• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem

ebook

Format:

Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem

Krzysztof Masiul

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 15.00 brutto

Cena poprzednia: 21.35 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem
Autor
Krzysztof Masiul
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN
978-83-7462-415-2
Rok wydania
2014
Liczba stron
292
Format
pdf
Spis treści
Wstęp 5
1. Determinanty polityki bezpieczeństwa państwa 9
1.1. Pojmowanie, istota i typologie bezpieczeństwa 9
1.1.1. Bezpieczeństwo w ujęciu filozoficznym 9
1.1.2. Bezpieczeństwo w ujęciu leksykalnym 12
1.1.3. Bezpieczeństwo w ujęciu nauk społecznych 13
1.1.4. Typologie bezpieczeństwa 15
1.1.5. Bezpieczeństwo narodowe — ewolucja pojmowania 19
1.1.6. Zakres bezpieczeństwa narodowego w polskich
strategiach bezpieczeństwa 23
1.1.7. Międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa 27
1.2. Bezpieczeństwo jako problem globalny 30
1.2.1. Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych
wobec zmieniających się zagrożeń i nowych wyzwań 33
1.2.2. Sojusz północnoatlantycki
i jego zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa 39
1.2.3. Komponenty bezpieczeństwa europejskiego 43
1.3. Bezpieczeństwo a zagrożenia państwa 49
1.3.1. Charakter zagrożeń bezpieczeństwa państwa 50
1.3.2. Ocena zagrożeń bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 58
2. Terroryzm jako zagrożenie współczesnego świata 65
2.1. Terroryzm — istota zjawiska 65
2.1.1. Geneza terroryzmu 66
2.1.2. Problemy w pojmowaniu terroryzmu 71
2.1.3. Klasyfikacja terroryzmu 79
2.2. Uwarunkowania współczesnego terroryzmu międzynarodowego 83
2.2.1. Konflikt izraelsko-palestyński jako źródło współczesnego terroryzmu 83
2.2.2. Rozpad dwubiegunowego świata — jego wpływ
na kształt współczesnego terroryzmu 90
2.2.3. Radykalizacja europejskich środowisk emigracyjnych a zagrożenie terroryzmem 96
2.3. Współczesne zagrożenia terrorystyczne 106
2.4. Potencjalne i realne przesłanki zagrożenia terroryzmem Rzeczypospolitej Polskiej 117
3. Uwarunkowania międzynarodowe w walce z terroryzmem 127
3.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec terroryzmu 127
3.1.1. Konwencje antyterrorystyczne 129
3.1.2. Inicjatywy podejmowane w ramach Zgromadzenia
Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 140
3.1.3. Inicjatywy podejmowane w ramach Rady Bezpieczeństwa 146
3.1.4. Rozwiązania systemowe stosowane w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie walki z terroryzmem międzynarodowym 153
3.2. Działania sojuszu północnoatlantyckiego podejmowane w walce z terroryzmem 157
3.2.1. Działania polityczne 158
3.2.2. Praktyczny wymiar działań w walce z terroryzmem 164
3.3. Rola organizacji europejskich w zwalczaniu terroryzmu 170
3.3.1. Rada Europy 170
3.3.2. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 174
3.3.3. Unia Europejska 180
3.4. Specyfika działań antyterrorystycznych w wybranych krajach europejskich doświadczonych terroryzmem 190
4. Zaangażowanie Rzeczypospolitej Polskiej w walkę
z terroryzmem 197
4.1. Państwo a walka z terroryzmem 197
4.1.1. Poziom strategiczny 204
4.1.2. Poziom operacyjny 210
4.1.3. Poziom taktyczny 214
4.1.4. Narzędzia prawne 238
4.1.5. Działania edukacyjne i profilaktyczne 249
4.2. Rzeczpospolita Polska w światowym systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego 253
4.2.1. Stanowisko polityczne 256
4.2.2. Udział w koalicji antyterrorystycznej 259
4.2.3. Aktywność międzynarodowa 262
4.2.4. Zaangażowanie w walkę z terroryzmem
a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej 269
Zakończenie 273
Bibliografia 277
Krótkie streszczenie: Od 1 maja 2004 r. Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej; dorobek prawny Unii miał istotne znaczenie, jeśli chodzi o nasze
prawo w dziedzinie regulowania zwalczania terroryzmu. Przełomowym momentem w kwestii wypracowania szerokiego wachlarza środków prawnych
z tego obszaru były zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 r. w USA, a następnie z 11 marca 2004 r. w Madrycie oraz 7 i 21 lipca 2005 r.
w Londynie. Zostały wówczas przyjęte najważniejsze dokumenty, które stanowią podstawę strategii antyterrorystycznej, wspólnej dla państw członkowskich UE.
Publikacja poświęcona jest analizie polskiej polityki bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożenia, jakim jest terroryzm. Głównym celem prowadzonych badań było określenie uwarunkowań i kierunków polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej wobec zagrożenia terroryzmem.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt