Algorytmika praktyczna Nie tylko dla mistrzów

Piotr Stańczyk
Cena: 59.00 zł 53.00 zł
Książka ta różni się od znanych na polskim rynku pozycji poświęconych algorytmice, dotyczy bowiem jej strony praktycznej. Taki sposób potraktowania tego działu informatyki wynika z coraz większego zainteresowania zarówno uczniów, jak i studentów udziałem w różnego rodzaju konkursach programistycznych.

Czytelnik znajdzie w niej przegląd implementacji podstawowych algorytmów i struktur danych, które można zastosować bezpośrednio bądź zaadaptować w prosty sposób przy rozwiązywaniu zadań konkursowych. Fundamentem książki jest biblioteczka algorytmiczna, która była tworzona i rozbudowywana podczas przygotowań zespołu Warsaw Predators z Uniwersytetu Warszawskiego do reprezentowania tej uczelni na międzynarodowych zawodach.

Na niepowtarzalny charakter książki składają się następujące elementy:

- prezentacja wszystkich ważniejszych z punktu widzenia konkursów działów algorytmiki;
- intuicyjne podejście do przedstawianych zagadnień algorytmicznych;
- zwięzła, efektywna implementacja omawianych algorytmów w języku C++;
- liczne przykładowe zadania konkursowe wraz ze wskazówkami stopniowo nakierowującymi na właściwe rozwiązanie zadania, a także z adresem strony internetowej, na której można znaleźć programy stanowiące rozwiązania tych zadań;
- tematyczne wykazy zadań z całego świata z możliwością testowania ich rozwiązań na stronach internetowych konkursów;
- odsyłacze do literatury umożliwiającej szczegółowe poznanie opisywanych zagadnień od strony teoretycznej;
- cenne rady dotyczące strategii uczestnictwa w konkursach.

Po pracę tę powinna sięgnąć każda osoba pragnąca doskonalić swoje umiejętności algorytmiczne i programistyczne.

Materiały dodatkowe dostępne na:


it.pwn.pl

Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN