• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Acta Archaeologica Lodziensia t. 59/2013

eprasa

Format:

Acta Archaeologica Lodziensia t. 59/2013

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Cena: 30.00 brutto

Cena poprzednia: 36.75 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Acta Archaeologica Lodziensia t. 59/2013
Autor
Praca zbiorowa
Język
polski
Wydawnictwo
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania
2013 Łódź
Liczba stron
95
Format
pdf
Spis treści
Piotr Strzyż, Witold Świętosławski
Słowo wstępne ...................5

Maria Magdalena Blombergowa
Prof. dr hab. Andrzej Nadolski nie tylko bronioznawca ....7

Leszek Kajzer
O meandrach polskiego bronioznawstwa słów kilka ..........13

Sven Ekdahl
Andrzej Nadolski und Grunwald. Erinnerungen ........23

Piotr Strzyż
Andrzej Nadolski i badania pól bitewnych .......................31

Olgierd Ławrynowicz
Profesora Andrzeja Nadolskiego zainteresowania kulturą rycerską
– badania i popularyzacja wiedzy ..................................39

Piotr N. Kotowicz, Arkadiusz Michalak
Wczesnośredniowieczna broń obuchowa z terenu Polski
w dorobku Andrzeja Nadolskiego z perspektywy kolejnych lat badań .................................47

Jean-Michel Poisson
Andrzej Nadolski et les débuts de l’archéologie médiévale en France.
Notes et souvenirs ...........63

Tadeusz Poklewski-Koziełł
Rekonstrukcja w 1949 roku przez Andrzeja Nadolskiego
drewniano-ziemnego wału wczesnośredniowiecznego grodu łęczyckiego ...........................67


Marian Głosek
Udział Profesora Andrzeja Nadolskiego
w badaniach cmentarzy polskich oficerów na Wschodzie ............................75

Kalina Skóra
Kilka wyjątków od reguły,
czyli o „nieśredniowiecznych” początkach Andrzeja Nadolskiego .......................................

Jerzy Nadolski, Anna Nadolska-Styczyńska
Pozazawodowe zainteresowania i pasje Andrzeja Nadolskiego ............................................
5
7
13
23
31
39
47
63
67
75
81
87
Krótkie streszczenie: Dwadzieścia lat temu w wigilijny poranek zmarł nagle profesor dr hab. Andrzej Nadolski – wybitny mediewista, archeolog, bronioznawca. Był człowiekiem wyjątkowego formatu. Jego życiorys odzwierciedla skomplikowane dzieje minionych dziesięcioleci, a Jego spuścizna naukowa do dziś wpływa na kształt pasji naukowych kolejnych pokoleń badaczy.
Urodził się w Krakowie 26 listopada 1921 r. w rodzinie kultywującej tradycje patriotyczne, doceniającej potrzebę znajomości rodzimej historii, kultury oraz przyrody. Kilka miesięcy przed wybuchem drugiej wojny światowej uzyskał maturę w Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Od stycznia 1942 r. walczył w oddziałach Armii Krajowej obwodu grójeckiego „Głuszec”. Zaraz po zakończeniu wojny, w 1945 r. rozpoczął studia archeologiczno-historyczne, początkowo na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie na Uniwersytecie Łódzkim. Tu w 1949 r. otrzymał tytuł magistra filozofii w zakresie prehistorii, a w 1951 r. stopień doktora na podstawie rozprawy Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku (Łódź 1954). Praca ta stała się fundamentalnym dziełem polskiej szkoły bronioznawstwa historycznego, które do dziś, mimo upływu już ponad pół wieku, w wielu aspektach zachowuje aktualność. W 1962 r. mianowany został profesorem nadzwyczajnym, w 1970 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego.
Pracę zawodową rozpoczął w 1946 r. w Zakładzie Prehistorii Uniwersytetu Łódzkiego. Na uczelni tej pełnił liczne funkcje, był. m.in. kierownikiem Katedry Archeologii, w latach 1965-1968 prorektorem, a następnie od 1968 do 1969 r. rektorem. Prowadził wykłady także i na innych uczelniach: w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako „professeur associéé” wykładał w École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu.
Równolegle do działań dydaktycznych od 1949 r. uczestniczył w pracach badawczych Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego, przekształconego conego w 1953 r. w Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk (obecnie: Instytut Archeologii i Etnologii PAN). Od 1961 r., aż do momentu przejścia na emeryturę w 1991 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Archeologii Polski Środkowej IHKM (dziś: Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami IAE PAN).
Profesor Andrzej Nadolski był autorem ponad dwustu publikacji, w tym kilkunastu książek; wieloletnim redaktorem naczelnym „Acta Archaeologica Lodziensia”, założycielem i redaktorem „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, nauczycielem wielu archeologów, pod Jego kierunkiem powstało kilkadziesiąt prac magisterskich i 10 doktorskich, kierował badaniami archeologicznymi wielu stanowisk (m.in. grodzisko i kolegiata w Tumie pod Łęczycą, grodziska w Czermnie nad Huczwą i Spicymierzu nad Wartą, wieś średniowieczna w Drácy w Burgundii, pobojowisko grunwaldzkie). Był członkiem licznych polskich i zagranicznych towarzystw i komitetów naukowych. Uhonorowano go szeregiem odznaczeń: m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polsk oraz Krzyżem Partyzanckim.
Te podstawowe fakty biograficzne nie są w stanie oddać rozległych horyzontów Jego zainteresowań. Nieprzeciętna erudycja Andrzeja Nadolskiego w zakresie poznania kultury materialnej średniowiecza czy szeroko pojętej wojskowości, przejawiała się także w jego działalności popularyzatorskiej. Obok ogromnej wiedzy odznaczał się bowiem umiejętnością jasnego wywodu, zrozumiałego dla szerokich rzesz słuchaczy. Z wielką przyjemnością uczestniczył więc w pracach wystawienniczych, wygłaszał odczyty, współpracował nawet z twórcami filmowymi.
By jednak suchość zwięzłych biogramów, w różnych miejscach publikowanych, wzbogacić barwami wielości pasji i różnorodności działań Profesora Andrzeja Nadolskiego w dwudziestą rocznicę śmierci grono Jego przyjaciół, kolegów, uczniów podjęło inicjatywę zorganizowania konferencji naukowej mu poświęconej.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt