• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Autodesk Inventor Professional 2019PL / 2019+ / Fusion 360. Metodyka projektowania

ebook

Format:

Autodesk Inventor Professional 2019PL / 2019+ / Fusion 360. Metodyka projektowania

Andrzej Jaskulski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 152.00 brutto

Cena poprzednia: 169.00 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Autodesk Inventor Professional 2019PL / 2019+ / Fusion 360. Metodyka projektowania
Autor
Andrzej Jaskulski
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-20034-3
Rok wydania
2018 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
1208
Format
pdf
Spis treści
1. Koncepcja i zawartość podręcznika 25 1.1. Zawartość programowa 27 1.2. Zakładany efekt i metodyka szkolenia 28 1.3. Przeznaczenie 28 1.4. Dodatkowe źródła informacji 29 1.4.1. Literatura drukowana 29 1.5. Realizacja typowych szkoleń (Learning Paths) 29 1.5.1. Podstawy modelowania bryłowego (FBM) 30 1.5.2. Modelowanie części (FBM) 30 1.5.2.1. Bez przygotowania wstępnego 30 1.5.2.2. Po kursie „Podstawy modelowania bryłowego (FBM)” 30 1.5.3. Modelowanie zespołów (FBM) 31 1.5.4. Podstawy redagowania dokumentacji 2D na podstawie modeli 3D 31 1.5.5. Podstawowy kurs projektowania (Essentials) 31 1.5.6. Wspomaganie projektowania typowych części i zespołów maszyn 32 1.5.7. Uniwersalne narzędzia obliczeń i analiz systemów CAD 3D – wprowadzenie 32 1.5.8. Podstawy modelowania konstrukcji blaszanych 32 1.5.9. Podstawy modelowania swobodnego (SFM) i hybrydowego (FBM-SFM) 33 1.6. Konwencje zapisu 33 1.6.1. Akapity specjalne 33 1.6.2. Sposoby wydawania poleceń 34 1.6.2.1. Nazwy narzędzi 35 1.6.3. Inne wyróżnienia fragmentów tekstu 36 1.6.4. Instrukcja do ćwiczeń 36 2. Informacje ogólne 39 2.1. Uruchamianie programu 40 2.2. Interfejs użytkownika 41 2.2.1. Podstawowe operacje na wstążce 41 2.2.1.1. Budowa panelu 42 2.2.1.2. Rodzaje narzędzi na wstążce 43 2.2.1.3. Zmiana położenia panelu 44 2.2.2. Wydawanie poleceń za pomocą wstążki 44 2.2.3. Wydawanie poleceń za pomocą Menu kursora 45 2.2.3.1. Tekstowe menu kursora 46 2.2.3.2. Kołowe menu kursora 47 2.2.4. Pasek szybkiego dostępu 48 2.2.5. Menu Plik 49 2.3. Podstawy zarządzania projektami 50 2.3.1. Tworzenie struktury nowego projektu 51 2.3.2. Uaktywnienie istniejącego projektu 53 2.3.3. Usuwanie definicji istniejącego projektu 56 2.3.4. Projekt kursu R2019-MP.ipj 57 2.3.4.1. Odszukiwanie i otwieranie pliku projektu kursu R2019-MP.ipj 59 2.3.4.2. Konfiguracja bibliotek Content Center 60 2.4. Zarządzanie plikami w ramach projektu 62 2.4.1. Otwieranie pliku 62 2.4.2. Zapisywanie pliku ze zmianą nazwy lub położenia 63 2.4.3. Zapisywanie kopii pliku 64 2.4.4. Zapisywanie kopii pliku jako szablon 64 2.4.5. Tworzenie nowego pliku 64 2.4.5.1. Szablony 66 2.5. Elementy okna programu 68 2.6. Podstawowe operacje konfiguracyjne 70 2.6.1. Przywrócenie konfiguracji standardowej 71 2.6.2. Zmiana podstawowych opcji aplikacji 71 2.7. Powtarzanie ostatniego polecenia 78 2.8. Skróty klawiszowe (Alias) 79 3. Przeglądarka obiektów 80 3.1. Definicje wybranych obiektów 83 3.2. Standardowe nazwy obiektów w przeglądarce 84 3.3. Rozwijanie i zwijanie gałęzi 85 3.4. Wskazywanie obiektu 86 3.5. Wybór obiektu za pomocą przeglądarki 87 3.5.1. Wybór pojedynczego obiektu 87 3.5.2. Anulowanie wyboru 88 3.5.3. Wybór wielu obiektów 88 3.6. Wybór obiektu na obszarze modelowania 89 3.6.1. Tryby wyboru 90 3.6.2. Wybieranie obiektów pokrywających się 92 3.7. Edycja obiektu 93 3.7.1. Edycja inicjowana za pomocą Menu kursora 94 3.7.1.1. Metoda „pokaż wymiary” (Show Dimensions) 95 3.7.1.2. Inne operacje edycyjne 97 3.7.2. Edycja inicjowana dwukrotnym kliknięciem 98 3.8. Narzędzia pomiarowe 100 3.9. Cofanie i odtwarzanie operacji modelowania 101 3.10. Widoczność elementów konstrukcyjnych na obszarze modelowania 102 3.10.1. Globalna widoczność elementów konstrukcyjnych 103 3.10.2. Widoczność indywidualna elementów konstrukcyjnych 103 3.11. Karty i filtry przeglądarki 104 3.12. Wyłączanie elementów podstawowych 105 3.13. Włączanie elementów podstawowych 106 3.14. Usuwanie elementów i innych obiektów 106 3.15. Zmiana nazwy elementów 107 3.16. Uniwersalna metoda zmiany właściwości elementów 108 3.17. Zmiana kolejności elementów i operacji modelowania 108 3.18. Wykorzystanie przeglądarki podczas projektowania zespołów 109 3.18.1. Modelowanie zespołu 109 3.18.2. Pliki prezentacji 112 4. Sterowanie wyświetlaniem 113 4.1. Wydawanie poleceń za pomocą Paska nawigacji 115 4.2. Zmiana sposobu reprezentacji modelu 116 4.3. Zmiana sposobu budowy obrazu 118 4.4. Panoramowanie (Pan) 118 4.5. Obracanie swobodne (Free Orbit) 119 4.5.1. Zmiana środka obrotu 120 4.6. Zmiana powiększenia (Zoom) 121 4.6.1. Dynamiczna zmiana powiększenia (Zoom) 121 4.6.2. Powiększenie wszystkich obiektów (Zoom All) 122 4.6.3. Powiększenie obiektów wybranych do kolekcji (Zoom Selected) 123 4.6.4. Powiększanie za pomocą okna (Zoom Window) 124 4.7. Widok na wybrany obiekt (Look At) 125 4.8. Widok główny (Home View) 126 4.9. Wywoływanie poprzednich i następnych widoków 126 4.10. ViewCube 127 4.10.1. Widoki standardowe 130 4.10.2. Redefinicja widoku głównego (Home View) 131 4.10.3. Redefinicja i przywracanie widoku z przodu (Front View) i z góry (Top View) 133 4.11. Obracanie ograniczone (Constrained) 133 4.12. SteeringWheels 135 4.13. Sterowanie nazwanymi widokami 137 5. Wprowadzenie do projektowania części 138 5.1. Parametryczność 138 5.2. Model matematyczny konstrukcji 139 5.3. Model geometryczny konstrukcji 139 5.3.1. Parametry i zmienne decyzyjne 139 5.3.1.1. Przykłady parametrów 140 5.4. Obiekty 3D 141 5.5. Obiekty 2D w modelowaniu 3D 143 5.6. Pojęcia związane z techniką modeli pochodnych 145 5.7. Typowy proces projektowania części 146 5.7.1. Modelowanie części 147 5.7.2. Redagowanie dokumentacji 148 5.7.3. Modyfikacja projektu z poziomu modelu lub rysunku 150 6. Szkice i więzy 151 6.1. Czynności wstępne 151 6.1.1. Definiowanie widoku głównego (Home View) 154 6.2. Opcje aplikacji 155 6.3. Ustawienia dokumentu 158 6.4. Usuwanie obiektu za pomocą przeglądarki 159 6.5. Tworzenie obiektu typu szkic 2D 161 6.6. Szkicowanie 162 6.6.1. Style obiektów szkicu 163 6.6.2. Sterowanie tworzeniem więzów 164 6.6.3. Szkicowanie zarysu profilu 167 6.6.3.1. Wprowadzanie dynamiczne 173 6.7. Więzy geometryczne 174 6.7.1. Typy i symbole więzów 176 6.7.2. Wyświetlanie więzów geometrycznych 177 6.7.3. Sprawdzenie poprawności związanego szkicu 179 6.7.4. Usuwanie więzów 180 6.7.5. Ręczne wprowadzanie więzów 181 6.7.6. Stopnie swobody szkicu 183 6.7.7. Ćwiczenia sprawdzające 184 6.8. Więzy wymiarowe 186 6.8.1. Technika nakładania więzów wymiarowych 188 6.8.2. Ćwiczenia 191 6.8.2.1. Więzy zdefiniowane przez jeden obiekt 192 6.8.2.2. Więzy zdefiniowane przez dwa obiekty 193 6.8.3. Wymiary nieparametryczne (sterowane) 194 6.8.4. Zmiana typu obiektu więzy – wymiar 195 6.9. Zmiana sposobu wyświetlania więzów 196 6.10. Automatyczne nakładanie więzów 196 6.11. Edycja wartości więzów wymiarowych 199 6.11.1. Narzędzia pomiarowe podczas edycji 200 6.11.2. Dostęp do więzów wymiarowych – narzędzie Pokaż wymiary 200 6.11.3. Narzędzie Tolerancje 201 6.11.4. Ćwiczenia 201 6.12. Więzy tolerowane 206 6.12.1. Włączanie i konfiguracja tolerancji globalnych 207 6.12.2. Tolerancje globalne 209 6.12.3. Wyłączanie tolerancji globalnych 211 6.13. Właściwości więzów i wymiarów 213 6.14. Widoczność więzów 215 6.15. Linie konstrukcyjne 216 6.16. Ćwiczenia sprawdzające 222 6.17. Specjalne techniki szkicowania 223 6.18. Ćwiczenia sprawdzające 224 6.19. Bezpośrednie wprowadzanie współrzędnych punktów 226 6.20. Zasady efektywnego szkicowania 232 6.21. Zadania 234 7. Wstęp do parametrycznego modelowania 3D 239 7.1. Szkice i płaszczyzny szkicu 239 7.1.1. Parametryczne płaszczyzny szkicu 241 7.1.2. Nieparametryczne płaszczyzny szkicu 242 7.1.3. Definiowanie płaszczyzny szkicu 243 7.1.3.1. Opcje tworzenia płaszczyzn szkicu 244 7.1.3.2. Rzutowanie krawędzi na płaszczyznę szkicu 246 7.1.4. Ćwiczenia 247 7.2. Elementy konstrukcyjne 253 7.3. Płaszczyzny konstrukcyjne 253 7.3.1. Parametryczne płaszczyzny konstrukcyjne 253 7.3.2. Nieparametryczne płaszczyzny konstrukcyjne 254 7.3.3. Definiowanie płaszczyzn konstrukcyjnych 254 7.3.3.1. Wskazówki metodyczne 255 7.3.3.2. Definiowanie płaszczyzny przez jeden obiekt 256 7.3.3.3. Definiowanie płaszczyzny przez dwa obiekty 257 7.3.3.4. Definiowanie płaszczyzny przez trzy obiekty 258 7.3.4. Edycja płaszczyzn konstrukcyjnych 258 7.3.4.1. Zmiana położenia płaszczyzny 258 7.3.4.2. Automatyczna zmiana rozmiaru płaszczyzny 259 7.3.4.3. Ręczna zmiana rozmiaru płaszczyzny 259 7.3.4.4. Zmiana wartości więzów 259 7.3.4.5. Zmiana zwrotu wektora normalnego 260 7.3.5. Ćwiczenia 261 7.4. Osie konstrukcyjne i punkty konstrukcyjne 266 7.4.1. Ćwiczenia 266 8. Operacje parametrycznego modelowania 3D 268 8.1. Elementy szkicowe 271 8.2. Standardowe narzędzia i techniki modelowania 272 8.3. Elementy okien dialogowych 273 8.3.1. Opis operacji modelowania 275 8.3.2. Karta Kształt (Shape) 275 8.3.2.1. Przyciski wyboru profili, brył, osi, ścieżek 275 8.3.2.2. Przycisk rodzaju elementu 276 8.3.2.3. Przycisk sposobu modelowania 276 8.3.2.4. Rodzaj „zakończenia” elementu i kierunek modelowania 277 8.3.2.5. Powierzchnia początkowa i końcowa elementu 278 8.3.3. Karta Więcej (More) 279 8.3.4. Przycisk podsystemu diagnostycznego 280 8.4. Definiowanie profilu 281 8.5. Współdzielenie szkicu (Share Sketch) 283 8.6. Anulowanie współdzielenia szkicu (Unshare) 283 8.7. Współdzielenie elementów konstrukcyjnych 284 8.8. Ćwiczenia 284 8.8.1. Wyciąganie profilem (Extrude) 285 8.8.1.1. Wskazówki metodyczne 285 8.8.1.2. Element bazowy 287 8.8.1.3. Pozostałe elementy wyciągane 291 8.8.1.4. Wyciągnięcie typu „do następnego” (To Next) 292 8.8.1.5. Wyciągnięcie typu „do” (To) 294 8.8.1.6. Wyciągnięcie typu „między” (Between) 297 8.8.1.7. Wyciągnięcie przelotowe 300 8.8.2. Ćwiczenia sprawdzające 302 8.8.3. Obrót profilem (Revolve) 302 8.8.3.1. Wskazówki metodyczne 303 8.8.3.2. Obrót o kąt (Angle) 304 8.8.3.3. Obrót do następnego (To Next) 307 8.8.3.4. Obrót pełny (Full) 308 8.8.4. Zmiana kolejności operacji modelowania 311 8.8.5. Ćwiczenia sprawdzające 311 8.8.6. Wskazówki metodyczne 312 8.8.7. Przeciąganie profilem (Sweep) 312 8.8.8. Rozpinanie powierzchni (Loft) 314 8.8.9. Żebra (Rib) 320 8.9. Elementy wstawiane 322 8.10. Ćwiczenia 323 8.10.1. Zaokrąglenia (Fillet) 323 8.10.2. Fazowania (Chamfer) 328 8.10.3. Skorupa (Shell) 331 8.10.4. Pochylenia (Draft) 334 8.11. Otwory 337 8.11.1. Elementy okna dialogowego 338 8.11.1.1. Rodzaje i typy otworów 338 8.11.1.2. Metody określania położenia otworów 340 8.11.2. Pliki definicji gwintów i otworów 342 8.11.3. Algorytm definiowania otworu 343 8.11.4. Ćwiczenia 344 8.11.4.1. Metoda „koncentrycznie” (Concentric) 344 8.11.4.2. Metoda „liniowo” (Linear) 347 8.11.4.3. Metoda „ze szkicu” (From Sketch) 351 8.12. Gwint (Thread) 355 8.12.1. Ćwiczenia 356 8.13. Inne operacje modelowania 3D 357 8.13.1. Kopiowanie elementów szkicowych 358 8.13.2. Kopiowanie elementów i części w szyku 360 8.13.2.1. Szyk kołowy (Circular Pattern) 361 8.13.2.2. Szyk prostokątny (Rectangular Pattern) 364 8.13.3. Lustrzane odbicie elementów i części (Mirror) 367 8.13.4. Podział ściany i części 370 9. Styl obiektów w modelu części 373 9.1. Przechowywanie stylów i standardów 374 9.2. Zarządzanie stylami: oświetlenia, tekstu i standardami 376 9.3. Zarządzanie stylami: materiał i wygląd 377 9.4. Wygląd 378 9.4.1. Wygląd logiczny 379 9.4.2. Przeglądanie stylów – wygląd 381 9.4.3. Zapis stylu z biblioteki w dokumencie – wygląd 382 9.4.4. Zastosowanie stylu – zmiana wyglądu części 383 9.4.5. Tworzenie nowego stylu – wygląd 384 9.4.6. Zapis stylu z dokumentu w bibliotece – wygląd 387 9.4.7. Indywidualne usuwanie stylu – wygląd 389 9.4.7.1. Indywidualne usuwanie stylu lokalnego (z pliku) 389 9.4.7.2. Indywidualne usuwanie stylu z biblioteki 390 9.4.8. Edycja lokalna stylu – wygląd 392 9.4.9. Aktualizacja stylów – przywrócenie zgodności z biblioteką 394 9.4.10. Globalny zapis stylów do biblioteki 395 9.4.11. Globalne usuwanie stylów z pliku (lokalnych) 398 9.5. Materiał 400 9.5.1. Właściwości fizyczne 403 10. Właściwości obiektów w modelu części 407 10.1. Zarządzanie właściwościami obiektów w modelu części 409 10.2. Edycja właściwości 409 10.3. Edycja iProperties 413 11. Modele wielobryłowe 418 11.1. Tworzenie modelu wielobryłowego – ćwiczenia 418 11.2. Operacje logiczne Boole’a 421 12. Edycja elementów bryłowych i części 423 12.1. Sposoby inicjowania operacji 423 12.2. System diagnostyczny 424 12.3. System naprawczy 427 12.4. Przykłady typowych operacji edycyjnych 429 12.5. Redefinicja obiektów 432 12.5.1. Redefinicja szkicu bazowego z edycją układu współrzędnych 433 12.5.1.1. Edycja układu współrzędnych szkicu 434 12.5.2. Redefinicja szkicu z edycją obiektów szkicu 435 12.5.2.1. Edycja obiektów szkicu 437 12.5.3. Redefinicja elementu konstrukcyjnego 438 13. Ćwiczenia sprawdzające 439 14. Redagowanie i edycja dokumentacji 2D części 440 14.1. Typy plików dokumentacji 444 14.2. Czynności wstępne 445 14.2.1. Tworzenie pliku rysunku 445 14.2.2. Opcje aplikacji dotyczące rysunku 447 14.2.3. Ustawienia dokumentu 448 14.2.4. Szablony rysunku 449 14.2.5. Stałe elementy rysunku 450 14.2.5.1. Edycja układu arkusza 451 14.2.5.2. Edycja iProperties 452 14.3. Styl obiektów w pliku rysunku – standard rysunkowy 454 14.3.1. Ustawienia ogólne standardu 459 14.3.2. Dostępne style standardu 461 14.3.3. Wartości domyślne obiektów 461 14.3.4. Style główne i zależne 462 14.3.5. Style logiczne i określone wprost 462 14.3.5.1. Styl logiczny Jak warstwa 463 14.3.5.2. Styl logiczny Jak standard 463 14.3.6. Warstwy 463 14.3.7. Styl tekstu 465 14.3.8. Styl wymiarowania 465 14.3.9. Zarządzanie elementami standardu (stylami) 467 14.3.9.1. Dodatkowe elementy interfejsu 467 14.3.10. Tworzenie nowego stylu w standardzie – ćwiczenia 468 14.3.11. Eksport i import elementów standardu – ćwiczenia 474 14.4. Podstawy tworzenia rzutów 477 14.4.1. Tworzenie rzutu bazowego modelu 478 14.4.2. Tworzenie podstawowych rzutów pochodnych 483 14.4.2.1. Rzuty prostokątne i izometryczne 483 14.5. Podstawy edycji rzutów 486 14.5.1. Zmiana położenia rzutów 487 14.5.2. Zmiana wyrównania rzutów 488 14.5.2.1. Włączanie i wyłączanie etykiet 489 14.5.3. Usuwanie rzutów 490 14.6. Przekroje 491 14.6.1. Przekrój pełny 492 14.6.1.1. Metody skutecznego definiowania linii cięcia 496 14.6.2. Przekrój częściowy 496 14.6.3. Przekrój stopniowy 498 14.6.4. Przekrój łamany 499 14.7. Szczegóły 501 14.8. Rzuty pomocnicze 506 14.9. Przerwania 509 14.10. Wyrwania 512 14.10.1. Szkic skojarzony z rzutem 513 14.11. Rzuty szkicowane 519 14.12. Płat (Slice) i kadr (Crop) 522 14.12.1. Ćwiczenia 523 14.13. Edycja rzutów i ich elementów 526 14.13.1. Zmiana ogólnych właściwości rzutów 527 14.13.2. Zmiana właściwości obiektów rzutów 529 14.13.2.1. Modyfikacja kreskowania 530 14.13.2.2. Zmiana właściwości krawędzi 530 14.13.3. Pobieranie więzów 532 14.13.4. Ukrywanie i wyświetlanie więzów oraz innych opisów 534 14.13.5. Modyfikacja definicji przekroju 536 14.13.6. Modyfikacja innych obiektów 538 14.14. Uzupełnienie wymiarowania i innych elementów opisu rysunku 538 14.14.1. Wymiary i więzy w dokumentacji 2D 539 14.14.1.1. Więzy 539 14.14.1.2. Wymiary 540 14.14.2. Inne elementy opisu rysunku 541 14.14.3. Sterowanie widocznością wymiarów i więzów 541 14.14.4. Edycja wymiarów i innych elementów opisu 542 14.14.4.1. Indywidualna edycja wymiaru 542 14.14.5. Narzędzia wymiarowania i opisu rysunku 543 14.15. Tworzenie wymiarów 544 14.15.1. Typ wymiaru 545 14.15.2. Tryby lokalizacji 546 14.15.3. Inne aspekty procesu wymiarowania 546 14.15.4. Znajdowanie punktu przecięcia 547 14.15.4.1. Ćwiczenia 548 14.15.5. Wymiary liniowe średnicy 549 14.15.5.1. Ćwiczenia 549 14.15.6. Wymiary równoległe 551 14.15.6.1. Ćwiczenia 552 14.16. Inne narzędzia opisu 555 14.16.1. Parametryczne osie symetrii 556 14.16.1.1. Wyświetlanie elementów konstrukcyjnych modelu – ćwiczenia 557 14.16.1.2. Ręczne tworzenie osi symetrii – ćwiczenia 560 14.16.1.3. Automatyczne osie symetrii 564 14.16.1.4. Ćwiczenia 565 14.16.2. Opisy i tabele otworów 566 14.16.2.1. Opisy otworów i gwintu – ćwiczenia 568 14.16.2.2. Tabele otworów – ćwiczenia 571 14.16.2.3. Edycja tabeli otworów – ćwiczenia 574 14.16.3. Symbole znormalizowanych oznaczeń 576 14.16.4. Oznaczanie chropowatości powierzchni 576 14.16.4.1. Tworzenie symbolu – ćwiczenia 577 14.16.4.2. Edycja symbolu – ćwiczenia 579 14.16.5. Oznaczanie tolerancji kształtu i położenia 580 14.16.5.1. Ćwiczenia 581 14.16.6. Oznaczanie elementów odniesienia 582 14.16.6.1. Ćwiczenia 582 14.16.7. Obiekty tekstowe 584 14.16.7.1. Tworzenie obiektów tekstowych – ćwiczenia 586 14.16.7.2. Edycja obiektów tekstowych – ćwiczenia 589 14.16.8. Linie odniesienia 590 14.16.8.1. Tworzenie i formatowanie linii odniesienia – ćwiczenia 591 14.16.8.2. Dołączanie linii odniesienia – ćwiczenia 592 14.16.9. Symbole definiowane przez użytkownika 594 14.16.9.1. Punkty specjalne symboli użytkownika 595 14.16.9.2. Definiowanie symbolu – ćwiczenia 596 14.16.9.3. Wstawianie symbolu – ćwiczenia 599 14.16.10. Dołączanie obiektów szkicu skojarzonego z rzutem 601 14.17. Zarządzanie arkuszami 602 14.17.1. Wstawianie arkusza o domyślnym formacie 602 14.17.1.1. Ćwiczenia 602 14.17.2. Usuwanie arkusza 603 14.17.2.1. Ćwiczenia 604 14.18. Zarządzanie stałymi elementami rysunku 604 14.19. Tworzenie i edycja stałych elementów rysunku 605 14.19.1. Usuwanie tabliczki rysunkowej i obramowania – ćwiczenia 607 14.19.2. Wstawianie tabliczki rysunkowej i obramowania – ćwiczenia 607 14.19.3. Wypełnianie tabliczki rysunkowej 608 14.19.4. Edycja tabliczki rysunkowej – ćwiczenia 608 14.19.5. Definiowanie własnej tabliczki rysunkowej 609 14.19.5.1. Obiekty typu „tylko szkic” (Sketch Only) 610 14.19.5.2. Tworzenie szkicu tabliczki – ćwiczenia 611 14.19.5.3. Pole wartości wprowadzanej – ćwiczenia 613 14.19.5.4. Pole właściwości OPIS – ćwiczenia 615 14.19.5.5. Pole właściwości MATERIAŁ – ćwiczenia 618 14.19.5.6. Statyczne pole tekstowe – ćwiczenia 619 14.19.6. Definiowanie własnego obramowania 621 14.19.6.1. Obramowanie bez podziału na sektory – ćwiczenia 621 14.19.6.2. Obramowanie z podziałem na sektory – ćwiczenia 623 14.19.7. Usuwanie stałych elementów rysunku – ćwiczenia 625 14.19.8. Kopiowanie stałych elementów rysunku – ćwiczenia 626 14.19.9. Definiowanie własnego formatu arkusza 629 14.19.9.1. Arkusz ze zdefiniowanym układem rzutów – ćwiczenia 629 14.19.9.2. Pusty arkusz – ćwiczenia 630 14.19.10. Wstawianie własnego arkusza z układem rzutów – ćwiczenia 632 14.19.11. Wstawianie własnego pustego arkusza – ćwiczenia 633 14.20. Zapis rysunku w innym formacie 634 14.20.1. Eksport do pliku DWG i DXF 634 14.20.1.1. Ćwiczenia 635 14.20.2. Eksport do pliku DWF 638 14.20.2.1. Ćwiczenia 638 14.21. Import rysunku w innym formacie 641 14.21.1. Import danych DWG do modelu części – ćwiczenia 642 14.21.2. Import danych DWG do rysunku – ćwiczenia 644 15. Modyfikacja projektu części 646 16. Projekt części 647 16.1. Uwagi metodyczne 649 16.2. Modelowanie tulei 649 16.2.1. Czynności wstępne 650 16.2.2. Szkicowanie profilu 651 16.2.3. Modelowanie bryły bazowej 654 16.2.4. Tworzenie elementów konstrukcyjnych 655 16.2.5. Modelowanie rowka podcięcia 655 16.2.6. Modelowanie fazowań i zaokrągleń 657 16.2.7. Modelowanie otworów 657 16.3. Redagowanie dokumentacji tulei 662 16.3.1. Uwagi metodyczne 663 16.3.1.1. Wariant z przekrojem łamanym 663 16.3.1.2. Wariant z wyrwaniem 664 16.3.1.3. Tabliczka rysunkowa 665 16.3.2. Ćwiczenia sprawdzające 665 16.3.3. Tworzenie rzutów w wariancie z wyrwaniem 668 16.3.3.1. Czynności wstępne 669 16.3.3.2. Tworzenie rzutu bazowego 669 16.3.3.3. Tworzenie wyrwania 670 16.3.3.4. Stabilność definicji wyrwania 671 16.3.3.5. Tworzenie szczegółu 672 16.3.3.6. Tworzenie rzutu izometrycznego 673 16.4. Uzupełnienie zredagowanej dokumentacji 674 16.4.1. Osie symetrii 675 16.4.2. Wymiary 676 16.4.3. Dołączanie adnotacji 679 16.4.3.1. Tworzenie i dołączanie tekstu 679 16.4.3.2. Tworzenie i dołączanie odcinków 681 16.4.4. Tworzenie pozostałych elementów opisu 682 16.5. Tworzenie własnej tabliczki rysunkowej 682 16.5.1. Wypełnianie pola Opis 685 16.6. Modyfikacja projektu 686 16.6.1. Modyfikacja z poziomu rysunku 686 16.6.2. Modyfikacja z poziomu modelu 688 16.6.2.1. Sprawdzenie dokumentacji części po zmianach 688 16.6.3. Zakończenie pracy nad projektem 689 16.7. Uwagi końcowe 690 16.7.1. Dodatkowe modyfikacje projektu 690 16.8. Wydruk dokumentacji 692 16.9. Zadania 694 17. Wprowadzenie do projektowania zespołów 697 17.1. Podstawowe pojęcia 698 17.2. Zarządzanie właściwościami obiektów w modelu zespołu 702 17.3. Zestawienie składników (BOM) 703 17.4. Dodatkowe operacje za pomocą przeglądarki 704 17.4.1. Wyodrębnianie wystąpień składników 705 17.4.2. Zaawansowane techniki wyboru wystąpień 707 18. Zarządzanie strukturą zespołu 710 18.1. Czynności wstępne 710 18.2. Zarządzanie składnikami 711 18.2.1. Wstawianie pojedynczego wystąpienia (Place Component) 711 18.2.1.1. Ćwiczenia 712 18.2.1.2. Wstawianie umieszczeń z automatycznym definiowaniem więzów montażowych 714 18.2.2. Usuwanie wystąpienia 715 18.2.3. Wstawianie szyku wystąpień (Pattern Component) 715 18.2.3.1. Ćwiczenia 715 18.2.4. Zmiana elementów szyku na elementy niezależne 718 18.2.5. Zmiana nazwy wystąpienia 719 18.2.6. Zastępowanie wystąpienia 719 18.2.6.1. Ćwiczenia 720 18.2.7. Obniżenie poziomu w strukturze zespołu (Demote) 722 18.2.7.1. Ćwiczenia 722 18.2.8. Podwyższenie poziomu w strukturze zespołu (Promote) 724 18.2.8.1. Ćwiczenia 724 18.2.9. Zmiana położenia wystąpienia w strukturze zespołu 725 18.2.9.1. Ćwiczenia 725 18.2.10. Zmiana stanu wystąpienia 726 18.2.10.1. Ćwiczenia 726 18.2.11. Uaktywnienie wystąpienia 727 18.2.11.1. Ćwiczenia 728 18.2.12. Tworzenie składnika w kontekście zespołu 729 18.2.12.1. Ćwiczenia 730 18.2.13. Otwieranie zespołu z brakującymi składnikami – ćwiczenia 736 18.2.14. Składniki z systemu Mechanical Desktop 737 19. Typowy proces projektowania zespołu 738 19.1. Modelowanie zespołu 738 19.2. Redagowanie dokumentacji zespołu 740 19.2.1. Prezentacje zespołu 740 19.2.2. Redagowanie dokumentacji 2D zespołu 742 19.3. Modyfikacja projektu 743 20. Więzy montażowe 744 20.1. Koncepcje nakładania więzów montażowych 745 20.2. Rodzaje i typy więzów 747 20.3. Stopnie swobody i składnik bazowy 749 20.4. Przykłady więzów 750 20.4.1. Więzy zestawiające przeciwstawnie (Mate) 750 20.4.2. Więzy zestawiające zgodnie (Flush) 751 20.4.3. Więzy kątowe (Angle) 752 20.4.4. Więzy styczności (Tangent) 753 20.4.5. Więzy wstawiające (Insert) 754 20.5. Techniki nakładania więzów montażowych 754 20.5.1. Narzędzie „Wiązanie” (Constrain) 755 20.5.1.1. Więzy o wartości z zakresu 757 20.5.2. Narzędzie Złóż (Assemble) 758 20.6. Przeglądanie i edycja więzów 760 20.6.1. Przeglądanie i edycja wartości więzów 760 20.6.2. Pełna edycja więzów zespołu 762 20.6.3. Aktualizacja więzów zespołu 763 20.7. Ćwiczenia 764 20.7.1. Więzy zestawiające przeciwstawnie (Mate) 764 20.7.2. Więzy zestawiające zgodnie (Flush) 765 20.7.3. Więzy kątowe (Angle) 766 20.7.4. Więzy styczności (Tangent) 767 20.7.5. Więzy wstawiające (Insert) 768 20.8. Nakładanie więzów za pomocą narzędzia Połączenie (Joint) 769 20.8.1. Ćwiczenia 770 20.8.1.1. Porównanie narzędzi Połączenie (Joint) i Więzy (Constraints) 770 20.8.1.2. Definiowanie pary kinematycznej za pomocą narzędzia Połączenie (Joint) 771 20.8.1.3. Sprawdzenie zakresu ruchomości pary 774 21. Redagowanie i edycja dokumentacji zespołu 776 21.1. Prezentacje 776 21.1.1. Tworzenie pliku prezentacji 778 21.1.2. Tworzenie sceny 779 21.1.3. Rozsunięcia składników 779 21.1.4. Cofanie i odtwarzanie operacji rozsuwania 779 21.1.5. Przeglądanie i wprowadzanie korekt pozycji 779 21.1.6. Usuwanie rozsunięć 780 21.1.7. Sterowanie widocznością torów montażu 780 21.1.8. Zarządzanie ujęciami i seriami ujęć 782 21.1.9. Zapis ujęcia 783 21.1.10. Zapis serii ujęć 784 21.1.11. Animacje montażu i demontażu 784 21.2. Ćwiczenia 785 21.2.1. Tworzenie pliku prezentacji i sceny 786 21.2.2. Rozsunięcia składników 787 21.2.3. Cofanie i odtwarzanie operacji rozsuwania 790 21.2.4. Przeglądanie i wprowadzanie korekt pozycji 791 21.2.5. Usuwanie rozsunięć 792 21.2.6. Sterowanie widocznością torów montażu 792 21.2.7. Inne techniki edycji rozsunięć i torów montażu 794 21.2.8. Zapis sposobu wyświetlania sceny (ujęcia) 796 21.2.9. Animacje montażu i demontażu 798 21.3. Klasyczna dokumentacja 2D zespołu 799 21.3.1. Dodatkowe operacje na rzutach zespołu 799 21.3.1.1. Ćwiczenia 800 21.3.2. Rzuty nakładane 803 21.3.2.1. Ćwiczenia 803 21.4. Dodatkowe elementy rzutów zespołu 805 21.5. Ćwiczenia 805 21.5.1. Wyłączanie przekrojów 805 21.5.2. Sprawdzenie i modyfikacja stylu 806 21.5.3. Wstawianie wykazu elementów 809 21.5.4. Wstawianie i edycja numerów pozycji 813 21.5.4.1. Wstawianie pojedynczego numeru pozycji 815 21.5.4.2. Dołączanie i usuwanie numeru pozycji 815 21.5.4.3. Wstawianie wszystkich numerów pozycji 816 21.5.4.4. Edycja numerów pozycji 818 21.6. Edycja zestawienia składników (BOM) i wykazu elementów 820 21.6.1. Edycja zestawienia składników (BOM) 820 21.6.1.1. Konfigurowanie zestawienia składników (BOM) 820 21.6.1.2. Redagowanie i formatowanie danych do wykazów elementów i numerów pozycji 826 21.6.2. Edycja wykazu elementów (listy części) 826 21.6.2.1. Ćwiczenia 828 21.7. Składniki niemodelowane 834 21.7.1. Ćwiczenia 834 22. Projekt zespołu 838 22.1. Sformułowanie zadania 839 22.2. Uwagi metodyczne 842 22.3. Modelowanie zespołu 842 22.3.1. Czynności wstępne 842 22.3.2. Budowa struktury zespołu 843 22.3.2.1. Alternatywne metody budowy struktury zespołu 844 22.3.3. Więzy montażowe 844 22.3.4. Wybrane analizy zespołu 845 22.3.5. Widoki modelu zespołu 847 22.3.5.1. Definiowanie nazwanego widoku 847 22.3.5.2. Uaktywnienie nazwanego widoku 848 22.3.5.3. Zmiana definicji widoku zablokowanego 849 22.4. Konfigurowanie zestawienia składników (BOM) w projekcie zespołu 849 22.5. Tworzenie dokumentacji 3D 850 22.5.1. Tworzenie sceny nr 1 851 22.5.2. Tworzenie sceny nr 2 855 22.6. Redagowanie dokumentacji 2D 857 22.6.1. Uwagi metodyczne 857 22.6.2. Tworzenie pierwszego arkusza 858 22.6.3. Tworzenie rzutu przekroju 858 22.6.3.1. Wykaz elementów i numery pozycji 859 22.6.4. Tworzenie rzutu montażowego 860 22.6.5. Tworzenie drugiego arkusza 864 22.7. Zadania 868 23. Zaawansowane techniki projektowania 3D 870 23.1. Parametry 870 23.1.1. Ćwiczenia 873 23.2. Projektowanie adaptacyjne 878 23.2.1. Ćwiczenia 878 23.2.1.1. Włączanie i wyłączanie adaptacyjności wystąpienia 879 23.2.1.2. Definiowanie adaptacyjności 880 23.2.1.3. Adaptacyjne modyfikacje zespołu 882 23.3. Technika modeli pochodnych 883 23.4. Kojarzenie technik zaawansowanych – ćwiczenia 885 23.5. Kinematyczne więzy napędowe 890 23.6. Więzy prowadzące 892 23.7. Toczenie 894 23.8. Szkice 3D 896 23.8.1. Ćwiczenia 897 24. Obiekty „inteligentne” 906 24.1. iFeatures 907 24.1.1. Definiowanie iFeature – ćwiczenia 907 24.1.2. Wstawianie iFeature – ćwiczenia 910 24.1.3. Edycja wystąpienia iFeature – ćwiczenia 912 24.1.4. Edycja definicji iFeature – ćwiczenia 912 24.2. iParts 914 24.2.1. Typy iParts 916 24.2.2. Tworzenie definicji iParts 917 24.2.3. Definiowanie generatora standardowej iPart – ćwiczenia 917 24.2.3.1. Domyślne parametry generatora iPart 917 24.2.3.2. Ręczne definiowanie generatora iPart 920 24.2.4. Wstawianie wystąpień standardowych iParts – ćwiczenia 926 24.2.5. Edycja wystąpień standardowych iParts – ćwiczenia 929 24.2.6. Edycja generatora standardowych iParts – ćwiczenia 929 24.2.7. Niestandardowe iParts 931 24.2.7.1. Definiowanie generatora niestandardowych iParts – ćwiczenia 931 24.2.7.2. Wstawianie wystąpień niestandardowych iParts – ćwiczenia 933 24.3. iAssemblies 936 24.4. iMates 937 24.4.1. Ćwiczenia 938 24.4.1.1. Wstawianie wystąpienia z więzami iMates 939 24.4.1.2. Definiowanie indywidualnego iMate 941 24.4.1.3. Definiowanie złożonych iMate 943 24.5. iCopy 945 24.5.1. Tworzenie definicji iCopy 946 24.5.2. „Inteligentne” kopiowanie 947 24.5.3. Edycja „inteligentnych” kopii 951 25. iLogic – wewnętrzny język i podsystem programowania 952 25.1. Instrukcja warunkowa 953 25.1.1. Instrukcja warunkowa prosta 953 25.1.2. Instrukcja warunkowa złożona 954 25.2. Ćwiczenia 956 25.2.1. Analiza zadania 957 25.2.2. Definiowanie listy wartości 958 25.2.3. Definiowanie reguły 959 25.2.4. Sprawdzenie poprawności rozwiązania 965 26. Zarządzanie danymi projektowymi 967 26.1. Tryb właściwości (Properties) – ćwiczenia 968 26.2. Tryb przeglądania (Preview) – ćwiczenia 969 26.3. Tryb zarządzania (Manage) – ćwiczenia 970 27. Projekt przejściowy 976 27.1. Kopiowanie projektu 977 27.2. Modelowanie otworów przejściowych bezpośrednio w zespole 978 27.3. Biblioteka Content Center 979 27.3.1. Konfiguracja biblioteki Content Center 981 27.3.1.1. Domyślna lokalizacja plików wystąpień 982 27.3.2. Wstawianie składników z biblioteki Content Center 982 27.3.3. Tworzenie więzów montażowych 986 27.3.4. Korekta wymiarów pogłębienia 988 28. Moduły specjalizowane 991 28.1. Moduł projektowania konstrukcji spawanych 992 28.1.1. Ćwiczenia 992 28.1.1.1. Kopiowanie projektu z połączeniami śrubowymi 993 28.1.1.2. Konwersja zespołu na konstrukcję spawaną 994 28.1.1.3. Przygotowanie powierzchni do spawania 995 28.1.1.4. Spoina kosmetyczna 996 28.1.1.5. Spoina pachwinowa 996 28.1.1.6. Obróbka po spawaniu 997 28.1.1.7. Widoczność spoin w nazwanych widokach modelu 998 28.1.1.8. Rysunek 2D konstrukcji spawanej 999 28.2. Projekt konstrukcji blaszanej 1000 28.2.1. Ćwiczenia 1002 28.2.1.1. Modelowanie płaskich powierzchni i kołnierzy 1003 28.2.1.2. Zmiana stylu konstrukcji blaszanej 1005 28.2.1.3. Pozostałe operacje modelowania 1006 28.2.1.4. Rozwinięcie powierzchni i redagowanie rzutów 1010 29. Modelowanie mieszane 2D–3D 1013 29.1. Zadanie projektowe 1013 29.2. Dane wyjściowe 1014 29.3. Koncepcja procesu projektowania 1014 29.4. Ćwiczenia 1015 29.4.1. Budowa modelu 2D–3D 1016 29.4.2. Wykonanie pełnych modeli 3D 1021 30. Automatyzacja rutynowych operacji procesu projektowania 1023 30.1. Generator ram – ćwiczenia 1024 30.1.1. Wstawianie kształtowników 1026 30.1.2. Przycinanie kształtowników 1031 30.1.3. Przycinanie i wydłużanie kształtowników 1032 30.1.4. Edycja kształtowników 1034 30.1.5. Operacje końcowe 1034 30.2. Generator połączeń śrubowych statycznych – ćwiczenia 1035 30.2.1. Edycja połączenia gwintowego 1040 30.2.2. Usuwanie elementów połączenia gwintowego 1041 30.2.2.1. Ręczne usuwanie pozostałości połączenia gwintowego 1042 30.3. Generator wałów – ćwiczenia 1043 30.3.1. Generator wałów – definiowanie szablonów 1043 30.3.2. Generator wałów – projektowanie wału 1045 30.4. Generator elementów przekładni zębatych – ćwiczenia 1055 31. Narzędzia analityczne 1063 31.1. Analizy tradycyjne 1063 31.1.1. Analiza wytrzymałościowa wału – ćwiczenia 1064 31.1.1.1. Podparcia i obciążenia 1065 31.1.1.2. Obliczenia i analiza wyników 1067 31.2. Analizy wytrzymałościowe MES 1069 31.2.1. Ćwiczenia 1070 31.2.1.1. Wybrane operacje konfiguracyjne 1070 31.2.1.2. Definiowanie podparć 1072 31.2.1.3. Definiowanie obciążeń 1074 31.2.1.4. Obliczenia 1075 31.2.1.5. Analiza wyników 1076 31.2.1.6. Zapis modelu MES 1080 31.2.2. Częstości i postacie drgań własnych – ćwiczenia 1081 31.2.2.1. Kopiowanie modelu MES 1082 31.2.2.2. Edycja modelu MES 1082 31.2.2.3. Obliczenia 1083 31.3. Analizy dynamiczne 1084 31.3.1. Sformułowanie zadania 1085 31.3.2. Wskazówki metodyczne 1086 31.3.3. Automatyczne tworzenie par kinematycznych – ćwiczenia 1087 31.3.4. Konwersja więzów montażowych – ćwiczenia 1087 31.3.5. Definiowanie siły ciężkości – ćwiczenia 1089 31.3.6. Uruchomienie symulacji – ćwiczenia 1090 31.3.7. Definiowanie par kinematycznych – ćwiczenia 1090 31.3.7.1. Para przesuwna: walec na płaszczyźnie 1091 31.3.7.2. Kontakt 2D 1094 31.3.7.3. Sprężyna 1096 31.3.7.4. Amortyzator 1098 31.3.7.5. Modelowanie oporów ruchu 1099 31.3.8. Siła wymuszająca – ćwiczenia 1100 31.3.8.1. Definiowanie wymuszenia za pomocą Graphera wejściowego 1100 31.3.9. Grapher wyjściowy – ćwiczenia 1103 31.3.9.1. Określenie warunków początkowych 1103 31.3.9.2. Symulacja 1104 31.3.10. Eksport wyników do modułu MES – ćwiczenia 1106 31.3.11. Analiza MES (analiza obciążeń „w ruchu”) – ćwiczenia 1109 31.3.12. Ćwiczenia dodatkowe 1113 32. Narzędzia prezentacyjne 1116 32.1. Ćwiczenia 1117 32.1.1. Eksport parametrów symulacji do modułu Inventor Studio 1117 32.1.2. Konfiguracja animacji 1118 32.1.3. Definiowanie i edycja oświetlenia 1119 32.1.4. Określanie wyglądu powierzchni obiektów 1121 32.1.5. Powlekanie (rendering) sceny 1121 32.1.6. Rejestracja animacji 1123 33. Wybrane aspekty efektywności projektowania 1126 33.1. Porównanie efektywności wybranych narzędzi i technik CAD 3D 1126 33.2. Narzędzia typu Engineer-To-Order (ETO) 1128 33.2.1. Przykład systemu ETO 1130 33.2.1.1. Metody modelowania konstrukcji 1131 33.2.2. Budowa systemu ETO 1132 33.2.2.1. Przykład wykorzystania systemu ETO 1134 33.2.3. Inne przykłady systemów ETO 1139 34. Zadania dodatkowe 1140 35. Zadania kontrolne 1143 36. Ewolucja systemu Fusion 1148 36.1. Autodesk Inventor Fusion 1148 36.2. Autodesk Fusion 360 1149 37. Podstawy systemu Autodesk Fusion 360 1150 37.1. Interfejs użytkownika 1153 37.1.1. Główne okno programu 1155 37.2. Uwagi ogólne 1156 37.3. Szkice i więzy w systemie Autodesk Fusion 360 – ćwiczenia 1158 37.3.1. Edycja profilu 1161 37.4. Operacje modelowania części – ćwiczenia 1161 37.5. Edycja modelu części – ćwiczenia 1164 37.5.1. Edycja elementu bryłowego wstawianego 1164 37.5.2. Edycja elementu bryłowego szkicowego 1165 37.5.2.1. Edycja bezpośrednia szkicu 1165 37.5.2.2. Edycja parametrów modelu 1166 37.5.3. Edycja swobodna bryły 1168 37.5.3.1. Przesunięcie ograniczone ściany 1168 37.5.3.2. Przemieszczenie uogólnione bryły 1170 37.5.3.3. Usuwanie operacji modelowania swobodnego 1171 37.6. Zmiana rodzaju modelu – ćwiczenia 1172 37.6.1. Scalanie (Dissolve) elementów bryłowych 1172 37.6.2. Wykrywanie elementów (features) w modelu swobodnym 1174 37.6.3. Przekształcenie modelu swobodnego do hierarchicznej postaci parametrycznej 1175 37.7. Wykrywanie elementów w modelach importowanych – ćwiczenia 1176 37.8. Modelowanie zespołu w systemie Autodesk Fusion 360 – ćwiczenia 1180 37.8.1. Modelowanie składników zespołu 1180 37.8.2. Więzy montażowe 1187 37.8.2.1. Edycja więzów montażowych 1192 37.8.2.2. Zadanie kontrolne 1193 37.9. Podstawy systemu Autodesk Fusion 360 – uwagi końcowe 1195 38. Dodatek: informacje techniczne o niezbędnym oprogramowaniu CAD 1197 38.1. Informacje o programie Autodesk Inventor 1197 38.1.1. Wersja testowa programu Autodesk Inventor 1197 38.1.2. Przed instalacją wersji testowej 1197 38.1.3. Wymagania programu Autodesk Inventor 1198 38.2. Informacje o narzędziu Autodesk Fusion 360 1198 39. Dodatek: instalowanie oprogramowania z dołączonej płyty CD-ROM 1199 39.1. Instalowanie kursu R2019-MP 1199 39.2. Nauka za pomocą nowszych niż 2019 wersji programu Autodesk Inventor 1200 39.2.1. Szablony 1201 39.2.2. Biblioteki stylów 1202 39.2.3. Zasadnicze pliki kursu R2019-MP 1205 39.3. Dezinstalacja kursu R2019-MP 1205 Bibliografia 1207 Skorowidz 1209
Krótkie streszczenie: Podręcznik przeznaczony jest dla osób pragnących efektywnie nauczyć się projektowania wyrobów (obejmującego także symulację, obliczenia MES i analizy klasyczne) i zarządzania ich dokumentacją za pomocą programów: Autodesk Inventor Professional 2019 (lub nowszej) oraz Autodesk Fusion 360. Pozwala przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego Autodesk Certified Professional – Inventor.
Dlaczego warto wybrać ten podręcznik?
Autor jest jednym z najlepszych specjalistów w Polsce w dziedzinie metodyki i dydaktyki projektowania 2D i 3D. Miał status Autodesk Authorized Author do końca istnienia tego programu. Jego podręczniki mogą być stosowane na kursach autoryzowanych przez Autodesk. Zaprezentowane zostały metody modelowania hierarchicznego (FBM) i swobodnego (SFM) realizowanego klasycznie oraz metodą Przetwarzania w chmurze – Cloud Computing. Czytelnik znajdzie tu przede wszystkim starannie przemyślane ćwiczenia, oparte na wieloletnim doświadczeniu Autora zarówno dydaktyczno-badawczym, jak i zdobytym w przemyśle. Zawiera omówienie obiektów inteligentnych wraz z techniką iCopy oraz językiem programowania iLogic, a także moduły automatyzujące proces projektowania typowych części i zespołów – Design Accelerator.
Materiały dodatkowe dostępne:
https://it.pwn.pl/plain_site/Artykuly/Autodesk-Inventor-Professional-2019PL-materialy-dodatkowe
Prezentacja wideo produktu: Autodesk Inventor Professional 2019PL / 2019+ / Fusion 360. Metodyka projektowania

Pobierz fragment

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt