komisje i rady diecezjalne 239
4. Kapituła katedralna 254
5. Dziekani i ich zadania 264
Rozdział IV. Duchowieństwo parafialne jako grupa socjalna 279
1. Pochodzenie, struktura wieku, liczebność 279
1.1. Pochodzenie społeczne i terytorialne 280
1.2. Struktura wieku 283
1.3. Liczebność 284
1.4. Poza diecezją 293
1.5. Śmiertelność kapłanów, główne przyczyny 298
1.6. Księża emeryci i chorzy 303
2. Grupy funkcyjne 313
2.1. Proboszczowie 313
2.2. Wikariusze 323
2.3. Kapelani 329
3. Dyscyplina kleru 343
4. Organizacje kapłańskie 354
4.1. Organizacje ascetyczne 354
4.2. Organizacje funkcyjne i samopomocowe 365
5. Uposażenie duchowieństwa 372
Rozdział V. Działalność parafialna duchowieństwa 403
1. Sprawowanie kultu 403
1.1. Eucharystia 404
1.2. Inne sakramenty 413
1.3. Nabożeństwa okresowe 423
1.4. Diecezjalne kongresy eucharystyczne i jubileuszowe Kościoła 433
1.5. Odpusty parafialne i pielgrzymki 438
1.6. Kult świętych 445
1.7. Uświetnienie kultu 450
2. Nauczanie wiary i moralności 456
2.1. Głoszenie słowa Bożego 456
2.2. Katechizacja 467
2.3. Katecheza dorosłych 484
3. Bractwa i stowarzyszenia kościelne 485
3.1. Bractwa i stowarzyszenia dewocyjne 486
3.2. Organizacje misyjne 499
3.3. Działalność charytatywna 509
3.4. Katolickie organizacje młodzieżowe 522
3.5. Katolickie stowarzyszenia robotnicze 548
3.6. Liga Katolicka 560
3.7. Akcja Katolicka 563
4. Inwestycje budowlane i remontowe 577
4.1. Troska o cmentarze 592
4.2. Zdobywanie środków finansowych 594
Rozdział VI. Pozaduszpasterska działalność duchowieństwa 599
1. Udział w życiu politycznym i społecznym 599
1.1. Udział w wyborach do sejmu i senatu 608
1.2. Preferencje polityczne 617
1.3. W czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r 619
1.4. Udział w uroczystościach religijno-państwowych 626
1.5. Działalność społeczna 642
2. Aktywność naukowa, literacka i wydawnicza 666
3. Zainteresowania osobiste 688
Zakończenie 701
Aneks 705
Załączniki 763
Bibliografia 765
Wykaz tabel 817
Summary 821
Indeks nazwisk 825
Fotografie 863
Krótkie streszczenie: Duchowieństwo diecezjalne wpisane jest w strukturę Kościoła, zarówno powszechnego, jak i lokalnego. Jego podstawowym zadaniem jest ewangelizacja. Od zaangażowania kapłanów w pracę duszpasterską zależy w dużej mierze rozwój i realizacja celów Kościoła lokalnego. Stwierdzenia te można odnieść do jednej z najstarszych w Polsce diecezji włocławskiej. Obraz życia i działalności włocławskiego duchowieństwa w okresie międzywojennym to nie tylko suma pojedynczych biografii, lecz także niejako połączenie dwóch wątków: życia instytucjonalnego i społecznego, w którym księża ci uczestniczyli. Podejmowali także działalność naukową i publicystyczną. Nie było właściwie takiego obszaru życia, w który nie wnieśliby swego wkładu i liczącego się dorobku. Wykazali się oni również niezłomną postawą w czasie drugiej wojny światowej, kiedy to diecezja włocławska poniosła największe straty w stanie duchowieństwa. Wyrazem uznania dla wszystkich księży tamtego okresu była beatyfikacja 108 męczenników przez papieża Jana Pawła II w podczas jego pielgrzymki do ojczyzny w 1999 r., wśród których aż 9 beatyfikowanych, to duchowni diecezji włocławskiej.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt