POTRAFIĘ OBLICZYĆ

Zofia Kujawa
Cena: 14.63 zł 7.70 zł

Książka której autorką jest Zofia Kujawa skierowana jest do uczniów klasy IV-VI szkoły podstawowej i zawiera zadania z matematyki. Zadania zostały ułożone wedle następującej kolejności: liczny naturalne, ułamki zwykłe i dziesiętne, liczby dodatnie i ujemne, figury płaskie, bryły i na sam koniec elementy statystyki. Rozdział ostatni zawiera zadania „z życia wzięte”, natomiast na samym końcu podano rozwiązania wszystkich zadań, oraz pokazano schemat punktowania wraz z odniesieniem do standardów wymagań. Praca ta ma także ogromne znaczenie wychowawcze, ponieważ zwraca uwagę na zagadnienia związane z ekologią, ochroną przyrody, recyklingiem itp. Tym samym informacje te sprawiają, że książka jest atrakcyjniejsza dla odbiorcy i ma ogromny wpływ na motywację najmłodszych do nauki. Rozwija wiedzę oraz umiejętności uczniów i przygotowuje do egzaminów po szkole podstawowej. 

Producent: Wydawnictwo SENEKA