• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • Zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

ebook

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.
Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 44.00  brutto

Dlaczego kupują u nas inni ? :
1.  Chroń drzewa! używane i elektroniczne książki są dobre
2.  Możliwość zamówienia emailem wieszcz.pl@wieszcz.pl
3.  Możliwość złożenia zamówienia SMSem 537-472-622
4.  Dobra opinia Google zobowiązuje 4.5/5 Sprawdź>>>
5.  Upominek gratis do każdego zamówienia fizycznego
6.  Możliwość zwrotu zamówienia fizycznego do 30 dni
7.  Ubezpieczenie każdego zakupu do 300zł
8.  Najtańsza wysyłka już od 1,99 zł !
9.  Dobrze zabezpieczona przesyłka
10.Masz zbędne książki? Sprawdź>>>
11. Kontakt 24h Sprawdź>>>

Sprawdź nasze opinie 4.5/5 Sprawdź>>>

Ilość:
Gwarantujemy szybkie i bezpieczne zakupy:

Formy

Koszty dostawy:
  • Przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Tytuł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna
Język
polski
Wydawnictwo
Uniwersytet Śląski
ISBN
978-83-226-3203-1
Rok wydania
2018 Katowice
Wydanie
1
Liczba stron
438
Format
pdf
Spis treści
Spis treści Wstęp / 13 Część pierwsza: Administracja w wolnym, demokratycznym, socjalnym państwie prawa Rozdział 1 Zadania administracji publicznej (Andrzej Pakuła) / 17 Rozdział 2 Podmioty wykonujące zadania administracji publicznej / 19 1.2. Zasady organizacyjne (Andrzej Pakuła) / 19 2.2. Administracja rządowa (Andrzej Pakuła) / 21 2.3. Korporacje prawa publicznego (Andrzej Pakuła) / 23 2.4. Zakłady prawa publicznego (Andrzej Pakuła) / 25 2.5. Fundacje prawa prywatnego (Jolanta Blicharz) / 26 2.5.1. Cechy fundacji / 28 2.5.2. Procedura zakładania fundacji / 33 2.5.3. Nadzór nad fundacjami i likwidacja fundacji / 34 2.5.4. Fundacje prawa prywatnego jako organizacje pozarządowe / 35 2.5.5. Zlecanie realizacji zadań fundacjom prawa prywatnego / 36 2.6. Fundacje prawa publicznego (Jolanta Blicharz) / 42 2.7. Przykłady wykonywania zadań publicznych przez inne podmioty (Jolanta Blicharz)/ 44 2.7.1. Podstawy prawne zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym / 45 2.7.2. Status prawny stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego w sferze realizacji zadań pożytku publicznego / 49 2.7.3. Rola spółdzielni socjalnych jako podmiotów ekonomii społecznej w zakresie realizacji zadań publicznych / 59 Część druga: Administracja a prawo. Administracja jako funkcja państwa regulowana przez prawo Rozdział 1 Źródła prawa administracyjnego / 65 1.1. Prawo jako instrument sterowania administracją publiczną (Agnieszka Ziółkowska) /65 1.2. Zasady tworzenia prawa (Agnieszka Ziółkowska) / 68 1.3. Pojęcie źródeł prawa i klasyfikacja źródeł prawa (Anna Gronkiewicz) / 73 1.4. Cechy źródeł prawa, w tym cechy źródeł prawa administracyjnego (Anna Gronkiewicz) / 76 1.5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Agnieszka Ziółkowska) / 78 1.6. Ustawy (Anna Gronkiewicz) / 84 1.6.1. Uwagi ogólne / 84 1.6.2. Przedmiot regulacji / 84 1.6.3. Procedura tworzenia ustawy (tryb ustawodawczy) / 87 1.6.4. Rodzaje ustaw / 90 1.6.5. Podsumowanie – cechy ustawy / 92 1.7. Międzynarodowe źródła prawa (Agnieszka Ziółkowska) / 93 1.7.1. Umowy międzynarodowe / 94 1.7.2. Prawo Unii Europejskiej / 96 1.7.2.1. Zasady prawa unijnego / 99 1.7.2.2. Europeizacja prawa administracyjnego / 101 1.8. Rozporządzenia (Agnieszka Ziółkowska) / 105 1.9. Prawo miejscowe (Anna Gronkiewicz) / 111 1.9.1. Uwagi ogólne / 111 1.9.2. Klasyfikacja aktów prawa miejscowego / 112 1.9.3. Przedmiot regulacji aktów prawa miejscowego / 116 1.9.4. Sposób tworzenia prawa miejscowego / 118 1.9.5. Podsumowanie – cechy prawa miejscowego / 122 1.10. Zasady ogłaszania aktów normatywnych (Agnieszka Ziółkowska) / 123 1.11. Kontrola aktów normatywnych (Agnieszka Ziółkowska) / 130 1.11.1. Kontrola sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny / 131 1.11.2. Kontrola i nadzór wewnątrzadministracyjny / 135 1.11.2.1. Kontrola rządowa / 135 1.11.2.2. Nadzór nad aktami prawa miejscowego / 138 1.11.3. Kontrola aktów prawotwórczych sprawowana przez sądy administracyjne / 141 1.12. Niezorganizowane źródła prawa (Anna Gronkiewicz) / 145 1.12.1. Uwagi ogólne / 145 1.12.2. Akty prawa wewnętrznego / 146 1.12.2.1. Uchwały i zarządzenia / 147 1.12.2.2. Statuty i regulaminy / 149 1.12.2.3. Prawo zakładowe / 150 1.12.3. Akty planowania / 152 1.12.4. Normy i odesłania pozaprawne / 156 1.12.5. Zwyczaj / 158 1.12.6. Orzecznictwo / 161 1.12.7. Doktryna prawnicza / 163 1.12.8. Akty urzędowej wykładni prawa / 163 Rozdział 2 Zasady konstytucyjne a prawo administracyjne (Renata Raszewska-Skałecka) / 169 2.1. Legalność / 174 2.2. Proporcjonalność / 181 2.3. Zasada zaufania / 184 2.4. Zasada równości / 189 Część trzecia: Formy działania administracji publicznej – pojęcie i klasyfikacja form działania Rozdział 1 Akt administracyjny (Ewa Pierzchała) / 193 1.1. Pojęcie, funkcja i rodzaje aktów administracyjnych / 193 1.2. Formy aktu administracyjnego / 195 1.3. Standardy procesowe wydawania aktów administracyjnych / 196 1.4. Obowiązywanie, wykonalność aktu administracyjnego / 198 1.5. Trwałość aktu administracyjnego / 199 1.6. Prawidłowość i wadliwość aktu / 201 1.7. Wzruszalność aktu / 202 Rozdział 2 Umowa administracyjna (umowa publicznoprawna) (Lidia Zacharko) / 205 2.1. Wstęp / 205 2.2. Umowa administracyjna jako prawna forma działania administracji w prawie francuskim / 208 2.3. Umowa administracyjna (umowa publicznoprawna) w prawie niemieckim / 211 2.4. Regulacja umów publicznoprawnych w projekcie kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej / 213 2.5. Konkluzje / 215 Rozdział 3 Instytucja porozumienia administracyjnego (porozumienia komunalne) (Jacek Pierzchała) /217 3.1. Pojęcie i charakter prawny porozumienia / 217 3.2. Cechy porozumienia / 219 3.3. Rodzaje porozumień / 220 3.4. Utrata mocy prawnej porozumienia / 223 Rozdział 4 Akty planowania w prawie administracyjnym (Dorota Fleszer) / 225 4.1. Istota planowania w administracji publicznej / 226 4.2. Akty planowania jako źródło prawa / 229 4.3. Wybrane akty planowania w prawie administracyjnym / 231 Rozdział 5 Działania faktyczne (Barbara Wartenberg-Kempka) / 239 Rozdział 6 Inne formy działania administracji publicznej (Michał Kania) / 243 6.1. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym / 243 6.1.1. Wprowadzenie / 243 6.1.2. Pojęcie i cechy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym / 245 6.1.3. Strony umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym / 249 6.1.4. Przedmiot umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz modele organizacyjne partnerstwa publiczno-prywatnego / 250 6.1.5. Regulacja umowy na gruncie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym / 254 6.1.6. Regulacja umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na gruncie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi / 258 6.1.6.1. Uwagi wprowadzające / 258 6.1.6.2. Cechy umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi / 259 6.1.6.3. Zawarcie umowy koncesji / 261 6.1.6.4. Modyfikacja umowy koncesji / 262 6.1.6.5. Rozwiązanie umowy koncesji / 266 6.1.6.6. Unieważnienie umowy koncesji / 267 6.1.7. Regulacja umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych / 268 6.1.7.1. Uwagi wprowadzające / 268 6.1.7.2. Forma i jawność umów w sprawach zamówień publicznych / 269 6.1.7.3. Odpowiedzialność solidarna wykonawców za wykonanie umowy / 270 6.1.7.4. Terminowy charakter umowy w sprawach zamówień publicznych / 270 6.1.7.5. Modyfikacja treści umowy w sprawach zamówień publicznych / 272 6.1.7.6. Odstąpienie od umowy w sprawach zamówień publicznych / 272 6.1.7.7. Rozwiązanie umowy / 275 6.1.7.8. Unieważnienie umowy / 275 6.1.7.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy / 277 6.1.8. Pozostałe postanowienia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym / 278 Część czwarta: Stosunki administracyjnoprawne. O pojęciu stosunku administracyjnoprawnego w ogólności Rozdział 1 Stosunki administracyjnoprawne (Ewa Pierzchała) / 283 1.1. Pojęcie stosunku administracyjnoprawnego / 283 1.2. Rodzaje stosunku administracyjnoprawnego / 285 1.3. Cechy stosunku administracyjnoprawnego / 286 1.4. Struktura stosunku administracyjnoprawnego / 287 1.5. Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku administracyjnoprawnego / 288 1.6. Stosunek administracyjnoprawny a sytuacja administracyjnoprawna / 290 Rozdział 2 Dostępność i korzystanie z rzeczy publicznych (Marcin Janik) / 293 2.1. Publiczne prawo rzeczowe / 293 2.2. Stosunki prawne w zakresie korzystania z rzeczy publicznych i urządzeń zakładu publicznego / 297 2.2.1. Korzystanie z placówek oświatowych / 299 2.2.2. Korzystanie ze szkół wyższych / 300 2.2.3. Korzystanie z bibliotek / 303 2.2.4. Korzystanie z muzeów / 305 Rozdział 3 Policja jako funkcja państwa (Marcin Janik) / 307 3.1. Zadania w zakresie policji / 307 3.2. Zasady działania organów policji administracyjnej / 313 3.3. Środki działania organów policyjnych / 316 Część piąta: Odpowiedzialność administracji publicznej i jej organów Rozdział 1 Odpowiedzialność karna za wykonywanie kompetencji w sferze administracji publicznej (Radosław Koper) / 329 1.1. Uwagi ogólne / 329 1.2. Funkcjonariusz publiczny i osoba pełniąca funkcję publiczną / 330 1.3. Przegląd wybranych przestępstw / 335 1.3.1. Łapownictwo bierne (sprzedajność) / 335 1.3.2. Płatna protekcja / 339 1.3.3. Nadużycie władzy (funkcji) / 339 1.3.4. Wymuszanie zeznań, wyjaśnień, oświadczeń i informacji / 342 1.3.5. Dopuszczenie do znęcania się nad osobą pozbawioną wolności / 343 1.3.6. Ujawnienie tajemnicy państwowej / 343 1.3.7. Ujawnienie tajemnicy służbowej / 346 1.3.8. Fałsz materialny dokumentu / 347 1.3.9. Fałsz intelektualny dokumentu / 347 1.3.10. Nadużycie zaufania / 349 Rozdział 2 Odpowiedzialność za działania legalne administracji (Andrzej Matan, Grzegorz Krawiec) / 351 Rozdział 3 Odpowiedzialność za działania nielegalne o charakterze majątkowym (Andrzej Matan, Grzegorz Krawiec) / 361 Rozdział 4 Odpowiedzialność podmiotów podejmujących decyzje w sprawach finansowych (Jadwiga Glumińska-Pawlic) / 373 4.1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / 373 4.1.1. Pojęcie dyscypliny finansów publicznych / 373 4.1.2. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / 375 4.1.3. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / 377 4.1.4. Istota odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / 379 4.1.5. Podstawowe zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych / 382 4.1.6. Sankcje za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / 388 4.2. Odpowiedzialność w związku z uchwaleniem i wykonaniem budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz z tytułu uchwał podatkowych rad gmin / 389 4.2.1. Budżet jako podstawa gospodarki finansowej / 389 4.2.2. Uchwalenie i wykonywanie budżetu państwa / 391 4.2.3. Uchwalenie i wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego / 394 4.2.4. Odpowiedzialność z tytułu uchwał podatkowych rad gmin / 402 4.3. Odpowiedzialność z tytułu wadliwych decyzji podatkowych / 403 Bibliografia / 407 Noty o Autorach / 433 Summary / 435 Zusammenfassung / 436