• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Almanach Historyczny, t. 17, z. 2

eprasa

Format:

Almanach Historyczny, t. 17, z. 2

Wydawnictwo: Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Cena: 18.00 brutto

Cena poprzednia: 23.37 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Almanach Historyczny, t. 17, z. 2
Języki
polski, rosyjski
Wydawnictwo
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Rok wydania
2015 Kielce
Wydanie
1
Liczba stron
348
Format
pdf
Spis treści
Spis treści
Artykuły
Олег Александрович Дячок (Университет таможенного дела и финансов, г. Днепропетровск, Украина)
Взгляд на наказания за повреждения волосяного покрова головы
в средневековых писаных законах через призму древних верований 11
Łukasz Kosiński (Instytut Historii UMCS)
Kara wygnania za morze we wczesnej hagiografii irlandzkiej 21
Kazimierz Przyboś (Instytut Historii UJ)
Sejm konwokacyjny w 1674 roku 29
Piotr Kitowski (Wydział Prawa i Administracji UG)
Umowa dożywocia w mniejszych miastach Prus Królewskich w świetle ksiąg
sądowych Kościerzyny i Nowego nad Wisłą (druga połowa XVI–XVIII
wieku) 43
Szymon Kazusek (Instytut Historii UJK)
Kontakty handlowe kupców miast dawnego województwa sandomierskiego
z krajami niemieckimi w latach 1764–1767 55
Алексей Игоревич Раздорский (Petersburg)
Русские таможенные книги XVII–XVIII веков как источник по истории
торговли России и сопредельных стран 93
Piotr Stefaniak (Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie)
Dzieje sióstr mariawitek w Częstochowie (1774–1864) 103
Николай Дмитриевич Судавцов (Stawropol, Rosja)
Возвращение военнопленных поляков Отечественной войны 1812 года
с Кавказа на родину 125
Светлана А. Мулина (Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского)
Участники ноябрьского восстания на службе в сибирском казачьем
войске 159
Dominika Płócienniczak (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)
Traktat kalisko-wrocławski 1813 roku 171
Radosław Kuty (Instytut Historii UJK)
Popularyzacja piśmiennictwa tatrzańskiego w prasie warszawskiej
1860–1914 187
Łukasz Cholewiński (Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie)
Dzieje Lubomirskich z Kruszyny w latach 1864–1914 205
Agnieszka Werens (Instytut Historii UJK)
Ochronki wiejskie w Królestwie Polskim na przykładzie guberni kieleckiej
w latach 1870–1914 221
Aneta A. Duda (Instytut Historii AP w Słupsku)
Złote wesele Radziwiłłów w Ołyce i jego reminiscencje u progu I wojny
światowej w świetle wspomnień Małgorzaty z Radziwiłłów Potockiej 235
Wiesław Charczuk (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH w Siedlcach)
Podziemie antykomunistyczne na Podlasiu 1944–1948 249
Hubert Kiełczewski (Instytut Historii UJK)
W służbie systemu. Ksiądz pułkownik Roman Szemraj (1914–1987)
– generalny dziekan Wojska Polskiego 269
Anita Młynarczyk-Tomczyk (Instytut Historii UJK)
Kielce i województwo kieleckie w obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego
(1960–1966). Dorobek naukowy i popularyzacyjny w wybranych aspektach 281
Źródła i materiały
Vojtěch Vlček (Ostrava, Česká republika)
Čeští mučedníci katolické církve z období komunismu. 2. část 297
Recenzje i omówienia
Armin Mikos von Rohrscheidt, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura,
zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Kraków 2013 – Marcin
Danielewski (Poznań) 311
Iwona Kienzler, Polki na tronach Europy, Warszawa 2014 – Wioletta Szafarczyk
(Kielce) 321
Nikita Pietrow, Psy Stalina, tłum. Justyna Prus-Wojciechowska, Katarzyna Syska,
Warszawa 2012 – Konrad Szymański (Kielce) 329
Piotr Osęka, My, ludzie z Marca. Autoportret pokolenia ’68, Wołowiec 2015
– Dariusz Jarosz (Warszawa) 335
Sprawozdania
Sprawozdanie z konferencji „5th Jan Kochanowski University/SUNY Oswego
Annual Conference in Cultural Studies. Gender, Race, Immigration”
– Klaudia Łodejska (Kielce) 343
Sprawozdanie z podróży naukowej studentów militarystyki historycznej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na Pomorze Zachodnie
– Monika Sikora (Kielce) 349
Kronika naukowa
Ksiądz profesor doktor habilitowany Daniel Olszewski (1934–2015). Historyk
i mistrz – Ryszard Gryz (Kielce) 359
Zasady przyjmowania tekstów do druku i procedury recenzowania obowiązujące
w „Almanachu Historycznym” 365
Krótkie streszczenie: Prezentowany tom czasopisma składa z kilkunastu artykułów o tematyce historycznej. Obok artykułów w dalszej części książki znalazły się Źródła i materiały oraz Recenzje, Sprawozdania i Kronika naukowa.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt