Algorytmy genetyczne. Kompendium, t. 1 Operator krzyżowania dla problemów numerycznych

Tomasz Dominik Gwiazda
Cena: 34.00 zł 31.00 zł

Tom 1, który zapoczątkowuje serię Algorytmy Genetyczne, przedstawia najbardziej istotny dla AG operator – operator krzyżowania. Autor prezentuje w nim ponad 180 operatorów dla problemów kodowanych liczbami binarnymi i rzeczywistymi. Każdy z operatorów przedstawiony jest wedle tego samego, następującego schematu:

¦ Słowa kluczowe – mają pomóc w przeszukiwaniu książki i wzajemnym kojarzeniu prezentowanych w niej operatorów.

¦ Motywacja – wskazanie motywacji leżącej u podstaw opracowania danego operatora.

¦ Źródło – tekst źródłowy wraz ze wskazaniem adresu URL skąd można ten tekst pobrać.

¦ Czytaj także – zalecane dodatkowe teksty wraz z URL’ami, których tematyka jest bezpośrednio związana z omawianym operatorem.

¦ Patrz także – inne operatory, z którymi warto się zapoznać w kontekście danego operatora.

¦ Algorytm – prezentuje w formie pseudokodu omawiany operator, nierzadko w kilku wariantach; ta forma prezentacji operatora w większości przypadków umożliwia natychmiastowe zastosowanie operatora w praktyce.

¦ Komentarze – komentarze do algorytmu lub opis prezentowanego operatora.

¦ Funkcje testowe – lista standardowych funkcji lub problemów testowych, o ile takowe zostały zastosowane w toku eksperymentów z zastosowaniem omawianego operatora.

¦ Porównano z – lista innych operatorów krzyżowania, z którymi porównywany był (w tekście źródłowym) prezentowany operator.

Internetowy serwis autora (www.tomaszgwiazda.pl) oferuje więcej szczegółów, w tym pierwsze 40 stron tomu 1 do pobrania jako dokument PDF.

Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN