• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Dialog o Śląsku O (nie)zmienności obrazu krainy i jej mieszkańców w polskich syntezach dziejów narodowych epoki zaborów (studium historiograficzne)

ebook

Format:

Dialog o Śląsku O (nie)zmienności obrazu krainy i jej mieszkańców w polskich syntezach dziejów narodowych epoki zaborów (studium historiograficzne)

Dorota Malczewska-Pawelec

Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski

Cena: 55.00 brutto

Cena poprzednia: 60.90 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Dialog o Śląsku
Podtytuł
O (nie)zmienności obrazu krainy i jej mieszkańców w polskich syntezach dziejów narodowych epoki zaborów (studium historiograficzne)
Autor
Dorota Malczewska-Pawelec
Język
polski
Wydawnictwo
Uniwersytet Śląski
ISBN
978-83-8012-497-4
Seria
Prace Naukowe UŚ; Historia
Rok wydania
2012 Katowice
Wydanie
1
Liczba stron
474
Format
pdf
Spis treści
Spis treści Wstęp / 7 Rozdział I Założenia teoretyczne, czyli „oczyszczenie” przedpola dla dialogu / 9 Historia historiografii jako badanie myśli historycznej / 9 Wątki śląskie jako wyspecyfikowany przedmiot badań historiograficznych / 12 Dialog i badanie historiograficzne / 15 Dialog o Śląsku a konteksty badania narracji historycznej / 22 O dyskusyjnym pojęciu narracji syntetycznej / 25 Konkretyzacja przedmiotu dociekań / 30 Rozdział II „Dialogem” oświeceniowy / 37 Preludium / 37 Historya narodu polskiego Adama Naruszewicza / 43 Relacje dialogowe z dziełem biskupa smoleńskiego / 79 Syntezy Jerzego Samuela Bandtkiego / 79 Rys dzieiow kultury i oswiecenia narodu polskiego od wieku X, do końca wieku XVII, w dwoch częściach Ignacego Lubicz-Czerwińskiego / 97 Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza / 112 Kolejni uczestnicy dialogu / 128 Historya Polski krótko zebrana. Dzieje narodowe od powstania, aż do podziału i upadku państwa tego obejmująca Józefa Faleńskiego / 128 Pielgrzym w Dobromilu Izabeli Czartoryskiej / 134 Rys historyi polskiey od wzniesienia się monarchii aż do ostatniego upadku i rozbioru kraiu Józefa Miklaszewskiego / 139 Wiadomości z historyi polskiey zastosowane do użytku pensyi i szkół płci żeńskiéy Łukasza Gołębiowskiego / 148 Podsumowanie / 152 Rozdział III „Dialogem” romantyczny / 163 Dzieje Polski potocznym sposobem opowiedziane oraz Historia polska do końca panowania Stefana Batorego Joachima Lelewela / 163 Relacje dialogowe z syntezami Joachima Lelewela / 193 Syntezy szkoły lelewelowskiej / 193 Dzieje Rzeczypospolitéj Polskiéj Jędrzeja Oraczewskiego / 195 Słowo dziejów polskich Waleriana Wróblewskiego / 221 Syntezy Henryka Schmitta / 229 W kręgu oddziaływań romantycznej, lelewelowskiej tradycji / 242 Dzieje Polski podług ostatnich badań spisane Józefa Szujskiego / 242 Krótki zbiór historyi polskiéj opowiedzianéj podług najnowszych źródeł historycznych Franciszka Salezego Dmochowskiego / 257 Historja pierwotna Polski Juliana Bartoszewicza / 260 W opozycji do Lelewela / 268 Dzieje narodu polskiego w krótkości zebrane Teodora Morawskiego / 269 Podsumowanie dialogu syntez / 285 „Echa” dialogu syntez doby Romantyzmu. Śląska problematyka w Dziejach ojczystych dla ludu / 288 Rozdział IV „Dialogem” okresu Pozytywizmu / 303 Kilka uwag wprowadzających / 303 Syntezy szkoły krakowskiej / 313 Dzieje Polski w zarysie Michała Bobrzyńskiego / 313 Historyi polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg dwanaście Józefa Szujskiego / 325 Relacje dialogowe z syntezami szkoły krakowskiej / 334 Zarys historyi Polski i krajów ruskich z nią połączonych Anatola Lewickiego / 334 Dzieje narodu polskiego Władysława Smoleńskiego / 344 Dzieje Polski ilustrowane Augusta Sokołowskiego / 352 Zarys społecznej historyi państwa polskiego Kazimierza Orzyckiego / 368 Podsumowanie dialogu wiodących narracji syntetycznych / 372 „Echa” dialogu syntez doby Pozytywizmu / 377 Rozdział V W poszukiwaniu nowego wzorca pisania o Śląsku (niedokończony „dialogem” Neoromantyzmu) / 401 Wprowadzenie / 401 Dzieje Polski Feliksa Konecznego / 407 Dzieje narodu polskiego Józefa Dąbrowskiego / 424 Zakończenie / 435 Wykaz źrodeł i literatury / 445 Summary / 465 Zusammenfassung / 466
Krótkie streszczenie: W pracy podjęto refleksję nad obecnością śląskich odniesień w polskich narracjach syntetycznych (tj. syntezach naukowych, popularnonaukowych, podręcznikach szkolnych, specjalnych pozycjach adresowanych „do ludu”) doby zaborów. Rozważania koncentrują się przede wszystkim na czterech wyróżnionych obszarach problemowych: postrzeganiu Śląska, wkładzie tej dzielnicy w rozwój średniowiecznego państwa polskiego, przyczynach jej utraty w XIV wieku oraz śląskich postaciach. Szczególnie interesujące wydają się wątki dotyczące sposobów przedstawiania i oceny śląskich Piastów. Praca zawiera także bardziej ogólne rozważania dotyczące roli polskiej historiografii w kształtowaniu zbiorowych wyobrażeń dziewiętnastowiecznych Polaków na temat nadodrzańskiej krainy. Jedną z kluczowych kwestii, jakie postawiła sobie jej autorka, jest odpowiedź na pytanie: Czy polscy historycy pielęgnowali pamięć o Śląsku w swoich narracjach i czy „widzieli” go w granicach przyszłego odrodzonego państwa polskiego? Publikacja adresowana jest do historyków, w tym zwłaszcza do badaczy dziejów historiografii i dziejów Śląska, studentów historii i innych nauk humanistycznych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką śląską w przeszłości.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt