• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Terroryzm na przełomie XX i XXI w. Część I

ebook

Format:

Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Terroryzm na przełomie XX i XXI w. Część I

Kuba Jałoszyński, Tomasz Aleksandrowicz, Krzysztof Wiciak

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 22.00 brutto

Cena poprzednia: 30.73 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Terroryzm na przełomie XX i XXI w. Część I
Autorzy
Kuba Jałoszyński, Tomasz Aleksandrowicz, Krzysztof Wiciak
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN
978-83-7462-523-4
Rok wydania
2016
Liczba stron
390
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzenie (Waldemar Zubrzycki) 7
1. Sytuacja geopolityczna w drugiej połowie XX wieku na świecie (Tomasz R. Aleksandrowicz, Kuba Jałoszyński) 9
1.1. Polityczno-militarny podział świata po 1945 roku 9
1.2. Terroryzm w Europie w dwubiegunowym świecie 10
1.3. Terroryzm na Bliskim Wschodzie
w dwubiegunowym świecie 14
1.4. Pozostałe ogniska terroryzmu w dwubiegunowym
świecie 16
1.5. Cechy charakterystyczne organizacji terrorystycznych w drugiej połowie XX wieku 19
2. Wpływ rozpadu dwubiegunowego świata na obraz
terroryzmu po 1989 roku (Tomasz R. Aleksandrowicz,
Kuba Jałoszyński) 21
2.1. Sytuacja geopolityczna Europy i świata
pod koniec XX wieku 21
2.2. Przemiany cywilizacyjne. Globalizacja — społeczeństwo informacyjne — struktury sieciowe 25
2.3. Terroryzm w Europie po 1989 roku 39
2.4. Terroryzm na Bliskim i Środkowym Wschodzie
po 1989 roku 41
2.5. Wpływ zamachów z 11 września 2001 r. na postrzeganie zagrożenia terroryzmem na świecie 42
2.6. Cechy charakterystyczne organizacji terrorystycznych w XXI wieku 46
2.7. Finansowanie organizacji terrorystycznych
(Maciej A. Kędzierski) 52
2.7.1. Finansowanie terroryzmu — zagadnienia prawne
(Krzysztof Wiciak) 93
2.8. Aktualna sytuacja geopolityczna świata
a zagrożenie terroryzmem 108
2.9. Rzeczpospolita Polska wobec zagrożenia terroryzmem 113
3. Islam — religia współczesnych terrorystów
(Tomasz Michalczak) 117
3.1. Źródła i doktryna islamu 117
3.2. Koran i jego przesłanie 124
3.3. Islam — religia pokoju czy mowa nienawiści? 130
3.4. Wyprawy krzyżowe — odpowiedź na dżihad 142
3.5. Zabijanie niewiernych obowiązkiem dobrego
muzułmanina 145
3.6. Islam — religia terroru 151
3.7. Quo vadis Europo? 157
4. Zamachy terrorystyczne mające wpływ na bezpieczeństwo państwa (Waldemar Zubrzycki) 161
4.1. Sytuacja zakładnicza 161
4.2. Uprowadzenie osoby 167
4.3. Zamach bombowy 174
5. Wykorzystanie niekonwencjonalnych środków walki
do zamachu terrorystycznego (Waldemar Zubrzycki)185
5.1. Użycie materiałów promieniotwórczych
w zamachu terrorystycznym 185
5.2. Użycie broni biologicznej w zamachu
terrorystycznym 191
5.3. Użycie broni chemicznej w zamachu
terrorystycznym 200
5.4. Wykorzystanie cyberprzestrzeni
w zamachu terrorystycznym 210
5.5. Reakcja na atak w cyberprzestrzeni (Anna Kańciak) 221
6. Skutki ataku terrorystycznego (Jarosław Stelmach) 229
6.1. Relacje celów i skutków ataku terrorystycznego 229
6.2. Skutki bezpośrednie ataku terrorystycznego 237
6.3. Skutki pośrednie ataku terrorystycznego 245
7. Media a współczesny terroryzm (Ireneusz T. Dziubek) 259
7.1. Terroryzm jako walka informacyjna 259
7.2. Media jako źródło propagandy
działalności terrorystycznej 278
7.3. Media jako środek porozumiewania się
w działalności terrorystycznej 302
7.4. Obecność terroryzmu w popkulturze
(Katarzyna Maniszewska) 316
7.5. Media jako narzędzie zapobiegania terroryzmowi
(Agata Furgała) 331
7.6. Polityka medialna państwa wobec ataku
terrorystycznego (Agata Furgała) 349
Bibliografia 361
Publikacje zwarte, artykuły 361
Źródła prawa 374
Źródła internetowe 374
Informacje o autorach 385
Krótkie streszczenie: Bezpieczeństwo zaliczane jest do najwyższych potrzeb i wartości człowieka, a jego znaczenie każdy dostrzegać może codziennie. Stanowi ono dobro
osobiste, jak również społeczne — i to zarówno w wymiarze lokalnym, jak też państwowym, a nawet globalnym. Zagrożenia i wyzwania godzące w bezpieczeństwo pojawiają się nieprzerwanie. Rodzi to konieczność bieżącego rozwiązywania
pojawiających się problemów, jako warunek konieczny dla tworzenia warunków istnienia, rozwoju i normalnego funkcjonowania ludzkości.
Za jedno z najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa współczesnego świata uznawany jest terroryzm. O skomplikowanej naturze tego zjawiska
świadczyć mogą choćby kłopoty z samym jego zdefiniowaniem, co już napotyka liczne problemy i ograniczenia. Politycznym celem terroryzmu jest
destabilizacja państwa w jego różnorodnych wymiarach, poprzez niszczycielskie oddziaływanie na organy jego władzy. Drogą do jego osiągnięcia mają być przede wszystkim ataki na ludność cywilną, obliczone na masowość ofiar i widowiskowość skutków, a globalną atmosferę strachu przed staniem się ofiarą kolejnego zamachu terrorystycznego uznać należy za niewątpliwy sukces
terroryzmu. Przynosi ona ze sobą negatywne skutki o charakterze psychologicznym, społecznym, politycznym, ekonomicznym, prawno‑organizacyjnym
i militarnym.
Zjawisko terroryzmu w dzisiejszym świecie różni się znacznie od jego wcześniejszych przejawów, ewoluując — między innymi — od problemu
o skali lokalnej do zagrożenia o charakterze ogólnoświatowym. Jego korzenie sięgają odległych czasów, a historyczne symptomy wielokrotnie wpływały na losy świata, wskazując kolejne „kamienie milowe” w dziejach ludzkości.
Coraz większe możliwości stwarza mu postęp technologiczny i postępująca globalizacja, zaś wartości demokratyczne, gwarantujące jednostkom określone prawa, pociągają za sobą także znaczną swobodę działania organizacji terrorystycznych. Aktualnie trudno byłoby uznać, że jakiekolwiek państwo, czy organizacja międzynarodowa, jest całkowicie wolne od zagrożeń tego typu, zaś potencjalną ofiarą zamachu terrorystycznego stać się może praktycznie każdy.
Terroryści dysponują wieloma metodami, za pomocą których mogą przeprowadzić planowany atak, posługiwać się też mogą całą gamą środków. Ogólnie
dzieli się je na konwencjonalne (broń palna, broń biała i niebezpieczne narzędzia, materiały wybuchowe i inne nietypowe środki) oraz niekonwencjonalne(elektroniczne, broń masowego rażenia). W tym drugim kontekście mówi się nawet o superterroryzmie, stanowiącym — ze zrozumiałych względów — potencjalnie znacznie większą siłę oddziaływania.
Zarówno bieżące funkcjonowanie organizacji terrorystycznych, jak i dokonywanie spektakularnych ataków, wymaga odpowiedniego zaplecza finansowego. To ono właśnie stanowi podstawę dla planowania ich rozmiarów
i wyznaczania celów. Finansowanie nowoczesnych grup terrorystycznych dotyczy również promowania ich ideologii oraz celów, do jakich dążą. Poza
przemocą, organizacje te stosują często wyrafinowane formy public relations,
wykorzystując także media masowe. Odgrywają one podstawową rolę w kalkulacjach terrorystów, gdyż stanowią główne źródło informacji o prowadzonej
działalności, w tym dokonanych atakach. Nadrzędnym celem terrorystów jest zastraszenie opinii publicznej; związek między terroryzmem a mediami
polega więc na potrzebie współistnienia: dzięki sprawozdaniom medialnym informacja taka dociera do szerokiej rzeszy adresatów, z kolei media — prezentując je — dążą do zwiększenia liczby odbiorców.
Według ekspertów, znaczna liczba zamachów terrorystycznych napędzanych
jest aktualnie motywacją religijną, zwłaszcza islamską. Fundamentalizm religijny, zmierzający do narzucenia innym wyznawanych przez siebie zasad
wszelkimi sposobami, w tym siłą, jest o tyle niebezpieczny, że jego przedstawiciele tkwią w przekonaniu, iż realizują wolę boską na Ziemi, tłumacząc tym swoje zbrodnie. Dla fundamentalistów islamskich Zachód jest antymuzułmański, bezbożny i niemoralny, a dla fanatycznej części islamskich ekstremistów dżihad z niewiernymi oznacza przede wszystkim starcie zbrojne, w tym stosowanie metod terrorystycznych. Potencjalnie obszarem takiej walki stać może się również terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, promującej wartości
kultury Zachodu. Choć Polska nie należy do państw bezpośrednio zagrożonych atakami terrorystycznymi, to istnieje cały katalog przesłanek, dla których
nie można całkowicie wykluczać zwiększenia zainteresowania Polską ze strony organizacji terrorystycznych.
Terroryzm jest zjawiskiem charakteryzującym się dużą różnorodnością i dynamiką. Posiada wiele klasyfikacji opartych na rozmaitych kryteriach
i równie dużo źródeł pochodzenia. Dopóki istnieją motywy, dla których ludzie sięgają po metody terrorystyczne, przewidywać można, że zjawisko to będzie występowało w przyszłości z równie dużą intensywnością.
Poruszone tu pobieżnie wątki rozwinięte zostały w poszczególnych częściach niniejszej publikacji, do lektury której — w imieniu wszystkich autorów
— serdecznie zachęcam.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt