Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa

Cena: 25.00 zł 18.00 zł
Celem opracowania było doprowadzenie do swoistego spotkania różnych punktów widzenia, z których można rozpatrywać problemy bezpieczeństwa teleinformatycznego

Producent: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych