AutoCAD 2020 / LT 2020 (2013+) Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego. Wersja polska i angielska.

Andrzej Jaskulski
Cena: 59.00 zł 53.00 zł
Podręcznik zawiera podstawowy kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D oraz drukowania dokumentacji wyrobów dowolnej branży w podziałce 1:1 za pomocą programów: AutoCAD lub AutoCAD LT.
Został napisany za pomocą wersji 2020, ale do nauki można używać programów nowszych lub starszych (nie starszych niż AutoCAD 2013), w polskiej lub angielskiej wersji językowej.
Umożliwia efektywną naukę metodą samokształcenia.
Nie są to jedynie „Pierwsze kroki”. To metodycznie poprawne i zweryfikowane tysiącami godzin zajęć efektywne ćwiczenia i absolutne minimum wiedzy teoretycznej, pozwalające na samodzielne zrealizowanie wszystkich etapów projektowania 2D i utworzenie poprawnego projektu, tzn. łatwego do modyfikacji, która jest istotą procesu projektowania.

Materiały dodatkowe dostępne na: https://it.pwn.pl/Artykuly/AutoCAD-2020-LT-2020-2013

Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN