• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Acta Archaeologica Lodziensia t. 61/2015

eprasa

Format:

Acta Archaeologica Lodziensia t. 61/2015

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Cena: 30.00 brutto

Cena poprzednia: 36.75 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Acta Archaeologica Lodziensia t. 61/2015
Autor
Praca zbiorowa
Język
polski
Wydawnictwo
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania
2015 Łódź
Wydanie
1
Liczba stron
120
Format
pdf
Spis treści
A. Jankowska
Między Bliskim Wschodem a Grecją – pieniądz w okresie archaicznym
Between the Near East and Greece – currency in the Archaic period....................................7
M. Mielczarek
Pomiędzy Wschodem i Zachodem. Mennictwo ośrodków Rodos w okresach archaicznym i klasycznym
Between East and West. Coinage of the Rhodian poleis in the Archaic and Classical periods......13
G.M. Talmaţchi
New considerations about meaning of the form and the conventional symbols found on monetary signs (6th-5th centuries BC)
Nowe uwagi o znaczeniu i zwyczajowych opisach środków płatniczych (VI-V wiek p.n.e.).........23

B. Solarewicz
Pieniądz na pograniczu trzech kultur. Monety z kościoła w Hippos, w Dekapolis (Izrael)
Currency on the border of three cultures. Coins from the church at Hippos, in the Decapolis (Israel)........................................39

J. Rakoczy
Monety brązowe w rzymskich prowincjach nad dolnym Dunajem w połowie III wieku. Studium obiegu
Bronze coins in the Roman provinces on the Lower Danube in the middle of the 3rd century.
Studies on coin circulation ...................49
P. Chabrzyk
Skarb monet wczesnośredniowiecznych z Kartuz na Pomorzu
An Early mediaeval coin-hoard from Kartuzy in Pomerania........................................63
A. Musiałowski
Niespokojne lata. Pieniądz na pograniczu Królestwa Polskiego i Zakonu Krzyżackiego w latach 1410-1466
Unsettled years. Currency on the borders of the Kingdom of Poland and the Teutonic Order
during the years 1410-1466.......................67
В. Коцур
Талеры и ефимок с признаками в коллекции Национального историко-этнографического
заповедника „Переяслав”, как источник денежного обращения в Украине в XVI-XVIII веках
Talary i „efimek” ze znakami w zbiorze Narodowego Muzeum Historyczno-Etnograficznego „Perejaslav” jako źródło do poznania obiegu pieniężnego na Ukrainie w wiekach XVI-XVIII
Thalers and „ephimek” coin with marks in the collection of the National Museum of History
and Ethnography „Pereyaslav”, as a source for learning about the circulation of currency
in the Ukraine in the 16th-18th centuries........77

А.С. Бойко-Гагарин
Кустарные подделки монет Aвгуста III Cаксонца (1733-1763) и Cтанислава Aвгуста понятовского (1764-1795) в находках украины

Naśladownictwa monet Augusta III (1733-1763) i Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) w znaleziskach z Ukrainy

Forgeries of coins of Augustus III (1733-1763) and Stanislaus Augustus Poniatowski (1764-1795) in finds from the Ukraine .......................81
W. Morawski
Banki komercyjne na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej
Commercial banks in the Eastern territories of the Second Polish Republic ........................85
J. Bieniaś, J. Lipinin
Dalekowschodnie emisje pieniądza Banku Rosyjsko-Chińskiego i Banku Rosyjsko-Azjatyckiego na przełomie xix i xx wieku. Pogranicze rosyjsko-chińsko-mongolskie
Far Eastern banknote emissions of the Russian-Chinese Bank and the Russian-Asiatic Bank
at the turn of the 19th and 20th centuries. The Russian, Chinese and Mongolian borderlands .....95
T. Maćkowski
Numizmatyka na pograniczu różnych specjalności. Żetony czy tokeny?
Uwagi o nazewnictwie nowożytnych numizmatów
Numismatics on the border of different sciences. “Jetons” or tokens? Some remarks on modern numismatic terminology .........................111
Krótkie streszczenie: "Acta Archaeologica Lodziensia" to najstarsza w łódzkim ośrodku naukowym archeologiczna seria wydawnicza, istniejąca już od ponad pół wieku.

Charakteryzują ją i wyróżniają na polskim rynku wydawnictw archeologicznych szczególnie dwa aspekty: integracyjny charakter i szeroki zakres tematyczny.

Publikowane w niej prace są autorstwa pracowników różnych instytucji głównie środkowopolskiego środowiska naukowego: Uniwersytetu Łódzkiego, Polskiej Akademii Nauk, muzeów regionu.

Różnorodność tematyczna obrazuje możliwości badawcze i aktualne trendy nowoczesnej, szeroko pojętej archeologii. Ramy chronologiczne obejmują bardzo szeroki zakres czasowy od epoki kamienia po współczesność. Liczne prace, które się dotychczas w niej ukazały, poświęcone były nie tylko archeologii sensu stricto, ale, co szczególnie ważne dla łódzkiego ośrodka archeologicznego, chlubiącego się szkołą archeologii pogranicza, także i problematykom styku archeologii z innymi dyscyplinami naukowymi: historią, historią nauki i techniki, architekturą, bronioznawstwem historycznym, historią sztuki. Zdecydowana większość opublikowanych pozycji to nie schematyczne, proste sprawozdania z realizowanych przez autorów badań, lecz opracowania powstałe w wyniku wieloletnich studiów nad tematem. Nie dziwi więc że są to najczęściej jedne z najważniejszych pozycji w dorobku wielu autorów, które zaważyły na ich karierze naukowej.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt