PRZEWODNIK PO LEKTURACH – LALKA

Bolesław Prus
Cena: 4.18 zł 2.20 zł
Praca ta z pozoru niewielka jest idealnym streszczeniem powieści  Bolesława  Prusa. Zawarte tutaj zostały jasne i czytelne informacja odnoszące się do lektury, wiadomości dotyczące autora książki, jego dzieła oraz opis epoki w której tworzył. Opisano szczegółową prezentację treści utworu, charakterystykę głównych bohaterów i bibliografię z której czerpano inspiracje. Prus był przedstawicielem pozytywizmu, prąd ten narodził się po powstaniu styczniowym, w roku 1863. Nazwa tego nurtu wywodzi się od kierunku filozofii, a jego twórcą jest August Comte. Kompozycja Lalki to wzorcowy przykład na to, aby można było poddawać ją analizie.

Producent: Dom Wydawniczy JOTA