• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • Zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej

ebook

Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej

Książka prezentuje szeroki zakres wiedzy z zakresu genetyki człowieka i zastosowań biologii molekularnej w medycynie. Przedstawione są w niej ważne działy medycyny, w których istotną rolę odgrywa analiza kwasów nukleinowych, proces będący wyzwaniem dla nauki na najbliższe dziesięciolecia.

Nowe wydanie obejmuje:

- podstawy genetyki i genomiki,
- metody i narzędzia analizy molekularnej i bioinformatycznej genomu,
- zasady dziedziczenia i podstawy zmienności,
- mechanizmy powstawania różnorodności genetycznej w populacji ludzkiej,
- genetykę metabolizmu ksenobiotyków – farmakogenetykę i nutrigenetykę,
- podstawy patologii molekularnej chorób dziedzicznych,
- podstawy onkologii i immunogenetyki,
- diagnostykę molekularną chorób genetycznie uwarunkowanych (aberracje chromosomowe, choroby monogenowe, kompleksowe, nowotworowe, mitochondrialne, infekcyjne i inwazyjne),
- leczenie, poradnictwo genetyczne i profilaktykę chorób genetycznie uwarunkowanych,
- zastosowania biologii molekularnej,
- prawne i społeczne aspekty badań genetycznych,
- dokumenty z praktyki laboratorium genetycznego.

Trzecie wydanie podręcznika zostało uaktualnione i uzupełnione. Dodano m.in. informacje o nowych metodach analizy genomu. W nowym rozdziale BIOINFORMATYKA omówiono zasoby dostępne w sieci - istniejące bazy danych i programy ułatwiające informatyczną obróbkę sekwencji nukleotydów i białek, a w rozdziale NUTRIGENETYKA - wzajemne relacje między informacją osobniczą zapisaną w genomie a środowiskiem. Przedstawiono tu też genetycznie uwarunkowane zależności metabolizmu składników odżywczych. Ważnym zagadnieniem poruszonym w książce, a niespotykanym w innych tego typu podręcznikach, są prawne i społeczne dylematy współczesnej genetyki.

Książka adresowana do szerokiego grona odbiorców: studentów medycyny, farmacji, biologii, biotechnologii, inżynierii genetycznej; pracowników naukowych, doktorantów, lekarzy specjalizujących się w genetyce klinicznej i laboratoryjnej genetyce medycznej, lekarzy wszystkich specjalności zainteresowanych genetyką człowieka i badaniami diagnostycznymi chorób genetycznie uwarunkowanych; diagnostów laboratoryjnych, pracowników firm farmaceutycznych, a także wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu genetyki człowieka.

Autorzy podręcznika to uznane autorytety z dorobkiem w zakresie genetyki medycznej, zastosowań biologii molekularnej w medycynie oraz aspektów prawnych badań genetycznych. Są nimi: Jerzy Bal, Ewa Bartnik, Ewa Bocian, Ewa Brojer, Barbara Czartoryska, Władysława A. Daniel, Janusz Fiett, Alain Fischer, Marek Gniadkowski, Piotr Grabarczyk, Józef Kapusta, Piotr Kozioł, Janusz Limon, Barbara Lisowska-Grospierre, Tadeusz Mazurczak, Norman J. Pieniążek, Jacek Pietrzyk, Tomasz Pniewski, Marek Safjan, Janusz A. Siedlecki, Anna Tylki-Szymańska, Joanna Wiszniewska, Wojciech Wiszniewski, Ewa Ziętkiewicz.
Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 93.00  brutto

Dlaczego kupują u nas inni ? :
1.  Chroń drzewa! używane i elektroniczne książki są dobre
2.  Możliwość zamówienia emailem wieszcz.pl@wieszcz.pl
3.  Możliwość złożenia zamówienia SMSem 537-472-622
4.  Dobra opinia Google zobowiązuje 4.5/5 Sprawdź>>>
5.  Upominek gratis do każdego zamówienia fizycznego
6.  Możliwość zwrotu zamówienia fizycznego do 30 dni
7.  Ubezpieczenie każdego zakupu do 300zł
8.  Najtańsza wysyłka już od 1,99 zł !
9.  Dobrze zabezpieczona przesyłka
10.Masz zbędne książki? Sprawdź>>>
11. Kontakt 24h Sprawdź>>>

Sprawdź nasze opinie 4.5/5 Sprawdź>>>

Ilość:
Gwarantujemy szybkie i bezpieczne zakupy:

Formy płatności

Koszty dostawy:
  • Przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Tytuł
Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-16665-6
Rok wydania
2013 Warszawa
Wydanie
3
Liczba stron
485
Format
pdf
Spis treści
I. Zakres zastosowań diagnostyki molekularnej w medycynie Jerzy Bal, Tadeusz Mazurczak 1 II. Podstawy genetyki i genomiki Jerzy Bal, Ewa Bocian 4 II.1. Podstawy genetyki molekularnej 4 II.1.1. Kwas deoksyrybonukleinowy i jego replikacja 4 II.1.2. Odczytywanie informacji genetycznej 6 II.1.3. Regulacja ekspresji 10 II.1.4. Gen 13 II.1.5. Świat RNA 14 II.2. Genom człowieka 14 II.2.1. Genomika 15 II.2.2. Struktura genomu 16 II.2.3. Kariotyp 17 II.3. Zmienność i dziedziczność 24 II.3.1. Mutacje 24 II.3.2. Aberracje chromosomowe 25 II.3.3. Polimorfizm 34 II.3.4. Relacje genotypfenotyp 35 II.3.5. Priony 39 III. Uwarunkowania genetyczne chorób dziedzicznych Jerzy Bal, Tadeusz Mazurczak 41 III.1. Dziedziczenie autosomalne recesywne 44 III.2. Dziedziczenie autosomalne dominujące 45 III.3. Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X 46 III.4. Dziedziczenie wieloczynnikowe 46 III.5. Dziedziczenie mitochondrialne 49 IV. Genetyczna różnorodność współczesnych populacji ludzkich Ewa Ziętkiewicz 50 IV.1. Mechanizmy powstawania 51 IV.1.1. Mutacje i rodzaje markerów 51 IV.1.2. Dryf genetyczny 53 IV.1.3. Wpływ demografii na różnorodność populacji 53 IV.2. Badania historii populacji 54 IV.2.1. Ocena poziomu różnorodności populacji i efektywna wielkość populacji 54 IV.2.2. Ocena wieku mutacji – metody koalescencyjne w badaniach ewolucji sekwencji 55 IV.2.3. Ocena relacji między populacjami 55 IV.2.4. Analiza nierównowagi sprzężeń 56 IV.3. Ewolucja Homo sapiens w świetle danych genetycznych 57 IV.3.1. Modele teoretyczne 57 IV.3.2. Różnorodność nukleotydowa i efektywna wielkość macierzystej populacji 58 IV.3.3. Struktura genetyczna gatunku 58 IV.3.4. Rozmieszczenie różnorodności w populacjach kontynentalnych 59 IV.3.5. Wiek macierzystej populacji i datowanie ekspansji demograficznej H. sapiens 59 IV.3.6. Model asymilacji 60 IV.3.7. Procesy migracji i kolonizacja świata 61 IV.3.8. Prehistoryczne migracje w Europie 62 IV.3.9. Efekty założyciela w populacjach ludzkich 63 IV.3.10. Problemy związane z interpretacją różnorodności genetycznej w badaniu historii ewolucyjnej człowieka 63 IV.4. Zastosowania praktyczne 64 IV.4.1. Populacyjne różnice częstości alleli w praktyce medycznej 64 IV.4.2. Genetyczny profil populacji a mapowanie asocjacyjne w chorobach złożonych 65 IV.5. Kierunki dalszych badań 66 V. Prawo a dylematy współczesnej genetyki Marek Safian, Leszek Bosek 68 V.1. Standardy europejskie 69 V.1.1. Kilka uwag prawnoporównawczych 69 V.1.2. Unia Europejska 72 V.1.3. Stanowisko Rady Europy 75 V.1.4. Regulacje zawarte w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny 75 V.1.5. Postanowienia protokołu dodatkowego o zakazie klonowania 79 V.1.6. Postanowienia protokołu dodatkowego o testach genetycznych 79 V.2. Standardy powszechne 82 V.3. Założenia do dalszej ewolucji regulacji prawnych 83 V.4. Stan obecny według prawa polskiego 84 VI. Metody analizy genomu 89 VI.1. Metody badania kwasów nukleinowych Jerzy Bal, Joanna Wiszniewska, Wojciech Wiszniewski 89 VI.1.1. Techniki analizy DNA 89 VI.1.2. Identyfikacja mutacji 98 VI.1.3. Mapowanie i identyfikacja genów 103 VI.2. Metody analizy cytogenetycznej i cytogenetyki molekularnej Ewa Bocian, Janusz Limon 105 VI.2.1. Oznaczanie kariotypu 105 VI.2.2. Metody analizy chromosomów 108 VI.2.3. Analiza cytometryczna 123 VI.2.4. Identyfikacja chromatyny płciowej 123 VI.3. Bioinformatyka Paweł Siedlecki 124 VI.3.1. Bazy danych 124 VI.3.2. Struktura i wizualizacja makromolekuł 131 VI.3.3. Interaktomy białkowe 133 VI.3.4. Bazy literatury naukowej 134 VI.3.5. Przegląd wybranych narzędzi bioinformatycznych 136 VII. Aspekty kliniczne aberracji chromosomowych Ewa Bocian, Tadeusz Mazurczak 141 VII.1. Wskazanie do analizy kariotypu 143 VII.2. Zespoły niestabilności chromosomów 146 VII.3. Interpretacja kariotypu 146 VII.4. Kontrola jakości badań diagnostycznych w cytogenetyce klinicznej 148 VIII. Diagnostka molekularna 150 VIII.1. Sposób postępowania Jerzy Bal, Wojciech Wiszniewski, Joanna Wiszniewska 150 VIII.1.1. Badanie sposobu dziedziczenia się genu 151 VIII.1.2. Analiza mutacji 154 VIII.2. Nieinwazyjna prenatalna diagnostyka molekularna Ewa Brojer, Katarzyna Guz 164 VIII.2.1. Izolowanie i analiza cff-NA 165 VIII.2.2. Strategie kontroli obecności cff-DNA i zapobiegania zanieczyszczeniom 167 VIII.2.3. Aplikacje kliniczne nieinwazyjnych badań molekularnych 167 VIII.2.4. Perspektywy stosowania nieinwazyjnej diagnostyki molekularnej 170 VIII.2.5. Zagadnienia etyczne, społeczne i patentowe 170 VIII.3. Problemy diagnostyczne Jerzy Bal, Wojciech Wiszniewski, Joanna Wiszniewska 171 VIII.4. Testy genetyczne Jerzy Bal 171 IX. Choroby genetycznie uwarunkowane 174 IX.1. Choroby monogenowe – immunogenetyka 175 IX.1.1. Główny układ zgodności tkankowej i inne układy antygenowe komórek krwi Ewa Brojer, Katarzyna Guz 175 IX.1.2. Dziedziczne choroby układu odpornościowego Barbara Lisowska-Grospierre, Alain Fischer 198 IX.2. Choroby kompleksowe Jacek J. Pietrzyk 208 IX.2.1. Klasyfikacja 209 IX.2.2. Znaczenie populacyjne 209 IX.2.3. Genetyka populacyjna – metodyka 210 IX.2.4. Oszacowanie udziału czynników genetycznych i środowiskowych w etiologii chorób kompleksowych 214 IX.2.5. Identyfikacja genów głównych 216 IX.2.6. Wybrane przykłady chorób kompleksowych 218 IX.2.7. Specyfika poradnictwa genetycznego w chorobach kompleksowych 222 IX.2.8. Aktualny stan badań w chorobach kompleksowych 223 IX.2.9. Przyszłe kierunki badań – oczekiwania i ograniczenia 224 IX.3. Choroby nowotworowe 225 Janusz A. Siedlecki IX.3.1. Podłoże molekularne 226 IX.3.2. Diagnostyka molekularna 257 IX.3.3. Znaczenie badań genetycznych w klinice Janusz Limon 267 IX.3.4. Swoiste aberracje chromosomowe 269 IX.3.5. Badanie predyspozycji genetycznych 276 IX.3.6. Poradnictwo genetyczne w zespołach dziedzicznej predyspozycji do nowotworów 277 IX.3.7. Wskazania do badań molekularnych 281 IX.4. Choroby mitochondrialne Ewa Bartnik, Katarzyna Tońska 282 IX.4.1. Genom mitochondrialny 282 IX.4.2. Mutacje mtDNA 283 IX.4.3. Korelacje genotyp/fenotyp 284 IX.4.4. Współzależność mtDNA – DNA jądrowy 285 IX.4.5. Diagnostyka chorób mitochondrialnych 286 IX.4.6. Leczenie chorób mitochondrialnych 287 IX.4.7. Polimorfizm mtDNA 287 IX.4.8. Mitochondria a starzenie się 288 X. Genetycznie uwarunkowana zmienność osobnicza a współczesne problemy zdrowotne 290 X.1. Farmakogenetyka Władysława A. Daniel 290 X.1.1. Farmakogenetyka jako nowa dziedzina nauki 290 X.1.2. Polimorfizm reakcji utleniania z udziałem cytochromu P450 292 X.1.3. Polimorfizm reakcji sprzęgania 297 X.1.4. Fenotypowanie 299 X.1.5. Kliniczne znaczenie farmakogenetyki 301 X.1.6. Czy farmakogenetyka dotyczy jedynie enzymów metabolizujących leki? 303 X.1.7. Farmakogenetyka i farmakogenomika a indywidualizacja farmakoterapii 305 X.2. Nutrigenetyka Małgorzata Schlegel-Zawadzka 307 X.2.1. Produkty żywnościowe, składniki pokarmowe, zwyczaje i nawyki żywieniowe 307 X.2.2. Metodyka badań 308 X.2.3. Interakcja składników diety i genów 308 X.2.4. Fenotyp żywieniowy 311 X.2.5. Indywidualizacja diety, zapobieganie chorobom dietozależnym 313 X.2.6. Etyczne problemy a żywieniowe badania genetyczne 315 XI. Leczenie – praktyka i nadzieje 317 XI.1. Znaczenie terapii Jerzy Bal, Tadeusz Mazurczak 317 XI.2. Genetyczne choroby metaboliczne – możliwości leczenia Anna Tylki-Szymańska, Barbara Czartoryska 318 XI.2.1. Definicja choroby metabolicznej 318 XI.2.2. Przyczyny zaburzeń przemian metabolicznych 319 XI.2.3. Diagnostyka 320 XI.2.4. Możliwości lecznicze 320 XI.2.5. Skuteczność leczenia – „choroby rzadkie” 327 XI.3. Terapia genowa Jerzy Bal 328 XI.3.1. Modele zwierzęce chorób dziedzicznych 329 XI.3.2. Przywrócenie utraconej funkcji – transfer genu 329 XI.3.3. Zablokowanie ekspresji 331 XI.4. Terapia genowa chorób nowotworowych Janusz A. Siedlecki 331 XI.4.1. Supresja fenotypu nowotworowego 332 XI.4.2. Odpowiedź gospodarz–nowotwór 332 XI.4.3. Niszczenie komórek nowotworowych 333 XI.4.4. Ochrona komórek macierzystych 333 XI.4.5. Antyangiogenna forma terapii nowotworów 333 XI.5. Terapia – wzmocnienie genetyczne – predyspozycje Jerzy Bal 334 XII. Poradnictwo genetyczne i profilaktyka chorób Tadeusz Mazurczak 336 XII.1. Poradnictwo genetyczne 336 XII.1.1. Definicja i cele poradnictwa genetycznego 337 XII.1.2. Metodyka poradnictwa genetycznego 338 XII.1.3. Aspekty psychologiczne poradnictwa genetycznego 341 XII.2. Profilaktyka chorób genetycznych 345 XIII. Zakres zastosowań biologii molekularnej 349 XIII.1. Analiza DNA w medycynie sądowej Piotr Kozioł 349 XIII.1.1. Badania genetyczne w ustalaniu ojcostwa 349 XIII.1.2. Badanie śladów biologicznych w kryminalistyce 365 XIII.1.3. Polimorfizm DNA mitochondrialnego 368 XIII.1.4. Badania predykcyjne 371 XIII.1.5. Banki profili genetycznych 373 XIII.2. Diagnostyka chorób infekcyjnych i inwazyjnych 375 XIII.2.1. Podstawy diagnostyki molekularnej Norman J. Pieniążek 375 XIII.2.2. Analiza genetyczna w bakteriologii i epidemiologii zakażeń bakteryjnych Janusz Fiett, Marek Gniadkowski 381 XIII.2.3. Diagnostyka wirusów przenoszonych przez krew Ewa Brojer, Piotr Grabarczyk 397 XIII.3. Biotechnologia Józef Kapusta, Tomasz Pniewski 403 XIII.3.1. Szczepionki 405 XIII.3.2. Wytwarzanie przeciwciał monoklonalnych 414 XIII.3.3. Biotechnologia w pozyskiwaniu naturalnych farmaceutyków roślinnych 417 XIII.3.4. Produkcja w roślinach związków biologicznie aktywnych, terapeutyków i nutraceutyków 417 XIII.3.5. Zwierzęta transgeniczne w produkcji biofarmaceutyków 418 XIII.3.6. Komórki macierzyste, medycyna regeneracyjna, klonowanie i terapia transplantacyjna 419 XIII.3.7. Biotechnologia medyczna z perspektywy lat – nowe wyzwania 426 XIV. Uzupełnienia i załączniki Jerzy Bal, Ewa Bocian 430 XIV.1. Kod genetyczny 430 XIV.2. Przygotowanie materiału do badania 431 XIV.2.1. Pobranie krwi na izolację DNA 431 XIV.2.2. Pobranie krwi do badania cytogenetycznego 431 XIV.3. Nazewnictwo genów i mutacji 431 XIV.4. Ważniejsze osiągnięcia w genetyce i biologii molekularnej w latach 1953–2010 432 XIV.5. Słownik terminów 435 XIV.6. Przykłady wyników diagnostyki molekularnej 438 XIV.7. Deklaracja świadomej zgody 445 XIV.8. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny 446 XIV.9. Projekt Protokołu Dodatkowego do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny w sprawie zakazu klonowania istot ludzkich 453 XIV.10. Projekt komentarza do projektu Protokołu Dodatkowego w sprawie zakazu klonowania istot ludzkich 454 XIV.11. Protokół Dodatkowy do Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie o testach genetycznych dla celów zdrowotnych 456 Indeks 463
Prezentacja wideo produktu: Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej

Pobierz fragment