• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

AutoCAD 2019 / LT 2019 / Web / Mobile+ Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D

ebook

Format:

AutoCAD 2019 / LT 2019 / Web / Mobile+ Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D

Andrzej Jaskulski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 107.00 brutto

Cena poprzednia: 119.00 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
AutoCAD 2019 / LT 2019 / Web / Mobile+
Podtytuł
Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D
Autor
Andrzej Jaskulski
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-19994-4
Rok wydania
2018 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
1086
Format
pdf
Spis treści
1. Koncepcja i zawartość podręcznika 25 1.1. Zawartość programowa 26 1.2. Zakładany efekt i metodyka szkolenia 27 1.3. Dodatkowe źródła informacji 27 1.3.1. Literatura drukowana 27 1.3.2. Blog 27 1.3.3. Kanał YouTube 28 1.4. Przeznaczenie 29 1.5. Realizacja typowych szkoleń (Learning Paths) 29 1.5.1. AutoCAD/AutoCAD LT. Podstawy projektowania 2D (Fundamentals) 29 1.5.2. AutoCAD/AutoCAD LT. Podstawowy kurs projektowania 2D (Essentials) 30 1.5.2.1. Bez przygotowania wstępnego 30 1.5.2.2. Po kursie „Podstawy projektowania 2D (Fundamentals)” 31 1.5.3. AutoCAD/AutoCAD LT. Kurs projektowania 2D (Essentials & Beyond the Basics) 31 1.5.4. AutoCAD. Kurs projektowania parametrycznego 2D 32 1.5.5. AutoCAD. Podstawowy kurs projektowania 3D (3D Essentials) 32 1.5.6. AutoCAD Web/Mobile. Kurs projektowania 32 1.5.7. AutoCAD. Kurs przygotowawczy do egzaminu Autodesk Certified Professional: AutoCAD 33 1.5.8. Metody skutecznego zdawania egzaminu Autodesk Certified Professional: AutoCAD 33 2. Zastosowane oznaczenia 34 2.1. Oznaczenia podstawowe 34 2.2. Sposoby wydawania poleceń 35 2.2.1. Wstążka 35 2.2.2. Menu aplikacji 37 2.2.3. Pasek szybkiego dostępu i menu rozwijane 38 2.2.4. Pasek nawigacji 39 2.2.5. Menu kursora 40 2.2.6. Wiersz poleceń i nazwy poleceń 41 2.2.7. Inne operacje 43 2.3. Formatowanie dialogu w wierszu poleceń 43 2.3.1. Wskazówki metodyczne 45 2.4. Instrukcje do ćwiczeń 46 2.4.1. Dane wyjściowe do ćwiczeń 47 2.4.2. Polecenia ćwiczeń i rozwiązania 48 2.5. Narzędzia niedostępne w wersji LT 49 CZĘŚĆ I. NIEPARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D 51 3. Podstawy środowiska AutoCAD 53 3.1. Techniki pracy za pomocą myszy 53 3.2. Uruchamianie programu 55 3.3. Podstawowe elementy okna programu 58 3.3.1. Rozszerzone etykiety narzędzi 60 3.3.2. Operacje wykonywane za pomocą wstążki 61 3.3.2.1. Podsumowanie 63 3.3.3. Przełączniki i przyciski na Pasku stanu 64 3.3.3.1. Wyświetlanie przełączników i przycisków na pasku 64 3.3.3.2. Przełączanie przełączników 65 3.3.4. Karta modelu i karty arkuszy (układów) 67 3.4. Metody wydawania poleceń 68 3.5. Wydawanie polecenia za pomocą panelu wstążki 68 3.5.1. Ćwiczenia 68 3.6. Podstawowe kształty kursora 70 3.6.1. Kursor graficzny 71 3.6.2. Wskaźnik zbioru wskazań 71 3.6.3. Kursor graficzny ze wskaźnikiem zbioru wskazań 72 3.7. Cofanie i ponawianie polecenia – ćwiczenia 72 3.8. Wyszukiwanie polecenia za pomocą Menu aplikacji 73 3.8.1. Ćwiczenia 74 3.9. Wydawanie polecenia za pomocą klawiatury 75 3.9.1. Okno poleceń i wiersz poleceń 76 3.9.2. Dodatkowe funkcje wiersza poleceń 78 3.9.2.1. Autouzupełnianie (Autocomplete) 78 3.9.3. Autokorekta, synonimy, rozpoznawanie obiektów, wyszukiwanie 79 3.9.4. Rysowanie odcinków za pomocą klawiatury – ćwiczenia 79 3.10. Opcje poleceń 81 3.10.1. Opcja domyślna 83 3.10.2. Pozostałe opcje 84 3.10.3. Sposoby wybierania opcji poleceń 84 3.10.4. Opcje polecenia linia (line) 85 3.10.5. Przykłady opcji innych poleceń 86 3.10.6. Ćwiczenia 87 3.11. Przerywanie działania polecenia 87 3.12. Powtarzanie poleceń 88 3.13. Ćwiczenia 89 3.14. System pomocy (Help) 89 3.14.1. Wewnętrzna przeglądarka pomocy 90 3.14.2. Uruchamianie systemu pomocy 91 3.14.2.1. Pomoc w trybie oczekiwania na polecenie 92 3.14.2.2. Pomoc w trakcie działania polecenia 92 3.15. Wydawanie polecenia za pomocą Paska szybkiego dostępu 94 3.16. Usuwanie obiektów – ćwiczenia 94 3.17. Zapisywanie projektu w pamięci zewnętrznej 96 3.18. Podstawowe typy plików 99 3.19. Ponowny zapis projektu na dysku 99 3.20. Zapisywanie kopii projektu na dysku 100 3.21. Zamykanie okna projektu 101 3.22. Otwieranie istniejącego projektu 102 3.22.1. Pełne otwieranie pliku projektu 102 3.22.2. Otwieranie pliku projektu w trybie tylko do odczytu 104 3.23. Kończenie pracy 105 4. Instalacja plików dodatkowych 107 5. Wybrane operacje konfiguracyjne 110 5.1. Przywrócenie ustawień domyślnych 110 5.2. Ustawienia opcji wykorzystywane podczas kursu 113 5.2.1. Profile użytkownika 114 5.2.2. Tworzenie i uaktywnienie profilu 114 5.2.3. Resetowanie profilu 116 5.2.4. Karta Wyświetl (Display) 117 5.2.5. Karta Otwórz i zapisz (Open and Save) 119 5.2.6. Karta System 120 5.2.7. Karta Parametry użytkownika (User Preferences) 121 5.2.8. Karta Pomoce rysunkowe (Drafting) 123 5.2.9. Karta Modelowanie 3D (3D Modeling) 125 5.2.10. Karta Wybór (Selection) 126 5.2.11. Rozmiar wskaźnika zbioru wskazań i kursora 130 5.2.12. Okno poleceń 130 5.2.13. Pasek nawigacji (Navigation Bar) 131 5.2.14. Pasek szybkiego dostępu (Quick Access Toolbar) 132 5.2.14.1. Modyfikacja paska szybkiego dostępu 133 5.2.15. Karty i panele narzędzi 133 5.2.16. Okna typu Paleta 135 5.2.17. Obiekty na Pasku stanu 136 5.2.18. Ustawienia rysunkowe Skok i siatka (Snap and Grid) 137 5.2.18.1. Skok (snap) 138 5.2.18.2. Siatka rysunkowa (Grid) 139 5.3. Obszary robocze 141 5.3.1. Ustawienia obszaru roboczego 141 5.3.2. Definiowanie własnego obszaru roboczego 142 5.3.3. Wybór obszaru roboczego 144 6. Tworzenie nowego projektu 145 6.1. Typowy algorytm tworzenia nowego projektu 147 6.2. Ćwiczenia 147 6.2.1. Tworzenie nowego projektu na podstawie szablonu 147 6.2.2. Przegląd wybranych obiektów i ustawień szablonu 149 6.2.3. Zapis utworzonego projektu w folderze roboczym kursu 150 7. Podstawy zarządzania szablonami 152 7.1. Typowy algorytm tworzenia szablonu 153 7.1.1. Zapis projektu jako szablon – ćwiczenia 155 7.1.1.1. Szablon-1 155 7.1.1.2. Szablon-2 157 7.1.1.3. AJ-ISO-A4 159 7.1.1.4. Szablon----K 159 7.1.1.5. Szablon-3D 159 7.2. Tworzenie nowego projektu bezpośrednio po zapisie szablonu 160 7.2.1. Ćwiczenia 161 7.2.2. Przegląd wybranych obiektów i ustawień szablonu z rzutnią 162 8. Współrzędne 2D 165 8.1. Układy współrzędnych 2D 165 8.2. Wprowadzanie współrzędnych 2D 166 8.3. Współrzędne kartezjańskie 2D 167 8.3.1. Współrzędne bezwzględne1 68 8.3.2. Ćwiczenia 169 8.3.3. Współrzędne względne 171 8.3.4. Ćwiczenia 172 9. Zadania kontrolne 175 10. Śledzenie biegunowe i bezpośrednie wprowadzanie odległości 177 10.1. Ćwiczenia 179 11. Wymiary obiektów a podziałka rysunkowa 183 11.1. Format jednostek 183 12. Współrzędne biegunowe 186 12.1. Ćwiczenia 187 13. Zadania kontrolne 189 14. Dynamiczne wprowadzanie danych 190 14.1. Elementy trybu wprowadzania dynamicznego 191 14.2. Konfiguracja trybu wprowadzania dynamicznego 193 14.3. Wprowadzanie dynamiczne – ćwiczenia 194 14.4. Weryfikacja długości i kątów – ćwiczeni 198 15. Tworzenie obiektów podstawowych 200 15.1. Odcinek (polecenie – linia) 201 15.1.1. Opcje 201 15.1.2. Tryb kontynuacji 202 15.1.3. Ćwiczenia 202 15.2. Okrąg 203 15.2.1. Opcje 204 15.2.2. Ćwiczenia 205 15.3. Domyślne wartości wejściowe 209 15.4. Elipsa 209 15.4.1. Opcje 210 15.4.2. Ćwiczenia 210 15.5. Prosta 211 15.5.1. Opcje 211 15.5.2. Ćwiczenia 212 15.6. Krzywe typu splajn 214 15.6.1. Opcje 216 15.6.2. Ćwiczenia 216 15.7. Łuk 218 15.7.1. Opcje220 15.7.2. Tryb kontynuacji 220 15.7.3. Ćwiczenia 221 15.7.3.1. Opcje: Początek, środek 221 16. Ćwiczenia projektowe 224 17. Tworzenie obiektów złożonych 225 17.1. Polilinia 225 17.1.1. Opcje 226 17.1.2. Tryb kontynuacji 227 17.1.3. Ćwiczenia 227 17.1.4. Sterowanie wypełnieniem 232 17.2. Wielokąty 233 17.2.1. Prostokąt 233 17.2.1.1. Opcje 234 17.2.2. Ćwiczenia 235 17.2.3. Inne wielokąty 237 17.2.3.1. Opcje 237 17.2.4. Ćwiczenia 238 17.3. Obiekty opisowe i standardowe 240 17.3.1. Tworzenie obiektów opisowych 241 17.3.2. Zmiana listy skal 241 17.3.3. Aktualizacja obiektów opisowych 241 17.3.4. Optymalizacja stosowania obiektów opisowych 242 17.3.4.1. Wydruk w podziałce 1:1 242 17.3.4.2. Wydruk w podziałce innej niż 1:1 243 17.4. Obiekty tekstowe 244 17.4.1. Styl tekstu 245 17.4.2. Przegląd istniejących stylów tekstu 246 17.4.2.1. Czcionki TrueType 247 17.4.2.2. Czcionki typu SHX 248 17.4.2.3. Wysokość tekstu w definicji stylu 249 17.4.2.4. Dostępne style tekstu – podsumowanie 250 17.4.3. Nazwy stylów tekstu 250 17.4.4. Znaki specjalne 251 17.4.5. Tworzenie wiersza tekstu – ćwiczenia 251 17.4.6. Zmiana skali opisu istniejących obiektów – ćwiczenia 259 17.4.7. Opcje tworzenia wiersza tekstu 264 17.4.8. Tekst wielowierszowy 265 17.4.9. Definiowanie stylu tekstu i tworzenie tekstu wielowierszowego – ćwiczenia 266 17.4.10. Inne operacje wykonywane za pomocą edytora tekstu wielowierszowego 270 17.4.10.1. Wybrane operacje formatowania akapitów, znaków oraz symbole i ułamki 271 17.4.10.2. Pola tekstowe 271 17.4.10.3. Opcje dopasowania (wyrównania) tekstu 272 17.5. Tabele 273 17.5.1. Styl tabeli 274 17.5.2. Tworzenie tabeli 274 17.5.3. Ćwiczenia 275 17.6. Kreskowanie i wypełnienie 279 17.6.1. Rodzaje kreskowania 280 17.6.2. Definiowanie kreskowania 282 17.6.2.1. Opcja domyślna – Wskaż punkty (Pick Points) 283 17.6.2.2. Opcja Wybierz obiekty (Select Objects) 285 17.6.3. Ćwiczenia 287 17.7. Inne obiekty 289 18. Narzędzia rysowania precyzyjnego 291 18.1. Tryby lokalizacji 291 18.1.1. Stałe tryby lokalizacji 293 18.1.2. Chwilowy tryb lokalizacji 295 18.1.3. Zestawienie trybów lokalizacji 296 19. Ćwiczenia projektow 299 19.1. Wprowadzenie 300 19.2. Rysowanie trójkąta 300 19.3. Rysowanie wysokości trójkąta 301 19.4. Rysowanie okręgów stycznych 302 19.5. Rysowanie pozostałych odcinków 304 19.6. Rysowanie nietypowego okręgu 305 20. Narzędzia rysowania precyzyjnego – śledzenie 308 20.1. Tymczasowe punkty śledzenia 309 20.2. Ćwiczenia 309 20.2.1. Włączanie tymczasowego punktu śledzenia 310 20.2.2. Wyłączanie tymczasowego punktu śledzenia 311 21. Zadania kontrolne 314 22. Sterowanie wyświetlaniem 2D 318 22.1. Narzędzie ViewCube w modelu 2D 319 22.2. Wyświetlanie siatki rysunkowej 319 22.3. Uwagi ogólne 320 22.4. Panoramowanie 320 22.5. Ćwiczenia 321 22.6. Operowanie powiększeniem 322 22.7. Ćwiczenia 323 22.7.1. Powiększenie w czasie rzeczywistym 323 22.7.2. Okno 324 22.7.3. Zoom i nowy fragment 325 22.7.4. Zakres 326 22.7.5. Wszystko i Okno 326 22.7.6. Skala względna 327 22.7.7. Poprzedni widok 328 22.7.8. Okno i poprzedni 328 22.8. Strategie sterowania wyświetlaniem 329 22.8.1. Bez użycia rolki 329 22.8.2. Z użyciem rolki 330 22.8.3. Inne narzędzia sterowania wyświetlaniem 331 23. Edycja obiektów 333 23.1. Ogólna metoda edycji 334 23.2. Zbiory wskazań (kolekcje) 336 23.2.1. Wybieranie pojedynczego obiektu 336 23.2.1.1. Wybór elementów pokrywających się (metoda standardowa) 337 23.2.1.2. Wybór elementów pokrywających się (cykliczny) 337 23.2.2. Uzupełnianie kolekcji 339 23.2.3. Usuwanie elementu z kolekcji 339 23.2.4. Wybór za pomocą okna 340 23.2.4.1. Okno typu przecinającego 340 23.2.4.2. Okno typu ciągłego 341 23.2.5. Niejawne opcje wybierania obiektów 342 23.3. Usuwanie obiektów 342 23.3.1. Ćwiczenia 343 23.4. Przekształcenia o wektor 344 23.4.1. Metoda „punkt bazowy” (skąd–dokąd) 345 23.4.1.1. Ogólny algorytm metody „punkt bazowy” (skąd–dokąd) 346 23.4.2. Metoda „przesunięcie” (o ile i w którą stronę) 346 23.4.2.1. Ogólny algorytm metody „przesunięcie” (o ile i w którą stronę) 347 23.5. Przesuwanie obiektów 348 23.5.1. Ćwiczenia 348 23.6. Przesuwanie ortogonalne za pomocą klawiatury (Nudging352 23.6.1. Ćwiczenia 353 23.7. Kopiowanie obiektów 354 23.7.1. Opcje 355 23.7.2. Ćwiczenia 355 23.8. Rozciąganie obiektów 357 23.8.1. Ćwiczenia 358 23.9. Kopiowanie obiektów w szyku 361 23.9.1. Szyki standardowe i zespolone 361 23.9.1.1. Szyk prostokątny 362 23.9.1.2. Szyk biegunowy 362 23.9.1.3. Szyk wzdłuż ścieżki 363 23.9.2. Ćwiczenia 363 23.9.2.1. Szyk prostokątny 363 23.9.2.2. Szyk biegunowy 366 23.9.2.3. Szyk wzdłuż ścieżki 369 23.10. Kopiowanie obiektów przez odsunięcie 371 23.10.1. Ćwiczenia 372 23.11. Lustrzane odbicie 376 23.11.1. Ćwiczenia 376 23.12. Skalowanie 378 23.12.1. Ćwiczenia 379 23.13. Obracanie obiektów 381 23.13.1. Ćwiczenia 382 23.14. Ucinanie i wydłużanie obiektów 384 23.14.1. Ogólna metoda ucinania i wydłużania 385 23.14.1.1. Pełny algorytm ucinania i wydłużania 386 23.14.1.2. Skrócony algorytm ucinania i wydłużania 386 23.14.1.3. Uwagi dodatkowe 387 23.14.2. Ćwiczenia 388 23.15. Przedłużanie i skracanie obiektów 392 23.15.1. Ćwiczenia 392 23.16. Przerywanie obiektów 393 23.16.1. Ćwiczenia 395 23.17. Łączenie obiektów 399 23.17.1. Ćwiczenia 399 23.18. Fazowanie krawędzi 401 23.18.1. Ćwiczenia 403 23.19. Zaokrąglanie krawędzi 406 23.19.1. Ćwiczenia 407 23.20. Rozbijanie obiektów złożonych 411 23.20.1. Ćwiczenia 412 23.21. Indywidualne polecenia edycyjne 413 23.21.1. Łączenie odcinków i łuków w polilinię – edycja polilinii 415 23.21.2. Ćwiczenia 415 23.21.3. Inne indywidualne polecenia edycyjne 417 23.21.4. Edycja kreskowania – ćwiczenia 418 23.21.4.1. Zmiana skali opisu 420 23.21.5. Edycja tekstu – ćwiczenia 420 23.21.5.1. Zmiana skali opisu 421 23.21.6. Ćwiczenia dodatkowe 421 24. Ćwiczenia projektowe 423 25. Zadania kontrolne 429 26. Edycja za pomocą uchwytów 431 26.1. Wybór metody edycji 431 26.2. Uchwyty standardowe 432 26.2.1. Ogólna metoda edycji 435 26.2.1.1. Pełny algorytm edycji za pomocą uchwytów436 26.2.1.2. Skrócony algorytm edycji za pomocą uchwytów 436 26.2.2. Ćwiczenia 438 26.2.2.1. Rozciąganie odcinka 438 26.2.2.2. Przesuwanie i rozciąganie okręgu 439 26.2.2.3. Inne operacje edycyjne 441 26.3. Uchwyty wielofunkcyjne 443 26.3.1. Ogólna metoda edycji za pomocą uchwytów wielofunkcyjnych 444 26.3.2. Ćwiczenia 445 27. Zadania kontrolne 448 28. Ćwiczenia przejściowe 450 28.1. Rysowanie projektu BUD1 450 28.1.1. Podstawowa koncepcja rozwiązania 451 28.1.2. Realizacja koncepcji podstawowej 451 28.1.3. Koncepcje alternatywne 452 28.2. Rysowanie projektu DET1 453 28.2.1. Podstawowa koncepcja rozwiązania 454 28.2.2. Realizacja koncepcji podstawowej 455 28.2.2.1. Pierwszy fragment łamanej 455 28.2.2.2. Drugi fragment łamanej 456 28.2.2.3. Kopiowanie przez odsunięcie 457 28.2.2.4. Obcięcie końców 458 28.2.2.5. Analiza dostępnych stylów tekstu 458 28.2.2.6. Propozycja definicji nowego stylu tekstu 459 28.2.2.7. Ocena wysokości napisu (tekstu) 459 28.2.2.8. Weryfikacja propozycji stylu i wysokości napisu 459 28.2.2.9. Definiowanie nowego stylu tekstu 460 28.2.2.10. Tworzenie napisu 460 28.2.3. Inne koncepcje rysowania zarysu 460 28.2.3.1. Uniwersalny kalkulator klasyczny 460 28.2.3.2. Paleta narzędzi Kalkulator (QuickCalc) 462 28.2.3.3. Tryb śledzenia 462 28.3. Rysowanie projektu DET2 463 28.3.1. Tryb śledzenia i tymczasowy punkt śledzenia (lokalizacji) 464 28.3.2. Tryb śledzenia 467 28.3.3. Rysowanie okręgu 468 28.3.4. Napisy 468 28.3.4.1. Propozycja definicji nowego stylu tekstu 469 28.3.4.2. Ocena wysokości napisów 469 28.3.4.3. Weryfikacja propozycji stylu i wysokości napisu 470 28.3.4.4. Definiowanie nowego stylu tekstu 470 28.3.4.5. Tworzenie napisów 470 29. Właściwości ogólne obiektów 472 29.1. Technika warstw 473 29.2. Właściwości logiczne i określone wprost 475 29.2.1. Właściwości logiczne 475 29.2.2. Właściwości określone wprost 476 29.2.3. Właściwości logiczne a określone wprost 476 29.3. Właściwości bieżące i właściwości kolekcji obiektów 477 29.4. Rodzaj linii 479 29.4.1. Wczytywanie i usuwanie rodzaju linii – ćwiczenia 480 29.4.2. Efektywne zarządzanie rodzajami linii 486 29.4.2.1. Poprawna organizacja środowiska pracy 486 29.4.2.2. Wymuszona praca w źle zorganizowanym środowisku 487 29.4.3. Skala rodzaju linii 489 29.4.3.1. Indywidualna skala rodzaju linii nowo tworzonych obiektów 489 29.4.3.2. Skala globalna rodzaju linii 490 29.4.3.3. Indywidualna skala rodzaju linii obiektu 490 29.4.3.4. Całkowita skala rodzaju linii obiektu 490 29.4.4. Określanie całkowitej skali rodzaju linii obiektu 491 29.4.4.1. Sposób wyświetlania linii na rysunku 492 29.5. Szerokość (grubość) linii 493 29.5.1. Standardowa szerokość (grubość) linii 495 29.5.2. Regulacja sposobu wyświetlania szerokości (grubości) linii 496 29.6. Kolor 497 29.7. Przezroczystość ogólna 498 29.8. Sterowanie właściwościami za pośrednictwem warstwy 500 29.9. Budowa struktury warstw – ćwiczenia 502 29.9.1. Wczytanie definicji linii 503 29.9.2. Usuwanie warstwy 503 29.9.3. Zmiana nazwy i koloru warstwy 504 29.9.4. Tworzenie nowej warstwy 505 29.9.5. Ustawianie warstwy bieżącej 507 29.9.6. Modyfikacja struktury i właściwości warstw 508 29.10. Operacje na warstwach – ćwiczenia 509 29.10.1. Filtry warstw 509 29.10.2. Wybór warstwy aktualnej 510 29.10.3. Zamrażanie warstwy 513 29.10.4. Przenoszenie obiektów na inną warstwę 513 29.10.5. Uzgadnianie właściwości 515 29.10.6. Właściwość określona wprost 516 29.10.7. Zmiana właściwości obiektów przez warstwę 517 30. Ćwiczenia przejściowe 519 30.1. Szablon ze strukturą warstw 519 31. Wymiarowanie 526 31.1. Styl wymiarowania 530 31.1.1. Nazwy stylów wymiarowania 532 31.2. Czynności wstępne 532 31.3. Ogólne warianty wymiarowania 532 31.3.1. Warstwa docelowa wymiarów 534 31.4. Wymiar liniowy 535 31.4.1. Ćwiczenia 536 31.5. Wymiar normalny 540 31.5.1. Ćwiczenia 541 31.6. Ćwiczenia 542 31.7. Wymiary promienia i średnicy 543 31.7.1. Ćwiczenia 544 31.8. Znaczniki środka 545 31.8.1. Tradycyjny znacznik środka 546 31.8.1.1. Ćwiczenia 546 31.8.2. Zespolony znacznik środka 547 31.8.2.1. Konfiguracja zespolonego znacznika środka547 31.8.2.2. Ćwiczenia 548 31.9. Zespolone osie symetrii 549 31.9.1. Konfiguracja zespolonych osi symetrii 550 31.9.2. Ćwiczenia 550 31.10. Wymiar kątowy 551 31.10.1. Ćwiczenia 552 31.11. Dołączanie przedrostka i przyrostka 553 31.11.1. Ćwiczenia 553 31.12. Szybkie wymiarowanie 558 31.12.1. Modyfikacja stylu wymiarowania 559 31.12.2. Ćwiczenia 560 31.13. „Inteligentne” narzędzie WYMIAR (DIM) 563 31.13.1. Algorytm „inteligentnego” wymiarowania 564 31.13.1.1. Wymiar zdefiniowany przez jeden obiekt 565 31.13.1.2. Wymiar zdefiniowany przez dwa obiekty 565 31.13.2. Ćwiczenia 566 31.14. Linie i wielolinie odniesienia 573 31.14.1. Styl wielolinii odniesienia 575 31.14.2. Tworzenie wielolinii odniesienia 577 31.14.3. Edycja wielolinii odniesienia 578 31.14.4. Ćwiczenia 579 31.14.4.1. Tworzenie wielolinii 579 31.14.4.2. Edycja wielolinii za pomocą uchwytów 581 31.14.4.3. Dołączanie i usuwanie linii odniesienia 581 31.14.4.4. Wyrównywanie położenia wielolinii 584 31.14.4.5. Grupowanie wielolinii 587 31.14.4.6. Modyfikacja stylu wielolinii 588 31.14.4.7. Ćwiczenie kontrolne 589 31.14.4.8. Zmiana skali opisu wielolinii odniesienia 590 31.15. Podstawy edycji wymiarów 590 31.15.1. Zmiana skali opisu 591 31.15.2. Ćwiczenia 591 31.15.2.1. Edycja za pomocą uchwytów 591 31.15.2.2. Porządkowanie rozmieszczenia wymiarów 594 31.15.2.3. Przerywanie obiektów wymiarowych 595 31.15.2.4. Inne operacje edycyjne 596 31.16. Inne narzędzia wymiarowania i edycji elementów opisu 597 32. Uniwersalne narzędzia zarządzania właściwościami obiektów 598 32.1. Szybkie właściwości istniejących obiektów 599 32.1.1. Bez włączania przełącznika SW (QP) 599 32.1.2. Przy włączonym przełączniku SW (QP) 600 32.2. Właściwości istniejących obiektów 601 32.2.1. Ćwiczenia 603 32.2.2. Edycja zespolonych znaczników środka i osi symetrii 608 32.3. Uzyskiwanie informacji o istniejących obiektach 611 32.3.1. Lista informacji o istniejących obiektach 612 32.3.2. Pomiar odległości 612 32.3.3. Odczyt współrzędnych punktu 612 32.3.4. Pomiar pola powierzchni 612 32.3.5. Nowe narzędzia pomiarowe 613 33. Ćwiczenia przejściowe 614 33.1. Wymiarowanie projektu BUD1 614 33.2. Wymiarowanie projektu DET1 616 33.3. Wymiarowanie projektu DET2 623 33.4. Edycja projektu DET1 628 33.4.1. Rozciągnięcie 629 33.4.2. Fazowania i zaokrąglenia 630 33.4.3. Edycja istniejących wymiarów 630 33.4.3.1. Edycja za pomocą uchwytów 631 33.4.3.2. Edycja metodą doczepiania 631 33.4.3.3. Monitor opisu (Annotation Monitor) 632 33.4.3.4. Dalsze operacje edycyjne 633 33.4.4. Tworzenie nowych wymiarów 634 33.4.4.1. Definiowanie nowych stylów wymiarowania 635 33.4.4.2. Zastosowanie zdefiniowanych stylów wymiarowania 640 33.4.5. Inne operacje 641 33.4.6. Definiowanie podstylu wymiarowania 642 33.5. Edycja projektu DET2 644 34. Poprawna organizacja środowiska pracy 645 34.1. Zarządzanie rodzajami linii 645 34.2. Zarządzanie stylami tekstu 646 34.3. Zarządzanie stylami wymiarowania 647 35. Ćwiczenia przejściowe 648 35.1. Modyfikacja szablonu ze strukturą warstw 648 35.1.1. Przegląd istniejących stylów 649 35.1.2. Definiowanie stylu tekstu 650 35.1.3. Definiowanie stylu wymiarowania 651 35.1.4. Definiowanie stylu wielolinii odniesienia 654 35.1.5. Konfigurowanie zespolonych znaczników środka i osi symetrii 655 35.1.6. Sprawdzenie nowych stylów za pomocą obiektów testowych 656 35.1.7. Operacje końcowe 657 35.1.8. Arkusz obszaru papieru 658 36. Projekt końcowy 660 36.1. Uwagi ogólne 661 36.2. Wymagania podstawowe 662 36.3. Wymagania dodatkowe 663 36.4. Czynności wstępne 664 36.5. Tworzenie zarysu 665 36.6. Wymiarowanie 668 36.6.1. Wymiarowanie faz i zaokrągleń 669 36.6.2. Wymiar obrócony 671 36.6.3. Pozostałe wymiary 672 36.6.4. Kreskowanie 674 36.6.5. Tabliczka rysunkowa 676 36.6.6. Operacje końcowe 677 36.7. Ćwiczenie kontrolne 679 36.8. Narzędzia wydruku dokumentacji 681 36.9. Wydruk dokumentacji z obszaru modelu 681 36.9.1. Ustawienia strony 682 36.9.2. Podgląd wydruku 685 36.9.3. Uruchomienie wydruku 686 37. Podstawy techniki bloków 690 37.1. Ćwiczenia 694 37.1.1. Tworzenie bloku 694 37.1.2. Wstawianie bloku 696 37.1.3. Zapis definicji bloku na dysku 699 37.1.4. Wstawianie pliku 700 37.1.5. Modyfikacja pliku bloku na dysku 702 37.1.6. Modyfikacja definicji bloku bezpośrednio w miejscu wstawienia 704 37.1.7. Zmiana skali opisu 707 38. Zaawansowane techniki wykonywania i wydruku dokumentacji 708 38.1. Sposoby przygotowania dokumentacji pod kątem wydruku 708 38.2. Przygotowanie bloku z atrybutami tekstowymi 711 38.2.1. Atrybuty tekstowe 713 38.3. Wydruk z wykorzystaniem układów arkuszy 714 38.4. Wydruk arkusza – wymiary w obszarze modelu 714 38.4.1. Ustawienia strony 716 38.4.2. Wstawianie bloku z atrybutami 723 38.4.3. Tworzenie i skalowanie rzutni 725 38.4.4. Zmiana obiektów nieopisowych na opisowe 729 38.4.5. Porządkowanie rozmieszczenia wymiarów 732 38.4.6. Postępowanie z obiektami nieopisowymi 733 38.4.7. Przenoszenie napisu na kartę arkusza 734 38.4.8. Obszar papieru i modelu na arkuszu (Layout) 735 38.4.8.1. Obszar modelu na arkuszu 735 38.4.8.2. Obszar papieru na arkuszu 736 38.4.9. Ustalanie położenia obiektów w rzutni 737 38.4.10. Style wydruku zależne od koloru 738 38.4.11. Wypełnianie pól tabliczki rysunkowej – atrybuty tekstowe 742 38.4.12. Blokowanie rzutni 744 38.4.13. Obiekty opisowe dla innej skali rzutni 745 38.5. Wydruk arkusza – wymiary w obszarze papieru 747 38.6. Projekty w jednostkach innych niż milimetry 752 38.7. Wymiary w obu obszarach 755 38.8. Przywracanie zespolenia wymiarów – Monitor opisu (Annotation Monitor) 756 38.8.1. Ćwiczenia 757 39. Design Center 759 39.1. Wstawianie bloku za pomocą DesignCenter – ćwiczenia 761 40. Palety narzędzi użytkownika 763 40.1. Sterowanie widocznością okna palet narzędzi 763 40.2. Ćwiczenia 764 40.2.1. Tworzenie palety 764 40.2.2. Wstawianie bloku z palety 765 40.2.3. Modyfikacja palety narzędzi 765 40.2.4. Usuwanie narzędzi i palet 767 41. Zadania kontrolne 768 42. Nieparametryczne projektowanie 2D – uwagi końcowe 772 CZĘŚĆ II. PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D 773 43. Podstawowe pojęcia 775 43.1. Parametryczność 775 43.2. Więzy i wymiary 775 43.2.1. Więzy geometryczne 776 43.2.2. Więzy wymiarowe 778 43.2.3. Wymiary 779 43.3. Przykład rysunku parametrycznego i nieparametrycznego 779 44. Konfiguracja narzędzi więzów 781 45. Operowanie więzami geometrycznymi – ćwiczenia 784 45.1. Automatyczne wprowadzanie więzów geometrycznych 784 45.2. Sterowanie widocznością więzów geometrycznych 787 45.2.1. Selektywne wyświetlanie więzów geometrycznych 789 45.3. Sprawdzenie poprawności systemu więzów geometrycznych 790 45.4. Usuwanie więzów geometrycznych 791 45.5. Ręczne wprowadzanie więzów geometrycznych 792 45.6. Stopnie swobody 795 45.7. Wprowadzanie więzów geometrycznych podczas tworzenia i edycji obiektów 796 46. Operowanie więzami wymiarowymi – ćwiczenia 799 46.1. Konfiguracja narzędzi więzów wymiarowych 801 46.1.1. Sterowanie widocznością więzów wymiarowych w formie dynamicznej 802 46.2. Więzy wymiarowe zdefiniowane przez jeden obiekt 803 46.3. Więzy wymiarowe zdefiniowane przez dwa obiekty 805 46.4. Wymiary nadmiarowe 806 46.5. Zmiana sposobu wyświetlania więzów wymiarowych 808 46.5.1. Zmiana formy więzów wymiarowych 809 46.6. Wyświetlanie i ukrywanie więzów w formie dynamicznej 809 46.7. Edycja wartości więzów wymiarowych 810 46.7.1. Parametryczne modyfikacje konstrukcji 813 46.7.2. Parametry użytkownika 814 46.7.3. Filtry i grupy parametrów 816 46.7.4. Edycja wartości więzów za pomocą uchwytów standardowych 819 47. Ćwiczenia przejściowe 820 47.1. Typoszereg z parametrem użytkownika 820 47.1.1. Wprowadzanie więzów geometrycznych 821 47.1.2. Nakładanie więzów wymiarowych 823 47.1.3. Parametryczne modyfikacje konstrukcji 825 47.2. Typoszereg bez parametru użytkownika 827 47.2.1. Wprowadzanie więzów geometrycznych 827 47.2.2. Nakładanie więzów wymiarowych 829 47.2.3. Parametryczne modyfikacje konstrukcji 830 47.2.4. Inny sposób modelowania symetrii 831 48. Zadania kontrolne 832 49. Transformacja wymiarów na więzy 833 50. Ćwiczenia przejściowe 834 50.1. Transformacja projektu DET2 834 50.1.1. Wprowadzanie więzów geometrycznych 835 50.1.2. Transformacja więzów wymiarowych 836 50.1.3. Tworzenie i wiązanie punktu konstrukcyjnego 839 50.1.4. Formatowanie więzów wymiarowych 840 50.1.5. Parametryczne modyfikacje konstrukcji 842 51. Parametryczne projektowanie 2D – uwagi końcowe 844 CZĘŚĆ III. PODSTAWY MODELOWANIA 3D 845 52. Interfejs użytkownika podczas pracy 3D 847 52.1. Opcje modelowania 3D 848 53. Sterowanie wyświetlaniem 3D – ćwiczenia 850 53.1. Zmiana sposobu wyświetlania modelu 851 53.2. Zmiana sposobu budowy obrazu 851 53.3. Narzędzie ViewCube 852 53.3.1. Widoki standardowe 854 53.3.2. Redefinicja widoku głównego (Home View) 855 53.4. Narzędzia SteeringWheels 856 53.4.1. Zmiana środka obrotu 857 53.4.2. Wywoływanie poprzednich i następnych widoków 858 53.4.3. Inne operacje 858 53.5. Nazwane widoki 858 54. Układy współrzędnych 861 54.1. Układy współrzędnych w przestrzeni 3D 861 54.1.1. Układ globalny i lokalne układy współrzędnych 863 54.1.2. Symbol układu współrzędnych 863 54.2. Zarządzanie układami współrzędnych 864 54.3. Standardowe metody zarządzania układami współrzędnych – ćwiczenia 865 54.3.1. Definiowanie lokalnego układu współrzędnych 866 54.3.2. Zapisywanie lokalnego układu współrzędnych 867 54.3.3. Uaktywnianie zapisanego lokalnego układu współrzędnych 869 54.3.4. Wywołanie widoku planarnego 869 54.3.5. Definiowanie LUW na obiekcie 870 54.3.5.1. Obiekt typu linia (krawędź) 871 54.3.6. Usuwanie zapisanego lokalnego układu współrzędnych 873 54.4. Zarządzanie układami współrzędnych metodą edycji symbolu (ikony) układu – ćwiczenia 874 54.4.1. Definiowanie układu współrzędnych na powierzchni (ścianie) 874 54.4.2. Zapisywanie lokalnego układu współrzędnych metodą edycji uchwytów 876 54.5. Dynamiczny LUW 877 55. Wstęp do modelowania 3D 878 55.1. Parametryczność a modele 3D 879 55.1.1. Modele bryłowe 879 55.1.2. Modele powierzchniowe 880 56. Tworzenie obiektów 3D metodami 2D 881 56.1. Model krawędziowy – ćwiczenia 882 56.2. Klasyczne siatki wielokątne – ćwiczenia 884 56.3. Wysokość i poziom 886 56.3.1. Ćwiczenia 887 56.4. Polibryły – ćwiczenia 889 57. Klasyczne obiekty 3D 892 57.1. Bryły elementarne – ćwiczenia 892 57.2. Powierzchnie elementarne 894 58. Operacje logiczne Boole’a – ćwiczenia 897 59. Operacje modelowania 3D za pomocą profilu 901 59.1. Interfejs użytkownika podczas modelowania 3D za pomocą profilu 902 59.2. Modelowanie bryłowe za pomocą profilu – ćwiczenia 902 59.3. Wyciąganie – ćwiczenia 904 59.4. Obrót – ćwiczenia 906 59.5. Przeciąganie – ćwiczenia 908 59.6. Rozpinanie powierzchni – ćwiczenia 910 60. Edycja obiektów 3D 914 60.1. Czynności wstępne i konfiguracyjne 915 60.2. Metauchwyty 916 60.2.1. Ograniczanie zakresu operacji edycyjnej 917 60.3. Podobiekty 918 60.3.1. Wybór podobiektów 919 60.3.1.1. Wybór podobiektów z wykorzystaniem filtrów 919 60.3.1.2. Wybór podbryły bez stosowania filtru 921 60.3.1.3. Cykliczny wybór podbrył 921 60.4. Rodzaje uchwytów 922 60.5. Ćwiczenia 922 60.5.1. Przesunięcie swobodne 923 60.5.2. Przesunięcie ograniczone 924 60.5.3. Obrót ograniczony 925 60.5.4. Przesunięcie z kolekcją uchwytów aktywnych 926 60.5.5. Rejestrowanie historii modelowania bryły 927 60.5.6. Edycja właściwości obiektów 3D 928 60.5.7. Usuwanie historii obiektów 3D 928 61. Ćwiczenia przejściowe 930 61.1. Transformacja projektu BUD1 do przestrzeni 3D 930 61.2. Edycja projektu BUD1 933 61.3. Model 3D sworznia 935 61.4. Edycja modelu 3D sworznia 938 62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D 940 62.1. Uwagi dotyczące terminologii 940 62.2. Podstawy redagowania rzutów 941 62.2.1. Rzut bazowy (Base View) i rzuty pochodne – ćwiczenia 942 62.2.2. Rzut prostokątny i izometryczny – ćwiczenia 943 62.2.3. Rzut typu przekrój (Section) – ćwiczenia 944 62.2.4. Rzut typu szczegół (Detail View) – ćwiczenia 949 62.3. Podstawy edycji rzutów – ćwiczenia 952 62.3.1. Styl rzutu typu przekrój (Section) 953 62.3.2. Wyłączanie przekrojów składników 955 62.3.3. Sterowanie widocznością krawędzi 955 62.3.4. Modyfikacja właściwości warstw 956 62.3.5. Zmiana wyrównania rzutów 958 62.3.5.1. Przerwanie wyrównania rzutów 959 62.3.6. Edycja kreskowania rzutów 959 62.3.7. Indywidualna edycja oznaczenia (etykiety) rzutu 960 62.3.8. Inne operacje edycyjne rzutów 961 62.3.9. Edycja linii cięcia 963 62.3.10. Inne operacje edycyjne 966 62.4. Aktualizacja rzutów 967 62.4.1. Aktualizacja rzutów po zmianie modelu 3D 967 62.4.2. Aktualizacja rzutów po zmianie zestawu składników modelu 3D 970 63. Modelowanie 3D – uwagi końcowe 972 CZĘŚĆ IV. PODSTAWY USŁUGI SIECIOWEJ I SYSTEMU AUTOCAD MOBILE 973 64. Wprowadzenie 975 64.1. Programy i usługi Autodesk 976 64.2. Typowe algorytmy (scenariusze) projektowania 977 64.2.1. Algorytm mieszany 977 64.2.2. Przetwarzanie w chmurze (Cloud Computing) 978 65. AutoCAD Web i Mobile – uwagi ogólne 979 65.1. Uwagi metodyczne 979 66. AutoCAD jako usługa sieciowa 980 66.1. AutoCAD Web – praca za pomocą przeglądarki internetowej 980 66.1.1. Logowanie do usługi AutoCAD Web 980 66.1.2. Przesyłanie (Upload) pliku 982 66.1.3. Praca za pomocą przeglądarki – ćwiczenia 983 66.1.4. Konfiguracja narzędzia AutoCAD Web 984 66.1.5. Tworzenie obiektów 986 66.1.5.1. Tworzenie obiektów rzutu 986 66.1.5.2. Wymiarowanie 988 66.1.5.3. Tworzenie obiektu tekstowego 989 66.1.6. Rzutnia w obszarze papieru (Layout) 990 66.1.7. AutoCAD Web – podsumowanie sesji 991 66.1.8. Zamykanie pliku i sesji 992 66.1.9. Pobieranie (Download) pliku z serwisu sieciowego 992 66.1.10. Wylogowanie z usługi AutoCAD Web 993 66.2. Weryfikacja usługi AutoCAD Web za pomocą programu AutoCAD 994 66.2.1. Wymiary 995 66.2.2. Obiekty tekstowe 996 66.2.3. Obszar papieru na arkuszu (Layouts) 996 67. AutoCAD Mobile 998 67.1. Przygotowanie danych 998 67.2. Podstawowe techniki pracy 998 67.3. Przygotowanie urządzenia do pracy 999 67.4. Logowanie do serwisu za pomocą AutoCAD Mobile 999 67.5. Podstawowe operacje konfiguracyjne 1000 67.6. Synchronizacja i otwieranie pliku na urządzeniu 1001 67.7. Interfejs użytkownika w trybie tworzenia i edycji obiektów 1003 67.8. Opis zadania 1004 67.9. Edycja lokalna pliku 1005 67.9.1. Usuwanie obiektów wybranych za pomocą okna 1005 67.9.2. Tworzenie i edycja obiektów 1006 67.9.2.1. Tworzenie polilinii 1006 67.9.2.2. Usuwanie pojedynczego obiektu (polilinii) 1008 67.9.2.3. Tworzenie odcinków – Smart Pen 1008 67.9.2.4. Przesuwanie obiektów 1010 67.9.2.5. Tworzenie krawędzi 1012 67.9.2.6. Tworzenie wymiarów 1013 67.9.2.7. Tworzenie i edycja tekstu 1015 67.9.2.8. Podsumowanie procesu edycji lokalnej 1018 67.10. Ponowna synchronizacja urządzenia z serwisem AutoCAD 1018 67.11. Wylogowanie z serwisu AutoCAD na urządzeniu przenośnym 1018 67.12. Weryfikacja programu AutoCAD Mobile za pomocą programu AutoCAD 1019 67.12.1. Pobieranie pliku z serwisu WWW 1019 67.12.2. Weryfikacja efektów pracy na urządzeniu mobilnym 1019 67.12.3. Wymiary 1021 67.12.4. Obiekty tekstowe 1022 67.12.5. Obszar papieru na arkuszu (Layouts) 1023 68. Projektowanie współbieżne (CD) 1025 69. Podstawy usługi sieciowej i systemu AutoCAD Mobile – uwagi końcowe 1026 69.1. Modele 3D 1026 69.2. Modele parametryczne 1026 CZĘŚĆ V. METODY SKUTECZNEGO ZDAWANIA EGZAMINU AUTODESK CERTIFIED PROFESSIONAL: AUTOCAD 1027 70. Informacje ogólne 1029 70.1. Od autora 1030 70.2. Aktualna polityka egzaminacyjna Autodesk 1031 70.3. Czy warto? 1031 71. Zakres niezbędnych umiejętności 1032 71.1. Obszary wymagające uzupełnienia wiedzy 1034 71.1.1. Technika odnośników zewnętrznych 1034 71.1.2. Inne uzupełnienia 1035 71.1.2.1. Ukrywanie i izolowanie obiektów 1036 71.1.2.2. Rzutnie obszaru modelu 1036 72. Narzędzia egzaminacyjne i regulamin 1037 72.1. Stanowisko egzaminacyjne 1037 72.1.1. Ograniczenia narzędzia egzaminacyjnego 1038 73. Wskazówki metodyczne 1039 73.1. Wybór wersji językowej 1039 73.2. Potencjalne źródła problemów 1039 73.2.1. Interfejs, narzędzia i konfiguracja programu AutoCAD 1039 73.2.2. Właściwości obiektów 1040 73.2.3. Błędna metodyka projektowania 1040 73.2.4. Inne źródła 1041 74. Przykładowe metody rozwiązywania zadań 1042 74.1. Błędy wprowadzania danych 1042 74.1.1. Błędne wprowadzenie danych 1043 74.2. Metody pomiaru odległości i kątów 1044 74.2.1. Standardowe narzędzia pomiarowe 1045 74.2.2. Pomocnicze obiekty konstrukcyjne 1045 74.2.3. Inne metody 1046 74.3. Zadania kontrolne 1046 74.4. Metody pomiaru pola powierzchni 1048 74.5. Zadania kontrolne 1051 74.6. Metody wykonywania obliczeń 1054 74.7. Zadania kontrolne 1056 74.8. Właściwości obiektów 1058 74.9. Interfejs 1063 75. Raporty i certyfikaty 1067 76. Metody skutecznego zdawania egzaminu Autodesk Certified Professional: AutoCAD – uwagi końcowe 1069 Bibliografia 1070 Skorowidz 1071
Krótkie streszczenie: Podręcznik zawiera kompletny kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D/3D oraz drukowania dokumentacji wyrobów dowolnej branży i o dowolnym stopniu złożoności, za pomocą programów: AutoCAD 2019 lub AutoCAD LT 2019 (tylko 2D) i wersji mobilnej AutoCAD Web/Mobile oraz nowszych, w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Umożliwia przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego Autodesk Certified Professional: AutoCAD.
Materiały dodatkowe dostępne na: https://it.pwn.pl/Artykuly/AutoCAD-2019-LT2019-360
Prezentacja wideo produktu: AutoCAD 2019 / LT 2019 / Web / Mobile+ Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D

Pobierz fragment

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt